Test Results

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch 3 – Combined Results

September 18, 2018 7 days 111 0

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Combined)

April 11, 2018 167 days 2076 0

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Anna Nagar – Regular)

April 11, 2018 167 days 4263 23

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Anna Nagar – Weekend)

April 11, 2018 167 days 803 2

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Anna Nagar : Batch – 2)

April 11, 2018 167 days 206 0

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Adyar)

April 11, 2018 167 days 1359 9

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Adyar : Batch – 2)

April 11, 2018 167 days 122 2

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Salem)

April 11, 2018 167 days 4298 10

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Salem Batch Number – 2)

April 11, 2018 167 days 1018 2

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Madurai)

April 11, 2018 167 days 1666 16