TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - August 2023 (Part 2)

1431 user(s) have taken this test. Did you?

1. Which state has the highest percentage of billionaire MLAs?

 • Karnataka
 • Maharashtra
 • Rajasthan
 • Uttar Pradesh
கோடீஸ்வர சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள மாநிலம் எது?

 • கர்நாடகா
 • மகாராஷ்டிரா
 • ராஜஸ்தான்
 • உத்தரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

2. The final G-20 Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) meeting held at

 • Mumbai
 • Chennai
 • Jaipur
 • Agra
G-20 அமைப்பின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை நிலைத் தன்மை பணிக் குழுவின் (ECSWG) இறுதிக் கூட்டம் ஆனது எங்கு நடைபெற்றது?

 • மும்பை
 • சென்னை
 • ஜெய்ப்பூர்
 • ஆக்ரா

Select Answer : a. b. c. d.

3. Which one has developed an application ‘MASI’?

 • Minority Commission
 • Women Commission
 • Child Commission
 • Human Rights Commission
'MASI' என்ற செயலியை உருவாக்கிய அமைப்பு எது?

 • சிறுபான்மையினர் ஆணையம்
 • மகளிர் ஆணையம்
 • குழந்தைகள் ஆணையம்
 • மனித உரிமைகள் ஆணையம்

Select Answer : a. b. c. d.

4. At the end of March 2023, the central government's debt stood at

 • 255 lakh crores
 • 355 lakh crores
 • 455 lakh crores
 • 155 lakh crores
2023 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாத இறுதியில், மத்திய அரசின் கடன் மதிப்பு என்ன?

 • 255 லட்சம் கோடி
 • 355 லட்சம் கோடி
 • 455 லட்சம் கோடி
 • 155 லட்சம் கோடி

Select Answer : a. b. c. d.

5. Vostok Station is located at

 • Greenland
 • Russia
 • Antarctica
 • Arctic
வோஸ்டாக் நிலையம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • கிரீன்லாந்து
 • ரஷ்யா
 • அண்டார்டிகா
 • ஆர்க்டிக்

Select Answer : a. b. c. d.

6. Which district in Tamilnadu created 1,556 new farm ponds in a single day?

 • Tirupathur
 • Tirupur
 • Salem
 • Kanyakumari
தமிழ்நாட்டில் ஒரே நாளில் 1,556 புதியப் பண்ணைக் குளங்களை உருவாக்கிய மாவட்டம் எது?

 • திருப்பத்தூர்
 • திருப்பூர்
 • சேலம்
 • கன்னியாகுமரி

Select Answer : a. b. c. d.

7. Which state has won the best-performing state award for organ donations at the national level?

 • Telangana
 • Maharashtra
 • Kerala
 • Tamilnadu
தேசிய அளவில், உறுப்பு தானத்தில் சிறந்து விளங்கும் மாநில விருதை வென்ற மாநிலம் எது?

 • தெலுங்கானா
 • மகாராஷ்டிரா
 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

8. Arash-Dorra Gas Field is located at

 • Iran
 • Iraq
 • Kuwait
 • Egypt
அராஷ்-டோர்ரா எரிவாயுக் களம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • ஈரான்
 • ஈராக்
 • குவைத்
 • எகிப்து

Select Answer : a. b. c. d.

9. Which state secured the highest number of deceased organ donors in the country?

 • Maharashtra
 • Telangana
 • Kerala
 • Tamilnadu
இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான சடல உறுப்பு தானம் பதிவான மாநிலம் எது?

 • மகாராஷ்டிரா
 • தெலுங்கானா
 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

10. Which day marks Earth Overshoot Day for 2023

 • August 02
 • August 03
 • August 04
 • August 05
2023 ஆம் ஆண்டிற்கான புவியின் அனைத்து இயற்கை வளங்களும் தீரும் நாளானது எந்தத் தேதியில் அனுசரிக்கப் பட்டது?

 • ஆகஸ்ட் 02
 • ஆகஸ்ட் 03
 • ஆகஸ்ட் 04
 • ஆகஸ்ட் 05

Select Answer : a. b. c. d.

11. The first onsite archaeological museum in the country is

 • Keeladi
 • Lothal
 • Adichanallur
 • Kodumanal
தொல்லியல் தளத்திலேயே நிறுவப்பட உள்ள இந்தியாவின் முதல் தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் எது?

 • கீழடி
 • லோதல்
 • ஆதிச்சநல்லூர்
 • கொடுமணல்

Select Answer : a. b. c. d.

12. Palm manuscripts from the 18th Century titled Gnanamuyarchi have been recently discovered at

 • India
 • France
 • Italy
 • Germany
18 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஞானமுயற்சி என்ற தலைப்பிலான பனை ஓலைச் சுவடிகள் சமீபத்தில் எங்கு கண்டுபிடிக்கப் பட்டன?

 • இந்தியா
 • பிரான்சு
 • இத்தாலி
 • ஜெர்மனி

Select Answer : a. b. c. d.

13. Rajiv Gauba is the

 • Election Commissioner of India
 • Director of CBI
 • Chief Information Commissioner
 • Cabinet Secretary of India
ராஜீவ் கௌபா என்பவர் யார்?

 • இந்தியத் தேர்தல் ஆணையர்
 • மத்தியப் புலனாய்வுத் துறையின் இயக்குனர்
 • தலைமைத் தகவல் ஆணையர்
 • இந்திய அமைச்சரவை செயலாளர்

Select Answer : a. b. c. d.

14. The first instance of captive breeding of Himalayan vulture was recorded in India at

 • Kerala
 • Assam
 • Rajasthan
 • Karnataka
இமாலயக் கழுகுகளின் காப்பு இனப் பெருக்கமானது இந்தியாவில் முதன் முறையாக எங்கு பதிவு செய்யப்பட்டது?

 • கேரளா
 • அசாம்
 • ராஜஸ்தான்
 • கர்நாடகா

Select Answer : a. b. c. d.

15. Which one of the following is the Maharatna company in India?

 • Oil India
 • NLC India
 • NALCO India
 • Bharat Electronics
பின்வருவனவற்றில் இந்தியாவில் உள்ள மகாரத்னா அந்தஸ்து பெற்ற நிறுவனம் எது?

 • ஆயில் இந்தியா
 • NLC இந்தியா
 • NALCO இந்தியா
 • பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ்

Select Answer : a. b. c. d.

16. D Gukesh belongs to which sport?

 • Badminton
 • Chess
 • Golf
 • Cricket
D. குகேஷ் எந்த விளையாட்டுத் துறையைச் சேர்ந்தவர் ஆவார்?

 • பூப்பந்தாட்டம்
 • சதுரங்கம்
 • கோல்ஃப்
 • மட்டைப் பந்து

Select Answer : a. b. c. d.

17. The National Handloom Day remembers the

 • Swadeshi Movement
 • Non-Cooperation Movement
 • Quit India Movement
 • Civil Disobedience Movement
தேசியக் கைத்தறி தினம் ஆனது எந்த நிகழ்வினை நினைவு கூருகிறது?

 • சுதேசி இயக்கம்
 • ஒத்துழையாமை இயக்கம்
 • வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம்
 • சட்ட மறுப்பு இயக்கம்

Select Answer : a. b. c. d.

18. Who became the world’s top sugar producer in 2021-2022?

 • Brazil
 • China
 • India
 • Argentina
2021-2022 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவியச் சர்க்கரை உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ள நாடு எது?

 • பிரேசில்
 • சீனா
 • இந்தியா
 • அர்ஜென்டினா

Select Answer : a. b. c. d.

19. Which region in India recorded the highest number of endemic species in the context of birds?

 • Eastern Ghats
 • Central Indian region
 • North Indian Region
 • Western Ghats
இந்தியாவில் எந்தப் பகுதியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான வட்டாரப் பறவை இனங்கள் காணப்படுகின்றன?

 • கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைகள்
 • மத்திய இந்தியப் பகுதி
 • வட இந்தியப் பகுதி
 • மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள்

Select Answer : a. b. c. d.

20. LK-99 is a

 • Superconductor
 • Supercomputer
 • Super moon
 • Super diamond
LK-99 என்பது

 • மீமின்கடத்தி
 • மீத்திறன் கணினி
 • மீப்பெரு நிலவு
 • பெரு வைரம்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Red sanders tree is grown only at

 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Andhra Pradesh
 • Karnataka
செம்மரங்கள் எந்தப் பகுதியில் மட்டுமே வளர்கிறது?


 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்
 • கர்நாடகா

Select Answer : a. b. c. d.

22. Kuttikkanam Palace is located at

 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Karnataka
 • Telangana
குட்டிக்கானம் அரண்மனை எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • கர்நாடகா
 • தெலுங்கானா

Select Answer : a. b. c. d.

23. Which year was designated the International Year of Indigenous Languages by the UN?

 • 2015
 • 2019
 • 2021
 • 2023
ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் பழங்குடியின மொழிகளின் சர்வதேச ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது?

 • 2015
 • 2019
 • 2021
 • 2023

Select Answer : a. b. c. d.

24. The Unmesha festival and Utkarsh Festival was celebrated at

 • Jaipur
 • Agra
 • Mumbai
 • Bhopal
உன்மேஷா திருவிழா மற்றும் உத்கர் திருவிழா எங்கு கொண்டாடப் பட்டது?

 • ஜெய்ப்பூர்
 • ஆக்ரா
 • மும்பை
 • போபால்

Select Answer : a. b. c. d.

25. Consider the following statements

Nag is the surface-to-air missile.

Dhruvastra is the air-to-surface missile

Select the correct answer

 • One only
 • Two Only
 • Both
 • None
பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருத்தில் கொள்க:
நாக் என்பது நிலம் விட்டு வானில் பாயும் ஏவுகணையாகும்.
துருவஸ்த்ரா என்பது வானில் இருந்து நிலத்தில் உள்ள இலக்கைத் தாக்கும் ஏவுகணையாகும்.
சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்


 • ஒன்று மட்டும்
 • இரண்டு மட்டும்
 • இரண்டும்
 • மேற்கூறிய எதுவுமில்லை

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.