Test Results

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch 3 – Combined Results

September 18, 2018 91 days 884 0

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Combined)

April 11, 2018 251 days 2282 0

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Anna Nagar – Regular)

April 11, 2018 251 days 4491 23

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Anna Nagar – Weekend)

April 11, 2018 251 days 906 2

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Anna Nagar : Batch – 2)

April 11, 2018 251 days 257 0

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Adyar)

April 11, 2018 251 days 1476 9

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Adyar : Batch – 2)

April 11, 2018 251 days 146 2

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Salem)

April 11, 2018 251 days 4493 10

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Salem Batch Number – 2)

April 11, 2018 251 days 1077 2

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Madurai)

April 11, 2018 251 days 1803 16

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Madurai Batch Number – 2)

April 11, 2018 251 days 597 0

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Trichy)

April 11, 2018 251 days 632 6

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Trichy : Batch 2)

April 11, 2018 251 days 161 0

TNPSC Group - II Test Batch

TNPSC Group – II : Test Batch Results (Coimbatore)

April 11, 2018 251 days 598 0