TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - February 2024 (Part 2)

1752 user(s) have taken this test. Did you?

1. The age limit to get Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar is

 • 3-13 years
 • 5-13 years
 • 5-18 years
 • 3-18 years
பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார் விருது பெறுவதற்கான வயது வரம்பு என்ன?

 • 3-13 வயது
 • 5-13 வயது
 • 5-18 வயது
 • 3-18 வயது

Select Answer : a. b. c. d.

2. Which company became the strongest Indian brand in 2024 ranking?

 • SBI
 • IRCTC
 • Jio
 • LIC
2024 ஆம் ஆண்டு தரவரிசையில் வலுவான இந்திய நிறுவனமாக மாறியுள்ள நிறுவனம் எது?

 • பாரத் ஸ்டேட் வங்கி
 • IRCTC
 • ஜியோ
 • ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம்

Select Answer : a. b. c. d.

3. Rooftop Solar Programme was introduced in

 • 2014
 • 2018
 • 2023
 • 2024
மேற்கூரையில் அமைக்கப்படும் சூரியசக்தி மின்னாற்றல் உற்பத்தித் திட்டம் எப்போது அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது?

 • 2014
 • 2018
 • 2023
 • 2024

Select Answer : a. b. c. d.

4. The most distinguishable aspect of Nagara style temples is

 • Mandapa
 • Shikhara
 • Amalaka
 • Stambha
நகரா பாணி கோயில்களில் மிகவும் தனித்துவமான அம்சம் எது?

 • மண்டபம்
 • ஷிகாரா
 • அமலகா
 • ஸ்தம்பம்

Select Answer : a. b. c. d.

5. International Day of Education was observed on

 • January 24
 • January 26
 • January 28
 • January 29
சர்வதேச கல்வி தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்பட்டது?

 • ஜனவரி 24
 • ஜனவரி 26
 • ஜனவரி 28
 • ஜனவரி 29

Select Answer : a. b. c. d.

6. Havisure Vaccine was administered to

 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Hepatitis D
 • Hepatitis E
ஹேவிஷூர் தடுப்பூசி எதற்காக வழங்கப் படுகிறது?

 • கல்லீரல் அழற்சி A
 • கல்லீரல் அழற்சி B
 • கல்லீரல் அழற்சி D
 • கல்லீரல் அழற்சி E

Select Answer : a. b. c. d.

7. The WEF’s Centre for Fourth Industrial Revolution (C4IR) is to be set up in

 • Indore
 • Pune
 • Hyderabad
 • Gandhi Nagar
உலகப் பொருளாதார மன்றத்தின் நான்காம் தொழில்துறைப் புரட்சிக்கான மையம் (C4IR) எங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது?

 • இந்தூர்
 • புனே
 • ஹைதராபாத்
 • காந்தி நகர்

Select Answer : a. b. c. d.

8. Kolam tribes are listed as PVTG in the state of

 • Kerla and Karnataka
 • Karnataka and Maharashtra
 • Odisha and chhattisgarh
 • Maharashtra and Andhra Pradesh
கோலம் பழங்குடியினர் எந்த மாநிலத்தில் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியினர் குழுவாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர்?

 • கேரளா மற்றும் கர்நாடகா
 • கர்நாடகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா
 • ஒடிசா மற்றும் சத்தீஸ்கர்
 • மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

9. Which of the following was the theme of Tamil Nadu tableau in 2024 Republic Day?

 • Revolutionizing School Education
 • Kudavolai System
 • Handicrafts and handloom sectors
 • women in socio-economic activities
2024 ஆம் ஆண்டு குடியரசு தினத்தில் தமிழ்நாடு மாநிலம் சார்பான அணிவகுப்பு காட்சி வாகனத்தின் கருப்பொருள் யாது?

 • பள்ளிக் கல்வியில் புரட்சி ஏற்படுத்துதல்
 • குடவோலை முறை
 • கைவினை மற்றும் கைத்தறி தொழில் துறைகள்
 • சமூக-பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் பெண்களின் ஈடுபாடு

Select Answer : a. b. c. d.

10. Chancay port is located in

 • Maldives
 • Peru
 • Chile
 • Uruguay
சான்கே துறைமுகம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • மாலத்தீவுகள்
 • பெரு
 • சிலி
 • உருகுவே

Select Answer : a. b. c. d.

11. IUCN status of the white-rumped vultures is

 • Vulnerable
 • Endangered
 • Critically Endangered
 • Near threatened
IUCN பட்டியலில் வெண்முதுகுக் கழுகுகளின் அந்தஸ்து என்ன?

 • எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய இனம்
 • அருகி வரும் இனம்
 • மிக அருகிய இனம்
 • அச்சுறுத்தல் நிலையை அண்மித்த இனம்

Select Answer : a. b. c. d.

12. Andrographis theniensis is the species of

 • Butterfly
 • Frog
 • Lizard
 • Plant
ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் தெனியென்சிஸ் எந்த இனம் ஆகும்?

 • வண்ணத்துப்பூச்சி
 • தவளை
 • பல்லி
 • தாவரம்

Select Answer : a. b. c. d.

13. Which state witnessed high human casualties by elephant attacks in the current financial year?

 • Tamil Nadu
 • Karnataka
 • Kerala
 • Odisha
நடப்பு நிதியாண்டில் யானை தாக்குதலால் அதிக மனித உயிரிழப்புகள் பதிவான மாநிலம் எது?

 • தமிழ்நாடு
 • கர்நாடகா
 • கேரளா
 • ஒடிசா

Select Answer : a. b. c. d.

14. National Voters Day is observed on

 • January 25
 • January 26
 • January 30
 • January 31
தேசிய வாக்காளர் தினம் ஆனது எப்போது அனுசரிக்கப்பட்டது?

 • ஜனவரி 25
 • ஜனவரி 26
 • ஜனவரி 30
 • ஜனவரி 31

Select Answer : a. b. c. d.

15. 3-Drug Regimen is related to

 • TB
 • Leprosy
 • Malaria
 • HIV
மும்மருந்து வழங்கீடு விதிமுறை எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • காசநோய்
 • தொழுநோய்
 • மலேரியா
 • எச்.ஐ.வி

Select Answer : a. b. c. d.

16. The 19th Summit of the NAM was held

 • Nairobi
 • Davos
 • Kampala
 • Cairo
அணிசேரா இயக்கத்தின் 19வது உச்சி மாநாடு எங்கு நடத்தப் பட்டது?

 • நைரோபி
 • டாவோஸ்
 • கம்பாலா
 • கெய்ரோ

Select Answer : a. b. c. d.

17. Moon Sniper is the mission of

 • NASA
 • JAXA
 • ESA
 • ROSCOSMOS
மூன் ஸ்னைப்பர் எந்த நாட்டின் ஆய்வுத் திட்டமாகும்?

 • NASA
 • JAXA
 • ESA
 • ROSCOSMOS

Select Answer : a. b. c. d.

18. Exercise Cyclone-I is the Joint Special Forces Exercise of

 • India-Iran
 • India-Qatar
 • India-Egypt
 • India-Oman
சைக்ளோன்-I என்பது எந்த இரு நாடுகளின் சிறப்புப் படைகளுக்கு இடையிலான கூட்டுப் பயிற்சி ஆகும்?

 • இந்தியா-ஈரான்
 • இந்தியா-கத்தார்
 • இந்தியா-எகிப்து
 • இந்தியா-ஓமன்

Select Answer : a. b. c. d.

19. Who became the first Finance minister to delivering six consecutive Budget?

 • Morarji Desai
 • Nirmala Sitharaman
 • Indira Gandhi
 • Manmohan Singh
தொடர்ந்து ஆறாவது நிதிநிலை அறிக்கையினைத் தாக்கல் செய்த முதல் நிதியமைச்சர் யார்?

 • மொரார்ஜி தேசாய்
 • நிர்மலா சீதாராமன்
 • இந்திரா காந்தி
 • மன்மோகன் சிங்

Select Answer : a. b. c. d.

20. Which country recently unveiled world’s first large methanol-enabled container vessel?

 • Russia
 • USA
 • France
 • South Korea
மெத்தனால் மூலம் இயங்கும் உலகின் முதல் பெரிய கொள்கலன் கப்பலைச் சமீபத்தில் அறிமுகப் படுத்திய நாடு எது?

 • ரஷ்யா
 • அமெரிக்கா
 • பிரான்ஸ்
 • தென் கொரியா

Select Answer : a. b. c. d.

21. Kazhugumalai rock cut temple is located in

 • Thoothukudi
 • Madurai
 • Pudukkottai
 • Krishnagiri
கழுகுமலை குடைவரைக் கோவில் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • தூத்துக்குடி
 • மதுரை
 • புதுக்கோட்டை
 • கிருஷ்ணகிரி

Select Answer : a. b. c. d.

22. Vijay Raghavan Panel Report is related to

 • Prison and prisoner management
 • Functioning of DRDO
 • Sub categorisation of SC
 • Reviewing PVTG status
விஜய் ராகவன் குழு அறிக்கை எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • சிறை மற்றும் கைதிகளின் மேலாண்மை
 • பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் செயல்பாடு
 • பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர் பிரிவின் உட்பிரிவாக்கம்
 • PVTG அந்தஸ்தினை மறுமதிப்பாய்வு செய்தல்

Select Answer : a. b. c. d.

23. Kaziranga National Park and Tiger Reserve (KNPTR) is located in

 • Meghalaya
 • Arunachal Pradesh
 • Sikkim
 • Assam
காசிரங்கா தேசியப் பூங்கா மற்றும் புலிகள் வளங்காப்பகம் (KNPTR) எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • மேகாலயா
 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • சிக்கிம்
 • அசாம்

Select Answer : a. b. c. d.

24. The beneficiaries of VAIBHAV fellowship are

 • Minority Students
 • SC/ST students
 • Indian-origin researchers
 • Women researchers
VAIBHAV புத்தாய்வு மாணவர் திட்டத்தின் பயனாளிகள் யார்?

 • சிறுபான்மை பிரிவு மாணவர்கள்
 • SC/ST மாணவர்கள்
 • இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள்
 • பெண் ஆராய்ச்சியாளர்கள்

Select Answer : a. b. c. d.

25. Who won the Dilip Sardesai Award 2024 of BCCI?

 • Ashwin
 • Mohammad Shami
 • Shubman Gill
 • Bumrah
BCCI அமைப்பின் 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான திலீப் சர்தேசாய் விருதை வென்றவர் யார்?

 • அஸ்வின்
 • முகமது ஷமி
 • சுப்மன் கில்
 • பும்ரா

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.