TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - December (Week 2)

121 user(s) have taken this test. Did you?

1. Who is the author of the books Nellathikaram and Mamarunthagum Parampariya Nel?
 • Jeyaraman
 • Nammalvar
 • Vethanthiri Maharishi
 • M. S. Swaminathan
நெல்லதிகாரம் மற்றும் மாமருந்தாகும் பாரம்பரிய நெல் என்ற புத்தகங்களை எழுதியவர் யார்?
 • ஜெயராமன்
 • நம்மாழ்வார்
 • வேதாந்திரி மகரிஷி
 • எம்.எஸ். சுவாமிநாதன்

Select Answer : a. b. c. d.

2. Who launched the India’s first privately built satellite ExseedSAT 1?
 • ISRO, India
 • NASA, USA
 • SpaceX, USA
 • Roscosmos, Russia
தனியாரால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதலாவது செயற்கைக் கோளான எக்ஸீட்சாட் 1-ஐ எந்த நிறுவனம் விண்ணில் செலுத்தியது?
 • இஸ்ரோ, இந்தியா
 • நாசா, அமெரிக்கா
 • ஸ்பேஸ்எக்ஸ், அமெரிக்கா
 • ரோஸ்கோஸ்மோஸ், இரஷ்யா

Select Answer : a. b. c. d.

3. Kandhamal Haldi is a turmeric variety that was recently approved for Geographical Indications (GI) tag. Which state produces Kandhamal Haldi?
 • Mizoram
 • Odisha
 • Maharashtra
 • Kerala
சமீபத்தில் கந்தமால் ஹால்தி என்ற மஞ்சள் இனத்திற்கு சமீபத்தில் புவிசார் குறியீட்டுக்கான ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எந்த மாநிலம் கந்தமால் ஹால்தியை உற்பத்தி செய்கிறது?
 • மிசோரம்
 • ஒடிசா
 • மகாராஷ்டிரா
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

4. Which state launched PEETHA (Peoples Empowerment Enabling Transparency and Accountability) initiative to enable transparency and awareness on various government schemes?
 • Mizoram
 • Maharashtra
 • Kerala
 • Odisha
  அரசின் பல்வேறு திட்டங்களில் வெளிப்படைத் தன்மை மற்றும் விழிப்புணர்வுக்காக பீத்தா (மக்களுக்கு அதிகாரமளித்தல், வெளிப்படைத் தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வை செயல்படுத்தல்) என்ற திட்டத்தை எந்த மாநிலம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
 • மிசோரம்
 • மகாராஷ்டிரா
 • கேரளா
 • ஒடிசா

Select Answer : a. b. c. d.

5. Which female athlete was awarded the IAAF athlete of the year 2018 award?
 • Simon biles
 • Gabby Douglas
 • Caterine Ibarguen
 • Mithali Raj
2018 ஆம் ஆண்டிற்கான IAAF தடகள விருது எந்தப் பெண் தடகள வீராங்கனைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது?
 • சைமன் பைல்ஸ்
 • கேபி டக்ளஸ்
 • கேத்தரின் இபர்குயன்
 • மித்தாலி ராஜ்

Select Answer : a. b. c. d.

6. Who was awarded the Best Woman Parliamentarian (Rajya Sabha) for the year 2018?
 • Kanimozhi
 • Sathya Bama
 • Nirmala Sitharaman
 • Smriti Irani
2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த பெண் பாராளுமன்றவாதி விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது?
 • கனிமொழி
 • சத்திய பாமா
 • நிர்மலா சீதாராமன்
 • ஸ்மிரிதி ராணி

Select Answer : a. b. c. d.

7. Which state government has recently allowed the citizens to inspect records in district-level offices and local bodies under the Right to Information Act?
 • Tamilnadu
 • Telangana
 • Delhi
 • Maharashtra
பின்வரும் எந்த மாநிலம்  சமீபத்தில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட நிலையிலான அலுவலகங்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கோப்புகளை சோதனையிட மக்களுக்கு அனுமதியளித்துள்ளது?
 • தமிழ்நாடு
 • தெலுங்கானா
 • டெல்லி
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

8. When is Indian Armed Force Flag Day observed?
 • December 07
 • December 05
 • December 14
 • December 09
எப்போது இந்திய ஆயுதப் படை கொடி தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது?
 • டிசம்பர் 07
 • டிசம்பர் 05
 • டிசம்பர் 14
 • டிசம்பர் 09

Select Answer : a. b. c. d.

9. When was Subramania Bharathi born?
 • December 05
 • December 10
 • December 11
 • December 01
சுப்பிரமணிய பாரதி எப்போது பிறந்தார்?
 • டிசம்பர் 05
 • டிசம்பர் 10
 • டிசம்பர் 11
 • டிசம்பர் 01

Select Answer : a. b. c. d.

10. Which of the following Latin American country is a part of China’s Belt and Road Initiative (BRI)?
 • Jamaica
 • Panama
 • Peru
 • Brazil
பின்வரும் எந்த லத்தீன் அமெரிக்க நாடு சீனாவின் மண்டலம் மற்றும் பாதை வழித்தடம் என்ற முன்முயற்சியில் இணைந்துள்ளது?
 • ஜமைக்கா
 • பனாமா
 • பெரு
 • பிரேசில்

Select Answer : a. b. c. d.

11. Which of the following is the highest tiger habitat in India?
 • Araku Valley, Andhra Pradesh
 • Bhagirathi Valley, Uttarakhand
 • Dibang valley, Arunachal Pradesh
 • Har Ki Doon valley, Uttarakhand
பின்வரும் எது இந்தியாவின் உயரமான புலிகள் வாழிடமாகும்?
 • அரக்கு பள்ளத்தாக்கு, ஆந்திரப் பிரதேசம்
 • பாஹிரதி பள்ளத்தாக்கு, உத்தரகண்ட்
 • திபாங் பள்ளத்தாக்கு, அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • ஹர் கி டூன் பள்ளத்தாக்கு, உத்தரகண்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

12. Which state hosted the country’s first owl festival?
 • Madhya Pradesh
 • Mizoram
 • Arunachal Pradesh
 • Maharashtra
பின்வரும் எந்த மாநிலம் நாட்டின் முதலாவது ஆந்தைத் திருவிழாவை நடத்தியது?
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • மிசோரம்
 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

13. Where was Asia Pacific Summit 2018 held?
 • Hong Kong
 • India
 • Nepal
 • Japan
2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய பசிபிக் உச்சி மாநாடு எங்கு நடத்தப்பட்டது?
 • ஹாங்காங்
 • இந்தியா
 • நேபாளம்
 • ஜப்பான்

Select Answer : a. b. c. d.

14. Which nation abolished all fares on public transport by 2019?
 • Luxembourg
 • Latvia
 • Lithuania
 • Estonia
பின்வரும் எந்த நாடு 2019 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக பொதுப் போக்குவரத்து மீதான அனைத்து கட்டணங்களையும் ரத்து செய்துள்ளது?
 • லக்ஸம்பெர்க்
 • லத்வியா
 • லித்துவேனியா
 • எஸ்தோனியா

Select Answer : a. b. c. d.

15. When is the  International Anti-Corruption Day adopted?
 • December 14
 • December 09
 • December 01
 • December 25
சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் எப்போது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது?
 • டிசம்பர் 14
 • டிசம்பர் 09
 • டிசம்பர் 01
 • டிசம்பர் 25

Select Answer : a. b. c. d.

16. When was the first Nobel Prizes awarded?
 • 10 December 1950
 • 01 January 1901
 • 10 December 1901
 • 01 January 1970
முதலாவது நோபல் விருதுகள் எப்போது வழங்கப்பட்டன?
 • 1950, டிசம்பர் 10
 • 1901, ஜனவரி 01
 • 1901, டிசம்பர் 10
 • 1970, ஜனவரி 01

Select Answer : a. b. c. d.

17. What is the 24-hour toll-free helpline number provided by the Tamilnadu Government for the women facing domestic violence?
 • 104
 • 181
 • 108
 • 101
குடும்ப வன்முறையை எதிர்கொள்கிற பெண்களுக்காக தமிழக அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 24 மணி நேரமும் இயங்கக் கூடிய இலவச உதவி எண் எது?
 • 104
 • 181
 • 108
 • 101

Select Answer : a. b. c. d.

18. Which nation hosted the 1<sup>st</sup> International Conference on Bears?
 • Russia
 • Canada
 • South Africa
 • India
கரடிகள் மீதான முதலாவது சர்வதேசக் கருத்தரங்கை எந்த நாடு நடத்தியது?
 • ரஷ்யா
 • கனடா
 • தென ஆப்பிரிக்கா
 • இந்தியா

Select Answer : a. b. c. d.

19. Pandit Keshav Ginde is related to?
 • Kathak
 • Flute
 • Tabla
 • Kuchipudi
பண்டிட் கேசவ் ஜிண்டே எதனுடன் தொடர்புடையவர்?
 • கதக்
 • புல்லாங்குழல்
 • தபேலா
 • குச்சிப் புடி

Select Answer : a. b. c. d.

20. Where is India’s first underwater museum going to be setup?
 • Puducherry
 • Goa
 • Odisha
 • West Bengal
இந்தியாவின் முதலாவது நீருக்கடியிலான அருங்காட்சியகம் எங்கு அமைக்கப்படவிருக்கிறது?
 • புதுச்சேரி
 • கோவா
 • ஒடிசா
 • மேற்கு வங்காளம்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Which countries participate in INDRA Navy Exercise?
 • India and Russia
 • Russia and China
 • Pakistan and China
 • India and Japan
பின்வரும் எந்த நாடுகள் இந்திரா கடல் பயிற்சியில் பங்கு பெறுகின்றன?
 • இந்தியா மற்றும் இரஷ்யா
 • இரஷ்யா மற்றும் சீனா
 • பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா
 • இந்தியா மற்றும் ஜப்பான்

Select Answer : a. b. c. d.

22. According to recent report by Forbes, who is the World’s Most Powerful Women of 2018?
 • Theresa May
 • Melinda Gates
 • Taylor Swift
 • Angela Merkel
சமீபத்தில் போர்ப்ஸ் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, 2018 ஆம் ஆண்டின் உலகின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பெண்மணி யார்?
 • தெரசா மே
 • மெலிந்தா கேட்ஸ்
 • டெய்லர் ஸ்விப்ட்
 • ஏஞ்ஜெலா மெர்க்கெல்

Select Answer : a. b. c. d.

23. Who is the 25th Governor of RBI?
 • Urjit Patel
 • Shaktikanta Das
 • Raghuram Rajan
 • Ranjan Gogoi
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 25-வது ஆளுநர் யார்?
 • உர்ஜித் பட்டேல்
 • சக்திகாந்த தாஸ்
 • ரகுராம் ராஜன்
 • ரஞ்சன் கோகாய்

Select Answer : a. b. c. d.

24. Which is the world’s longest running nuclear reactor without a shutdown?
 • Kakrapar 1, Gujarat
 • Kudankulam, Tamilnadu
 • Tarapur, Maharashtra
 • Kaiga-1, Karnataka
உலகில் நிறுத்தப்படாமல் நீண்ட நாள் செயல்பாட்டில் இருந்த அணுக்கரு உலை எது?
 • காக்ராபார் 1, குஜராத்
 • கூடங்குளம், தமிழ்நாடு
 • தாராப்பூர், மகாராஷ்டிரா
 • கைகா -1, கர்நாடகா

Select Answer : a. b. c. d.

25. Who won the title “Mrs India Universe Globe 2018”?
 • Kadijah Robinson
 • Jessica Tyson
 • Shamyuktha Prem
 • Maryia Vasilevich
திருமதி இந்தியா யுனிவர்ஸ் குளோப் 2018 என்ற பட்டத்தை வென்றுள்ளவர் யார்?
 • கதீஜா ராபின்சன்
 • ஜெசிக்கா டைசன்
 • சம்யுக்தா பிரேம்
 • மரியா வசிலேவிச்

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.