TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - April 2024 (Part 4)

1372 user(s) have taken this test. Did you?

1. The first ever Nuclear Energy Summit was held in

 • Brussels
 • Tokyo
 • Astana
 • Seoul
முதல் அணுசக்தி உச்சி மாநாடு ஆனது எங்கு நடத்தப் பட்டது?

 • பிரஸ்ஸல்ஸ்
 • டோக்கியோ
 • ஆஸ்தானா
 • சியோல்

Select Answer : a. b. c. d.

2. The beneficiaries of ‘Unite Aware Platform’ is

 • Children
 • Women
 • Migrants
 • Peacekeepers
‘யுனைட் அவேர் தரவுத் தளத்தின்’ பயனாளிகள் யார்?

 • குழந்தைகள்
 • பெண்கள்
 • புலம்பெயர்ந்தோர்
 • அமைதிகாப்புப் படையினர்

Select Answer : a. b. c. d.

3. ‘NexCAR19’ is the India’s indigenous therapy for

 • Cardiac arrest
 • Cancer
 • Malaria
 • TB
இந்தியாவிலேயே உருவாக்கப்பட்ட ‘NexCAR19’ என்பது எந்த நோய்க்கான ஒரு சிகிச்சை முறையாகும்?

 • மாரடைப்பு
 • புற்றுநோய்
 • மலேரியா
 • காசநோய்

Select Answer : a. b. c. d.

4. Which state is going to make Genetic profiling of Captive Elephants?

 • Odisha
 • Karnataka
 • Kerala
 • Tamil Nadu
வளர்ப்பு யானைகளின் மரபணு விவரக் குறிப்பினைச் சேகரிப்பினை உருவாக்க உள்ள மாநிலம் எது?

 • ஒடிசா
 • கர்நாடகா
 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

5. Who is the top-ranked Indian in the latest FIDE rankings?

 • Gukesh D
 • Praggnanandhaa R
 • Viswanathan Anand
 • Arjun Erigaisi
சமீபத்திய FIDE தரவரிசையில் முதல் இடம் பிடித்த இந்தியர் யார்?

 • குகேஷ் D
 • பிரக்ஞானந்தா R
 • விஸ்வநாதன் ஆனந்த்
 • அர்ஜுன் எரிகைசி

Select Answer : a. b. c. d.

6. Which organization is going to build a small space station Called ‘Lunar Gateway’?

 • SpaceX
 • NASA
 • CNSA
 • ROSCOSMOS
‘லூனார் கேட்வே’ என்ற சிறிய விண்வெளி நிலையத்தை உருவாக்க உள்ள அமைப்பு எது?

 • ஸ்பேஸ்எக்ஸ்
 • NASA
 • CNSA
 • ராஸ்கோஸ்மாஸ்

Select Answer : a. b. c. d.

7. OPENAI’s Sora AI system is specialized in

 • Audios from text prompts
 • Images from text prompts
 • Videos from text prompts
 • All the above
OPENAI நிறுவனத்தின் Sora AI அமைப்பு எதில் சிறப்பு நிபுணத்துவம் வாய்ந்தது?

 • உரைகளிலிருந்து ஒலியை உருவாக்குதல்
 • உரைகளிலிருந்து படங்களை உருவாக்குதல்
 • உரைகளிலிருந்து ஒளிப்படக் காட்சிகளை உருவாக்குதல்
 • மேலே உள்ள அனைத்தும்

Select Answer : a. b. c. d.

8. Who has been appointed as the new National Investigation Agency chief?

 • Sadanand Vasant Date
 • Dinkar Gupta
 • Piyush Anand
 • Rajeev Kumar Sharma
தேசியப் புலனாய்வு முகமையின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?

 • சதானந்த் வசந்த் டேட்
 • தினகர் குப்தா
 • பியூஷ் ஆனந்த்
 • இராஜீவ் குமார் சர்மா

Select Answer : a. b. c. d.

9. The objective of the ‘Anuvadini’ app is

 • Providing weather forecasting
 • Providing Air Quality data
 • Providing study materials
 • Providing employment news
‘அனுவாதினி’ செயலியின் நோக்கம் யாது?

 • வானிலை முன்னறிவிப்பை வழங்குதல்
 • காற்றுத் தரம் குறித்த தரவுகளை வழங்குதல்
 • பாடப் புத்தகங்களை வழங்குதல்
 • வேலைவாய்ப்புச் செய்திகளை வழங்குதல்

Select Answer : a. b. c. d.

10. 'One Vehicle, One FASTag' initiative has been implemented from

 • January 1, 2024
 • March 1, 2024
 • April 1, 2024
 • May 1, 2024
'ஒரு வாகனம், ஒரு FASTag' முன்னெடுப்பு ஆனது என்று முதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

 • ஜனவரி 1, 2024
 • மார்ச் 1, 2024
 • ஏப்ரல் 1, 2024
 • மே 1, 2024

Select Answer : a. b. c. d.

11. Which of the following countries recently joined Europe’s Schengen area of free movement?

 • Belgium and Romania
 • Bulgaria and Romania
 • Latvia and Lithuania
 • Lithuania and Bulgaria
தடையற்ற பகுதிக்கான ஐரோப்பாவின் ஷெங்சன் பகுதியின் அங்கத்தினராக சமீபத்தில் இணைந்த நாடு எது?

 • பெல்ஜியம் மற்றும் ருமேனியா
 • பல்கேரியா மற்றும் ருமேனியா
 • லாட்வியா மற்றும் லிதுவேனியா
 • லிதுவேனியா மற்றும் பல்கேரியா

Select Answer : a. b. c. d.

12. UNESCO’s Global Geoparks network consists of

 • 105 geoparks
 • 155 geoparks
 • 185 geoparks
 • 195 geoparks
யுனெஸ்கோ அமைப்பின் உலகளாவியப் புவியியல் பூங்காக்களின் வலையமைப்புகளுள் உள்ள புவியியல் பூங்காக்களின் எண்ணிக்கை?

 • 105 புவியியல் பூங்காக்கள்
 • 155 புவியியல் பூங்காக்கள்
 • 185 புவியியல் பூங்காக்கள்
 • 195 புவியியல் பூங்காக்கள்

Select Answer : a. b. c. d.

13. Who has been named as the women’s Player of The Year for Hockey India Awards 2023?

 • Nikki Pradhan
 • Ishika Chaudhary
 • Salima Tete
 • Deep Grace Ekka
2023 ஆம் ஆண்டிற்கான ஹாக்கி இந்தியா விருதுகளில் ஆண்டின் சிறந்த பெண் வீராங்கனையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார்?

 • நிக்கி பிரதான்
 • இஷிகா செளத்ரி
 • சலிமா டெட்
 • டீப் கிரேஸ் எக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

14. Which state is emerging the top borrowing State for the fourth successive fiscal year?

 • Karnataka
 • Gujarat
 • Tamil Nadu
 • Maharashtra
நான்காவது நிதியாண்டில் அதிக கடன் வாங்கும் மாநிலமாக உருவெடுத்துள்ள மாநிலம் எது?

 • கர்நாடகா
 • குஜராத்
 • தமிழ்நாடு
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

15. Kodaikanal Solar Observatory was inaugurated in

 • 1899
 • 1924
 • 1954
 • 1974
கொடைக்கானலில் அமைந்துள்ள சூரிய ஆய்வகம் எப்போது திறக்கப்பட்டது?

 • 1899
 • 1924
 • 1954
 • 1974

Select Answer : a. b. c. d.

16. Recently tested ‘Kalam-250’ is the

 • Rocket motor
 • Missile
 • UAV
 • Launchpad
சமீபத்தில் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட ‘கலாம்-250’ என்பது?

 • ஏவுகல இயக்கி/என்ஜின்
 • எறிகணை
 • ஆளில்லா விமானம்
 • ஏவுகலம் செலுத்தும் இடம்

Select Answer : a. b. c. d.

17. ‘PRATUSH’ telescope is being built by the

 • Physical Research Laboratory
 • Raman Research Institute
 • National Remote Sensing Centre
 • Laboratory for Electro-Optics Systems
‘PRATUSH’ தொலைநோக்கி எந்த நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்படுகிறது?

 • இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகம்
 • இராமன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
 • தேசிய தொலை உணர்வு மையம்
 • மின்-ஒளியியல் அமைப்புகளுக்கான ஆய்வகம்

Select Answer : a. b. c. d.

18. Who emerged as the champion at the 56th National Kho Kho Championship 2023-24?

 • Maharashtra
 • Tamil Nadu
 • Goa
 • Gujarat
56வது தேசிய கோ கோ சாம்பியன்ஷிப் 2023-24 போட்டியில் சாம்பியனாக உருவெடுத்த மாநிலம் எது?

 • மகாராஷ்டிரா
 • தமிழ்நாடு
 • கோவா
 • குஜராத்

Select Answer : a. b. c. d.

19. Which country is the world’s 1st largest consumer of coal ?

 • Russia
 • India
 • Brazil
 • China
உலகின் முதல் பெரிய நிலக்கரி நுகர்வோர் நாடு எது?

 • ரஷ்யா
 • இந்தியா
 • பிரேசில்
 • சீனா

Select Answer : a. b. c. d.

20. How many countries are part of the ‘CoViNet’ system?

 • 15 Countries
 • 20 Countries
 • 21 Countries
 • 36 Countries
‘CoViNet’ அமைப்பில் அங்கம் வகிக்கின்ற நாடுகளின் எண்ணிக்கை யாது?

 • 15 நாடுகள்
 • 20 நாடுகள்
 • 21 நாடுகள்
 • 36 நாடுகள்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Which country has recently legalized the Recreational Cannabis?

 • Belarus
 • France
 • Germany
 • Italy
சமீபத்தில் பொழுதுபோக்கு ரீதியிலான கஞ்சாப் பயன்பாட்டினைச் சட்டப்பூர்வமாக்கிய நாடு எது?

 • பெலாரஸ்
 • பிரான்ஸ்
 • ஜெர்மனி
 • இத்தாலி

Select Answer : a. b. c. d.

22. The New species of cicadas ‘Butterfly Cicadas’ was discovered in

 • Assam
 • Goa
 • Meghalaya
 • Kerala
'சிக்காடாஸ் வண்ணத்துப்பூச்சி' என்ற சில்வண்டு பூச்சிகளின் புதிய இனம் எங்கு கண்டறியப் பட்டது?

 • அசாம்
 • கோவா
 • மேகாலயா
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

23. ‘Gravity hole’, the world’s largest gravity anomaly, is located in

 • Atlantic Ocean
 • Pacific Ocean
 • Indian oceans
 • Southern Ocean
'புவி ஈர்ப்புத் துளை' எனப்படும் உலகின் மிகப்பெரியப் புவியீர்ப்பு குழிவு எங்கு அமைந்து உள்ளது?

 • அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்
 • பசிபிக் பெருங்கடல்
 • இந்தியப் பெருங்கடல்
 • தெற்கு பெருங்கடல்

Select Answer : a. b. c. d.

24. Stargate AI supercomputer is being built by

 • Intel
 • IBM
 • Google
 • Microsoft
ஸ்டார்கேட் எனப்படுகின்ற செயற்கை நுண்ணறிவு மீக்கணினியினை உருவாக்கி வரும் நிறுவனம் எது?

 • இன்டெல்
 • IBM
 • கூகுள்
 • மைக்ரோசாஃப்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

25. Who become the first woman from India as a jury member at this year's Paris Summer Olympics?

 • Mirabai Chanu
 • Mary Kom
 • Bilquis Mir
 • Sakshi Malik
இந்த ஆண்டு பாரீஸ் கோடைக் கால ஒலிம்பிக் போட்டியில் நடுவர் உறுப்பினராக இந்தியாவினைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் முதல் பெண்மணி யார்?

 • மீராபாய் சானு
 • மேரி கோம்
 • பில்கிஸ் மிர்
 • சாக்சி மாலிக்

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.