TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - October 2022 (Part 2)

1287 user(s) have taken this test. Did you?

1. The Prime Minister recently inaugurated the 36th National Games at

 • Jaipur
 • Ahmedabad
 • Surat
 • Mumbai
36வது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளைப் பிரதமர் அவர்கள் சமீபத்தில் எந்த நகரில் தொடங்கி வைத்தார்?

 • ஜெய்ப்பூர்
 • அகமதாபாத்
 • சூரத்
 • மும்பை

Select Answer : a. b. c. d.

2. Shanti Lal Shah Committee is related with

 • Child Sexual Abuse
 • Sexual Harassment at Workplace
 • Medical Termination Practice
 • Prevention of Child Labour
சாந்தி லால் ஷா ஆணையமானது எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • குழந்தைப் பாலியல் துஷ்பிரயோகம்
 • பணியிடத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தல்
 • மருத்துவக் கருக்கலைப்பு நடவடிக்கை
 • குழந்தைத் தொழிலாளர் தடுப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

3. Global Innovation Index was released by

 • World Trade organization
 • World Economic Forum
 • World Bank
 • World Intellectual Property Organisation
உலகப் புத்தாக்கக் குறியீட்டை வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

 • உலக வர்த்தக அமைப்பு
 • உலகப் பொருளாதார மன்றம்
 • உலக வங்கி
 • உலக அறிவுசார் சொத்து அமைப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

4. The world’s first CNG terminal was laid foundation at

 • Rajasthan
 • Gujarat
 • Maharashtra
 • Telangana
உலகின் முதல் CNG முனையத்திற்கான அடிக்கல் எங்கு நாட்டப்பட்டது?

 • ராஜஸ்தான்
 • குஜராத்
 • மகாராஷ்டிரா
 • தெலுங்கானா

Select Answer : a. b. c. d.

5. The new Vande Bharat Express 2.0 connects which one of the following?

 • Maharashtra and Karnataka
 • Maharashtra and Gujarat
 • Gujarat and Rajasthan
 • Gujarat and Madhya Pradesh
புதிய வந்தே பாரத் 2.0 விரைவு இரயிலானது பின்வருவனவற்றில் எப்பகுதிகளை இணைக்கிறது?

 • மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகா
 • மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத்
 • குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தான்
 • குஜராத் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

6. Which state aims to develop the world’s largest jungle safari park?

 • Madhya Pradesh
 • Maharashtra
 • Haryana
 • Jammu and Kashmir
உலகின் மிகப்பெரிய வனப் பயண வசதி கொண்ட பூங்காவினை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ள மாநிலம் எது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • மகாராஷ்டிரா
 • ஹரியானா
 • ஜம்மு காஷ்மீர்

Select Answer : a. b. c. d.

7. India's first fully digital literate panchayat is located at

 • Karnataka
 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Telangana
இந்தியாவிலேயே முழுவதும் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு பெற்ற முதலாவது பஞ்சாயத்து எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • கர்நாடகா
 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • தெலுங்கானா

Select Answer : a. b. c. d.

8. Who was the first chairperson of the National Women’s Commission?

 • Smriti Irani
 • Mohini Giri
 • Jayanti Patnaik
 • Vibha Parthasarathy
தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் முதல் தலைவர் யார்?

 • ஸ்மிருதி இராணி
 • மோகினி கிரி
 • ஜெயந்தி பட்நாயக்
 • விபா பார்த்தசாரதி

Select Answer : a. b. c. d.

9. The Operation Garuda aims at controlling the

 • Child labour
 • Drug trafficking
 • Wildlife trafficking
 • Traffic violations
கருடா நடவடிக்கையானது எதைக் கட்டுப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது?

 • குழந்தைத் தொழிலாளி
 • போதை மருந்து கடத்தல்
 • வனவிலங்குவுயிர் கடத்தல்
 • போக்குவரத்து விதிமீறல்கள்

Select Answer : a. b. c. d.

10. The Hemkosh Dictionary belongs to which language?

 • Bhojpuri
 • Assamese
 • Ladakhi
 • Kannada
ஹெம்கோஷ் அகராதி எந்த மொழியைச் சேர்ந்தது?

 • போஜ்புரி
 • அசாமி
 • லடாக்கி
 • கன்னடம்

Select Answer : a. b. c. d.

11. Which monument is at first in terms of number of foreign visitors?

 • Taj Mahal
 • Mamallapuram
 • Qutub Minar
 • India Gate
வெளிநாட்டுப் பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கையில் முதலிடத்தில் உள்ள நினைவுச் சின்னம் எது?

 • தாஜ் மஹால்
 • மாமல்லபுரம்
 • குதுப்மினார்
 • இந்தியா கேட்

Select Answer : a. b. c. d.

12. Which one is the top state in terms of domestic tourist visits in 2021?

 • Uttar Pradesh
 • Tamilnadu
 • Karnataka
 • Maharashtra
2021 ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையின் அடிப்படையில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது?

 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு
 • கர்நாடகா
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

13. Pegatron, iPhone manufacturing facility, was recently setup at

 • Karnataka
 • Andhra Pradesh
 • Tamilnadu
 • Telangana
பெகாட்ரான் எனப்படும் ஐபோன் உற்பத்தி மையமானது சமீபத்தில் எங்கு அமைக்கப்பட்டது?

 • கர்நாடகா
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு
 • தெலுங்கானா

Select Answer : a. b. c. d.

14. Which state won the third prize for Swachh Survekshan Grameen 2022 in the big States category

 • Maharashtra
 • Kerala
 • Uttar Pradesh
 • Tamilnadu
2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஸ்வச் சர்வேக்சன் கிராமீன் விருதின் பெரிய மாநிலங்கள் பிரிவில் மூன்றாவது பரிசை வென்ற மாநிலம் எது?

 • மகாராஷ்டிரா
 • கேரளா
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

15. Double Asteroid Redirection Test (DART) was launched by

 • America
 • India
 • China
 • Russia
இரட்டை குறுங்கோள் திசைமாற்றச் சோதனை (DART) எந்த நாட்டினால் தொடங்கப்பட்டது?

 • அமெரிக்கா
 • இந்தியா
 • சீனா
 • ரஷ்யா

Select Answer : a. b. c. d.

16. Which state of Tamilnadu tops in the Swachh Survekshan ranking 2022?

 • Chennai
 • Trichy
 • Coimbatore
 • Madurai
2022 ஆம் ஆண்டு ஸ்வச் சர்வேக்சன் தரவரிசையில் தமிழகத்தின் எந்த மாவட்டமானது முதலிடத்தில் உள்ளது?

 • சென்னை
 • திருச்சி
 • கோயம்புத்தூர்
 • மதுரை

Select Answer : a. b. c. d.

17. Which state was ranked fifth in implementing SUJALAM 1.0 scheme for water management?

 • Madhya Pradesh
 • Uttar Pradesh
 • Tamilnadu
 • Kerala
நீர் மேலாண்மைக்கான சுஜலாம் 1.0 என்ற திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதில் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

18. Prachanda is the new

 • Super computer of India
 • Salt based Nuclear Reactor
 • Light Combat Helicopter
 • Nuclear Submarine
பிரச்சந்தா என்பது ஒரு புதிய

 • இந்தியாவின் மீத்திறன் கணினி
 • உப்பு நீர் சார்ந்து இயங்கும் அணு உலை
 • இலகுரக போர் ஹெலிகாப்டர்
 • அணுசக்தியில் இயங்கும் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

Select Answer : a. b. c. d.

19. The 18th meeting of the Persistent Organic Pollutants (POP) Review Committee (POPRC-18) to the Stockholm Convention was held

 • Paris
 • London
 • Newyork
 • Rome
ஸ்டாக்ஹோம் மாநாட்டிற்கான நிரந்தரக் கரிம மாசுபடுத்திகள் பற்றிய (POP) மறு ஆய்வுக் குழுவின் (POPRC-18) 18வது கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது?

 • பாரீஸ்
 • லண்டன்
 • நியூயார்க்
 • ரோம்

Select Answer : a. b. c. d.

20. Who is one among the largest producers of chlorpyrifos?

 • USA
 • India
 • Italy
 • Brazil
குளோர்பைரிஃபோசினை மிக அதிகளவில் உற்பத்தி செய்யும் நாடு எது?

 • அமெரிக்கா
 • இந்தியா
 • இத்தாலி
 • பிரேசில்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Who becomes the first Indian to play 400 matches in T20 history?

 • MS Dhoni
 • Virat Kohli
 • Rohit Sharma
 • Shikar Dhawan
T20 வரலாற்றில் 400 போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் இந்தியர் யார்?

 • MS தோனி
 • விராட் கோலி
 • ரோஹித் சர்மா
 • ஷிகர் தவான்

Select Answer : a. b. c. d.

22. Justice S Muralidhar will be posted as Chief Justice of Madras High Court from

 • Delhi High Court
 • Odisha High Court
 • Rajasthan High Court
 • Kerala High Court
நீதிபதி S.முரளிதர் எந்த உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாகப் பதவியேற்க உள்ளார்?

 • டெல்லி உயர்நீதிமன்றம்
 • ஒடிசா உயர் நீதிமன்றம்
 • ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றம்
 • கேரள உயர் நீதிமன்றம்

Select Answer : a. b. c. d.

23. The World's largest Wind-Solar Hybrid power plant was commissioned at

 • Surat
 • Jai Salmer
 • Kamuthi
 • Jaipur
உலகின் மிகப்பெரிய காற்றாலை-சூரியசக்தி கலப்பின மின் உற்பத்தி நிலையம் எங்கு தொடங்கப் பட்டது?

 • சூரத்
 • ஜெய் சால்மர்
 • கமுதி
 • ஜெய்ப்பூர்

Select Answer : a. b. c. d.

24. Which state has won the ‘Hall of Fame’ honour by winning the national award in the comprehensive tourism development category?

 • Karnataka
 • Tamilnadu
 • Kerala
 • Uttar Pradesh
விரிவானச் சுற்றுலா மேம்பாட்டுப் பிரிவில் தேசிய விருதை வென்றதன் மூலம் ‘புகழ் மன்றம்’ என்ற விருதை வென்றுள்ள மாநிலம் எது?

 • கர்நாடகா
 • தமிழ்நாடு
 • கேரளா
 • உத்தரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

25. Which state won the first prize under the Large States category under Swachh Survekshan Gramin (SSG) 2022?

 • Tamilnadu
 • Kerala
 • Madhya Pradesh
 • Telangana
2022 ஆம் ஆண்டு ஸ்வச் சர்வேக்சன் கிராமீன் (SSG) விருதின் கீழ் பெரிய மாநிலங்கள் பிரிவின் கீழ் முதல் பரிசை வென்ற மாநிலம் எது?

 • தமிழ்நாடு
 • கேரளா
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • தெலுங்கானா

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.