TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - June 2022 (Part 5)

1759 user(s) have taken this test. Did you?

1. Which state leads the Indian states in terms of skills proficiency?

 • Tamilnadu
 • Kerala
 • West Bengal
 • Maharashtra
இந்திய மாநிலங்களில் திறன் வளர்ச்சியில் முன்னணியில் உள்ள மாநிலம் எது?

 • தமிழ்நாடு
 • கேரளா
 • மேற்கு வங்காளம்
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

2. The Largest displacement of 6 million in 2021 due to disasters occurred in

 • Brazil
 • China
 • Ukraine
 • India
2021 ஆம் ஆண்டில், எந்த நாட்டில் பேரழிவுகள் காரணமாக 6 மில்லியன் மக்கள் இடம் பெயர்ந்தனர்?

 • பிரேசில்
 • சீனா
 • உக்ரைன்
 • இந்தியா

Select Answer : a. b. c. d.

3. Khuvsgul Lake National Park is located at

 • Mongolia
 • China
 • Russia
 • Brazil
குவ்ஸ்குல் ஏரி தேசியப் பூங்கா எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • மங்கோலியா
 • சீனா
 • ரஷ்யா
 • பிரேசில்

Select Answer : a. b. c. d.

4. India’s first-ever girl Panchayat, called “Balika Panchayat”, was started at

 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Gujarat
 • Madhya Pradesh
"பாலிகா பஞ்சாயத்து" என்றழைக்கப்படும் இந்தியாவின் முதல் மகளிர் பஞ்சாயத்து எங்கு தொடங்கப் பட்டது?

 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • குஜராத்
 • மத்தியப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

5. The thick-thumbed bat was recently discovered for the first time at

 • Manipur
 • Mizoram
 • Nagaland
 • Meghalaya
சமீபத்தில் தடித்த கட்டை விரல் கொண்ட வௌவால் முதன்முறையாக எங்கு கண்டுபிடிக்கப் பட்டது?

 • மணிப்பூர்
 • மிசோரம்
 • நாகாலாந்து
 • மேகாலயா

Select Answer : a. b. c. d.

6. Munianathan has been appointed as the interim chairman of

 • Tamilnadu Public Service Commission
 • Tamilnadu State Election Commission
 • Tamilnadu Finance Commission
 • Tamilnadu Human Rights Commission
முனியநாதன் எந்த அமைப்பின் இடைக்காலத் தலைவராக நியமிக்கப் பட்டு உள்ளார்?

 • தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
 • தமிழ்நாடு மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம்
 • தமிழ்நாடு நிதி ஆணையம்
 • தமிழ்நாடு மனித உரிமைகள் ஆணையம்

Select Answer : a. b. c. d.

7. Which one was named the finest regional airport in India?

 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Hyderabad
 • Chennai
இந்தியாவின் சிறந்தப் பிராந்திய அளவிலான விமான நிலையமாக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது எது?

 • பெங்களூரு
 • மும்பை
 • ஹைதராபாத்
 • சென்னை

Select Answer : a. b. c. d.

8. Who has become India's largest trading partner?

 • China
 • USA
 • Japan
 • Bangladesh
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வர்த்தகப் பங்குதார நாடாக மாறியுள்ள நாடு எது?

 • சீனா
 • அமெரிக்கா
 • ஜப்பான்
 • வங்காளதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

9. The World's Largest Freshwater Fish was caught at

 • Indus River
 • Ganga River
 • Brahmaputra River
 • Mekong River
உலகின் மிகப்பெரிய நன்னீர்வாழ் மீன் எந்த நதியில் பிடிபட்டது?

 • சிந்து நதி
 • கங்கை நதி
 • பிரம்மபுத்திரா நதி
 • மீகாங் நதி

Select Answer : a. b. c. d.

10. Which state has become the 36th State to implement the One Nation One Ration Card (ONORC) scheme?

 • Kerala
 • Bihar
 • Tamilnadu
 • Assam
ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை (ONORC) திட்டத்தை அமல்படுத்திய 36வது மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • பீகார்
 • தமிழ்நாடு
 • அசாம்

Select Answer : a. b. c. d.

11. Which country has become the fourth largest gold recycler worldwide?

 • India
 • China
 • Brazil
 • USA
உலகில் அதிகளவில் தங்கத்தினை மறுசுழற்சி செய்யும் நான்காவது பெரிய நாடு எது?

 • இந்தியா
 • சீனா
 • பிரேசில்
 • அமெரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

12. Which Airport has become the first airport in the country to run entirely on hydro and solar power?

 • Cochin
 • Delhi
 • Chennai
 • Mumbai
முழுக்க முழுக்க நீர் மற்றும் சூரிய சக்தியில் இயங்கும் நாட்டின் முதல் விமான நிலையம் எது?

 • கொச்சின்
 • டெல்லி
 • சென்னை
 • மும்பை

Select Answer : a. b. c. d.

13. Which one will host the 2023 meetings of the G20?

 • Jammu and Kashmir
 • Punjab
 • Haryana
 • Andhra Pradesh
2023 ஆம் ஆண்டிற்கான G20 சந்திப்புகளை நடத்த உள்ள நாடு எது?

 • ஜம்மு & காஷ்மீர்
 • பஞ்சாப்
 • ஹரியானா
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

14. Which state bagged the first prize in the National MSME Award 2022

 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Odisha
 • Maharashtra
2022 ஆம் ஆண்டு தேசிய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் விருது விழாவில் முதல் பரிசைப் பெற்ற மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • ஒடிசா
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

15. The 14th BRICS Summit 2022 was hosted by

 • China
 • Brazil
 • India
 • Russia
14வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டினை நடத்திய நாடு எது?

 • சீனா
 • பிரேசில்
 • இந்தியா
 • ரஷ்யா

Select Answer : a. b. c. d.

16. Mo Bus is the bus service in

 • Kerala
 • Gujarat
 • Odisha
 • Rajasthan
மோ பேருந்து என்பது எந்த மாநிலத்தின் பேருந்துச் சேவையாகும்?

 • கேரளா
 • குஜராத்
 • ஒடிசா
 • ராஜஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

17. Parameswaran Iyer has been appointed in the

 • NITI Aayog
 • Intelligence Bureau
 • National Investigation Agency
 • Central Bureau of Investigation
பரமேஸ்வரன் ஐயர் எந்த அமைப்பின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார்?

 • நிதி ஆயோக்
 • புலனாய்வு வாரியம்
 • தேசிய விசாரணை அமைப்பு
 • நடுவண் புலனாய்வுச் செயலகம்

Select Answer : a. b. c. d.

18. Which city tops in the Global Livability Index 2022?

 • Copenhagen
 • Vienna
 • Paris
 • London
2022 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய வாழ்வதற்கான தகுதிநிலைக் குறியீட்டில் எந்த நகரம் முதலிடம் வகிக்கிறது?

 • கோபன்ஹேகன்
 • வியன்னா
 • பாரீஸ்
 • லண்டன்

Select Answer : a. b. c. d.

19. A rare Carnivorous plant was recently discovered in

 • Sikkim
 • Jammu and Kashmir
 • Uttarakhand
 • Himachal Pradesh
பூச்சிகளை உண்ணும் ஓர் அரிய தாவர வகையானது சமீபத்தில் எங்கு கண்டுபிடிக்கப் பட்டது?

 • சிக்கிம்
 • ஜம்மு காஷ்மீர்
 • உத்தரகாண்ட்
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

20. Which one of the following planets is not in the recent 5 Planets alignment?

 • Mercury
 • Venus
 • Mars
 • Neptune
சமீபத்தில் 5 கிரகங்கள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் வந்த நிகழ்வில் இடம் பெறாத கோள் எது?

 • புதன்
 • வெள்ளி
 • செவ்வாய்
 • நெப்டியூன்

Select Answer : a. b. c. d.

21. India’s first of its kind centre of Excellence in Advanced Manufacturing was recently opened at

 • Tamilnadu
 • Kerala
 • Maharashtra
 • Andhra Pradesh
இந்தியாவின் முதலாவது மேம்பட்ட உற்பத்திக்கான ஒரு சிறப்பு மையமானது சமீபத்தில் எங்கு திறக்கப் பட்டது?

 • தமிழ்நாடு
 • கேரளா
 • மகாராஷ்டிரா
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

22. The Central government has extended the time to levy GST compensation cess, till

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீடு வீத வரியை விதிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை மத்திய அரசு எந்த ஆண்டு வரை நீட்டித்துள்ளது?

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026

Select Answer : a. b. c. d.

23. Which will be the first State in India to have a region-specific red list of birds?

 • Rajasthan
 • Meghalaya
 • Nagaland
 • Kerala
பிராந்தியம் சார்ந்தப் பறவைகளின் சிவப்புநிறப் பட்டியலைக் கொண்டிருக்கும் இந்தியாவின் முதல் மாநிலம் எது?

 • ராஜஸ்தான்
 • மேகாலயா
 • நாகாலாந்து
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

24. Who won the Ranji cricket trophy 2022?

 • Maharashtra
 • Madhya Pradesh
 • Kerala
 • Tamilnadu
2022 ஆம் ஆண்டு ரஞ்சிக் கிரிக்கெட் கோப்பையை வென்ற அணி எது?

 • மகாராஷ்டிரா
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

25. Kempegowda built which city?

 • Mysuru
 • Mangaluru
 • Bengaluru
 • Hamphi
கெம்பேகவுடா எந்த நகரத்தைக் கட்டமைத்தார்?

 • மைசூர்
 • மங்களூரு
 • பெங்களூரு
 • ஹம்பி

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.