TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - October 2023 (Part 3)

1354 user(s) have taken this test. Did you?

1. India's first solar cycling track was inaugurated in

 • Hyderabad
 • Indore
 • Bhopal
 • Mumbai
சூரிய சக்தியில் இயங்கும் வகையிலான இந்தியாவின் முதல் மிதிவண்டி வழித் தடம் எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது?

 • ஹைதராபாத்
 • இந்தூர்
 • போபால்
 • மும்பை

Select Answer : a. b. c. d.

2. The 2023 Nobel Prize in Physics has been awarded for

 • Electro magnetics in matter
 • Thermodynamics of matter
 • Electro dynamics in matter
 • Optical properties of matter
2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு எதற்காக வழங்கப் பட்டுள்ளது?

 • பருப்பொருளில் மின் காந்தப் பண்பு
 • பருப்பொருளின் வெப்ப இயக்கவியல்
 • பருப்பொருளில் மின்னியக்கவியல்
 • பருப்பொருளின் ஒளியியல் பண்புகள்

Select Answer : a. b. c. d.

3. Which states host most threatened Amphibians?

 • Tamil Nadu
 • Kerala
 • Karnataka
 • Goa
மிகவும் அச்சுறுத்தப்பட்ட நிலையில் உள்ள இருவாழ்வி இனம் அதிகம் பதிவாகி உள்ள மாநிலம் எது?

 • தமிழ்நாடு
 • கேரளா
 • கர்நாடகா
 • கோவா

Select Answer : a. b. c. d.

4. Lhonak Lake is located at

 • Assam
 • Manipur
 • Tripura
 • Sikkim
லோனாக் ஏரி எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • அசாம்
 • மணிப்பூர்
 • திரிபுரா
 • சிக்கிம்

Select Answer : a. b. c. d.

5. Which of the following state inaugurated ‘Valley Queen Heritage Train’?

 • Arunachal Pradesh
 • Himachal Pradesh
 • Rajasthan
 • Punjab
பின்வருவனவற்றுள் பள்ளத்தாக்குப் பகுதிக்கான இராணி பாரம்பரிய இரயில் சேவையினைத் தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது?

 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • ராஜஸ்தான்
 • பஞ்சாப்

Select Answer : a. b. c. d.

6. The Nobel Peace Prize 2023 has been awarded to

 • Volodymyr Zelenskyy
 • Olena Zelenska
 • Narges Mohammadi
 • Mahbouba Seraj
2023 ஆம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு யாருக்கு வழங்கப் பட்டு உள்ளது?

 • விளாடிமிர் செலென்ஸ்கி
 • ஒலேனா ஜெலென்ஸ்கா
 • நர்கீஸ் முகமதி
 • மஹ்பூபா செராஜ்

Select Answer : a. b. c. d.

7. High-tech sports training center setup for Divyangjan (persons with disabilities) was inaugurated in

 • Gwalior
 • Pune
 • Gurugram
 • Indore
திவ்யாஞ்சன்களுக்கான (மாற்றுத்திறனாளிகள்) உயர் தொழில்நுட்ப விளையாட்டுப் பயிற்சி மையமானது எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது?

 • குவாலியர்
 • புனே
 • குருகிராம்
 • இந்தூர்

Select Answer : a. b. c. d.

8. The Nilgiri Tahr Day is observed in Tamil Nadu on

 • October 02
 • October 04
 • October 05
 • October 07
தமிழகத்தில் நீலகிரி வரையாடு தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது?

 • அக்டோபர் 02
 • அக்டோபர் 04
 • அக்டோபர் 05
 • அக்டோபர் 07

Select Answer : a. b. c. d.

9. Operation Al-Aqsa Flood was conducted by

 • Israel
 • Palestine
 • India
 • USA
அல்-அக்ஸா ஃபிளட் என்ற நடவடிக்கையினை நடத்திய நாடு எது?

 • இஸ்ரேல்
 • பாலஸ்தீனம்
 • இந்தியா
 • அமெரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

10. Which country has been elected president of the Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) General Conference (GC) for the third successive term?

 • Japan
 • Russia
 • India
 • Australia
ஆசிய-பசிபிக் ஒளிபரப்பு மேம்பாட்டு அமைப்பின் (AIBD) பொது மாநாட்டின் (GC) தலைமைப் பொறுப்பிற்குத் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டுள்ள நாடு எது?

 • ஜப்பான்
 • ரஷ்யா
 • இந்தியா
 • ஆஸ்திரேலியா

Select Answer : a. b. c. d.

11. The COP28 of UNFCCC will be organized in

 • Brazil
 • India
 • South Africa
 • UAE
பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கட்டமைப்பு உடன்படிக்கையின் 28வது பங்குதாரர்கள் மாநாடு எங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட உள்ளது?

 • பிரேசில்
 • இந்தியா
 • தென் ஆப்பிரிக்கா
 • ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

Select Answer : a. b. c. d.

12. Indian Air Force Day is observed on

 • October 02
 • October 04
 • October 06
 • October 08
இந்திய விமானப்படை தினம் எப்போது அனுசரிக்கப் படுகிறது?

 • அக்டோபர் 02
 • அக்டோபர் 04
 • அக்டோபர் 06
 • அக்டோபர் 08

Select Answer : a. b. c. d.

13. The multicity operation “Kachchhap” was conducted by

 • Central Bureau of Investigation
 • Directorate of Enforcement
 • Directorate of Revenue Intelligence
 • National Investigation Agency
"கச்சாப்" எனப்படும் பல் நகர நடவடிக்கையினை மேற்கொண்ட அமைப்பு எது?

 • மத்தியப் புலனாய்வு வாரியம்
 • அமலாக்க இயக்குநரகம்
 • வருவாய்ப் புலனாய்வு இயக்குநரகம்
 • தேசிய விசாரணை அமைப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

14. Which of the following states are covered under Sagar Parikrama Phase-IX?

 • Tamil Nadu and Puducherry
 • Tamil Nadu and Kerala
 • Tamil Nadu and Karnataka
 • Tamil Nadu and Andhra Pradesh
பின்வருவனவற்றில் சாகர் பரிக்ரமா திட்டத்தின் IX-ஆம் கட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப் படும் மாநிலங்கள் எவை?

 • தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி
 • தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா
 • தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா
 • தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரா

Select Answer : a. b. c. d.

15. Which state will ban the cultivation of the PUSA-44 paddy variety from next year onwards?

 • Tamil Nadu
 • Karnataka
 • Punjab
 • Rajasthan
அடுத்த ஆண்டு முதல் பூசா-44 நெல் ரகத்தைப் பயிரிட தடை விதிக்க உள்ள மாநில அரசு எது?

 • தமிழ்நாடு
 • கர்நாடகா
 • பஞ்சாப்
 • ராஜஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

16. Which of the following state recently got GI tag for Yak Churpi?

 • Himachal Pradesh
 • Arunachal Pradesh
 • Madhya Pradesh
 • Uttar Pradesh
பின்வருவனற்றுள் சமீபத்தில் கடமா பாலாடைக் கட்டிக்குப் புவிசார் குறியீட்டினைப் பெற்ற மாநில அரசு எது?

 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • உத்தரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

17. The Sammakka Sarakka Central Tribal University will be setup in

 • Chhattisgarh
 • Jharkhand
 • Telangana
 • Odisha
சம்மக்கா சரக்கா மத்தியப் பழங்குடியினர் பல்கலைக்கழகம் எங்கு அமைக்கப் பட உள்ளது?

 • சத்தீஸ்கர்
 • ஜார்க்கண்ட்
 • தெலுங்கானா
 • ஒடிசா

Select Answer : a. b. c. d.

18. The UMMEED Guidelines are related to

 • Workplace harassment
 • Child abuse
 • Suicide prevention
 • Skill development
UMMEED வழிகாட்டுதல்கள் எதனுடன் தொடர்புடையவை?

 • பணியிடங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் சீண்டல்கள்
 • குழந்தைகள் மீதான துஷ்பிரயோகம்
 • தற்கொலை தடுப்பு
 • திறன் மேம்பாடு

Select Answer : a. b. c. d.

19. The first IEA Critical Minerals and Clean Energy Summit held at

 • Paris
 • Geneva
 • New York
 • London
சர்வதேச எரிசக்தி முகமையின் முதல் முக்கியக் கனிமங்கள் மற்றும் தூய்மையான ஆற்றல் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது?

 • பாரீஸ்
 • ஜெனீவா
 • நியூயார்க்
 • இலண்டன்

Select Answer : a. b. c. d.

20. Which country became the first team to hit 3000 ODI sixes in Cricket?

 • Australia
 • India
 • New Zealand
 • West indies
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 3000 சிக்ஸர்களை அடித்த முதல் அணி எது?

 • ஆஸ்திரேலியா
 • இந்தியா
 • நியூசிலாந்து
 • மேற்கிந்திய தீவுகள்

Select Answer : a. b. c. d.

21. SHRESHTA Scheme is related to

 • Education
 • Sports
 • Rural Development
 • Urban Development
SHRESHTA திட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • கல்வி
 • விளையாட்டு
 • கிராமப்புற மேம்பாடு
 • நகர்ப்புற மேம்பாடு

Select Answer : a. b. c. d.

22. Upcoming 2028 Olympic will be held in

 • Tokyo
 • Sydney
 • Los Angeles
 • Beijing
2028 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டிகள் எங்கு நடைபெறவுள்ளது?

 • டோக்கியோ
 • சிட்னி
 • லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்
 • பெய்ஜிங்

Select Answer : a. b. c. d.

23. International Day of the Girl Child is observed on

 • October 11
 • October 12
 • October 13
 • October 14
சர்வதேசப் பெண் குழந்தை தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது?

 • அக்டோபர் 11
 • அக்டோபர் 12
 • அக்டோபர் 13
 • அக்டோபர் 14

Select Answer : a. b. c. d.

24. ‘Operation Ajay’ is conducted by

 • Indian Army
 • Indian Navy
 • Indian air force
 • Border security Force
‘அஜய் நடவடிக்கையினை’ மேற்கொண்ட படைப் பிரிவு எது?

 • இந்திய தரைப்படை
 • இந்தியக் கடற்படை
 • இந்திய விமானப்படை
 • எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை

Select Answer : a. b. c. d.

25. India is ranked on which place in the Global Hunger Index 2023?

 • 101
 • 111
 • 121
 • 125
2023 ஆம் ஆண்டு உலகப் பட்டினி நிலைக் குறியீட்டில் இந்தியா எந்த இடத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது?

 • 101
 • 111
 • 121
 • 125

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.