TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - November 2022 (Part 5)

888 user(s) have taken this test. Did you?

1. Who has been “father of modern election science” or psephologist?

 • Ross Butler
 • David Butler
 • Ross Taylor
 • George Butler
"நவீன தேர்தல் அறிவியலின் தந்தை" அல்லது தேர்தல் அறிவியலாளர் என்று அழைக்கப் படுபவர் யார்?

 • ராஸ் பட்லர்
 • டேவிட் பட்லர்
 • ராஸ் டெய்லர்
 • ஜார்ஜ் பட்லர்

Select Answer : a. b. c. d.

2. Who will host the Women’s World Boxing Championships in 2023?

 • Bangladesh
 • India
 • Japan
 • Srilanka
2023 ஆம் ஆண்டு உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியினை நடத்த உள்ள நாடு எது?

 • வங்காளதேசம்
 • இந்தியா
 • ஜப்பான்
 • இலங்கை

Select Answer : a. b. c. d.

3. The biggest unit to manufacture Apple iPhone in India is coming up near

 • Chennai
 • Hyderabad
 • Hosur
 • Coimbatore
ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன்களைத் தயாரிப்பதற்கான மிகப்பெரிய உற்பத்தி அலகானது இந்தியாவில் எங்கு நிறுவப்பட உள்ளது?

 • சென்னை
 • ஹைதராபாத்
 • ஓசூர்
 • கோயம்புத்தூர்

Select Answer : a. b. c. d.

4. Which is the first Maharatna Public Sector Unit to have implemented the Anti-Bribery Management System (ABMS)?

 • Neyveli Lignite Corporation
 • Steel Authority of India Limited
 • Bharat Heavy Electricals
 • Integral Coach Factory
லஞ்ச ஒழிப்பு மேலாண்மை முறையினை (ABMS) செயல்படுத்திய முதல் மஹா ரத்னா பொதுத்துறை நிறுவனம் எது?

 • நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம்
 • இந்திய எஃகு ஆணையக் கழகம்
 • பாரத் மிகுமின் நிறுவனம்
 • ஒருங்கிணைந்த இரயில்பெட்டித் தொழிற்சாலை

Select Answer : a. b. c. d.

5. Which country captures the first place the Climate Change Performance Index 2023?

 • Denmark
 • Sweden
 • Chile
 • None of the above
2023 ஆம் ஆண்டு பருவநிலை மாற்றச் செயல்திறன் குறியீட்டில் முதல் இடத்தைப் பெற்ற நாடு எது?

 • டென்மார்க்
 • சுவீடன்
 • சிலி
 • மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

Select Answer : a. b. c. d.

6. Consider the following pairs
Wangala Festival – Meghalaya
Amur Falcon Festival – Manipur
Which of the pairs given above is/are correct?

 • 1 only
 • 2 only
 • Both
 • None
பின்வரும் இணைகளைக் கருத்தில் கொள்க
வாங்கலா திருவிழா - மேகாலயா
அமுர் வல்லூறு திருவிழா - மணிப்பூர்
மேற்கண்ட இணைகளில் சரியாகப் பொருந்தியுள்ள இணை எது?

 • 1 மட்டும்
 • 2 மட்டும்
 • இரண்டும்
 • மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

Select Answer : a. b. c. d.

7. The World First Drone mediated Livestock Vaccines delivery service has been introduced at

 • Arunachal Pradesh
 • Manipur
 • Meghalaya
 • Punjab
உலகிலேயே முதல் முறையாக ஆளில்லா விமானங்கள் மூலமான கால்நடைத் தடுப்பூசிகள் விநியோகச் சேவை எந்த மாநிலத்தில் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது?

 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • மணிப்பூர்
 • மேகாலயா
 • பஞ்சாப்

Select Answer : a. b. c. d.

8. Currently which country has become the largest cooperative movement in the world?

 • China
 • Brazil
 • India
 • Mexico
தற்போது உலகின் மிகப்பெரியக் கூட்டுறவு இயக்கமாக மாறியுள்ள நாடு எது?

 • சீனா
 • பிரேசில்
 • இந்தியா
 • மெக்சிகோ

Select Answer : a. b. c. d.

9. Which state introduced India’s first Elephant Death Audit Framework?

 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Karnataka
 • Madhya Pradesh
இந்தியாவின் முதல்முறையாக யானைகளின் உயிரிழப்பு குறித்த தணிக்கை கட்டமைப்பினை அறிமுகப் படுத்திய மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • கர்நாடகா
 • மத்தியப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

10. The retired Madras High Court judge V. Bharathidasan has been appointed as the chairperson of

 • Lok Ayukta chairperson
 • State Human Rights Commission
 • State Vigilance Commission
 • State Backward classes commission
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி V. பாரதிதாசன் அவர்கள் எந்த அமைப்பின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

 • லோக் ஆயுக்தா தலைவர்
 • மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்
 • மாநில ஊழல் தடுப்பு ஆணையம்
 • மாநில பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் ஆணையம்

Select Answer : a. b. c. d.

11. Which was the first country to allow the sale of cultured meat?

 • Bhutan
 • India
 • Singapore
 • Japan
ஆய்வக வளர்ப்பு சார்ந்த விலங்குகளின் இறைச்சியினை விற்பதற்கு அனுமதி வழங்கிய முதல் நாடு எது?

 • பூடான்
 • இந்தியா
 • சிங்கப்பூர்
 • ஜப்பான்

Select Answer : a. b. c. d.

12. The 2nd edition of the North East Olympics games was held at

 • Nagaland
 • Meghalaya
 • Assam
 • Manipur
2வது வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் போட்டிகள் எங்கு நடைபெற்றது?

 • நாகாலாந்து
 • மேகாலயா
 • அசாம்
 • மணிப்பூர்

Select Answer : a. b. c. d.

13. President Droupadi Murmu has appointed Arun Goel as the

 • Vigilance Commissioner
 • Election Commissioner
 • Information Commissioner
 • Human Rights Commissioner
குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள், அருண் கோயலை எந்தப் பதவியில் நியமித்துள்ளார்?

 • ஊழல் தடுப்பு ஆணையர்
 • தேர்தல் ஆணையர்
 • தகவல் ஆணையர்
 • மனித உரிமை ஆணையர்

Select Answer : a. b. c. d.

14. The first biodiversity heritage site in Tamilnadu will be setup at

 • Dharmapuri
 • Hosur
 • Madurai
 • Erode
தமிழகத்தின் முதல் பல்லுயிர் பாரம்பரியத் தளம் எங்கு நிறுவப்பட உள்ளது?

 • தருமபுரி
 • ஓசூர்
 • மதுரை
 • ஈரோடு

Select Answer : a. b. c. d.

15. 19th Conference of Parties to CITES held at

 • Mexico
 • Panama
 • Sharm El Sheikh
 • Bali
CITES உடன்படிக்கையின் 19வது பங்குதாரர்கள் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது?

 • மெக்சிகோ
 • பனாமா
 • ஷர்ம் எல் ஷேக்
 • பாலி

Select Answer : a. b. c. d.

16. The first FIFA World Cup in Asia was held at

 • Qatar
 • Japan
 • Malaysia
 • China
ஆசியாவின் முதல் FIFA உலகக் கோப்பைப் போட்டியானது எங்கு நடைபெற்றது?

 • கத்தார்
 • ஜப்பான்
 • மலேசியா
 • சீனா

Select Answer : a. b. c. d.

17. Which was the first State to create the role of Director General of Audit?

 • Maharashtra
 • Gujarat
 • Tamilnadu
 • Kerala
தலைமைத் தணிக்கை இயக்குநர் என்ற பதவியினை உருவாக்கிய முதல் மாநிலம் எது?

 • மகாராஷ்டிரா
 • குஜராத்
 • தமிழ்நாடு
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

18. Which has the highest total installed capacity of grid-interactive renewable power among all states in India?

 • Tamilnadu
 • Maharashtra
 • Karnataka
 • Rajasthan
இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும், கட்டமைப்பு சார்ந்த ஒருங்கிணைந்தப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்களின் அதிகபட்ச நிறுவப்பட்ட திறனைக் கொண்ட மாநிலம் எது?

 • தமிழ்நாடு
 • மகாராஷ்டிரா
 • கர்நாடகா
 • ராஜஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

19. Sangai festival is celebrated at

 • Manipur
 • Meghalaya
 • Nagaland
 • Tripura
ஷாங்காய் திருவிழா எங்குக் கொண்டாடப்படுகிறது?

 • மணிப்பூர்
 • மேகாலயா
 • நாகாலாந்து
 • திரிபுரா

Select Answer : a. b. c. d.

20. The Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development of 2021 was given

 • Oxford
 • Pratham
 • Chipko
 • Appiko
2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அமைதி, ஆயுதக் குறைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான இந்திரா காந்தி பரிசு எந்த நிறுவனத்திற்கு வழங்கப் பட்டது?

 • ஆக்ஸ்போர்டு
 • பிரதாம்
 • சிப்கோ
 • அப்பிகோ

Select Answer : a. b. c. d.

21. Which was the deadliest pathogen in India in 2019?

 • E. coli
 • S. pneumoniae
 • K. pneumoniae
 • S. aureus
2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மிகக் கொடிய நோய்க்கிருமியாகக் கருதப் பட்டது எது?

 • இ - கோலி
 • S. நிமோனியா
 • K.நிமோனியா
 • S. ஆரியஸ்

Select Answer : a. b. c. d.

22. Which state has the highest number of monuments in India?

 • Tamilnadu
 • Uttar Pradesh
 • Madhya Pradesh
 • Rajasthan
இந்தியாவிலேயே அதிக எண்ணிக்கையிலான நினைவுச் சின்னங்கள் அமைந்துள்ள மாநிலம் எது?

 • தமிழ்நாடு
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • ராஜஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

23. India’s first National Centre of Excellence for Green Port & Shipping was launched under

 • Sagarmala
 • Bharatmala
 • Parvatmala
 • Samudrayaan
பசுமை துறைமுகம் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்திற்கான இந்தியாவின் முதல் தேசிய சிறப்பு மையம் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்டது?

 • சாகர்மாலா
 • பாரத்மாலா
 • பர்வத்மாலா
 • சமுத்ர யான்

Select Answer : a. b. c. d.

24. Garuda Shakti is the joint naval exercise between India and

 • France
 • Germany
 • Indonesia
 • Japan
கருட சக்தி என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையேயான கூட்டுக் கடற்படைப் பயிற்சியாகும்?

 • பிரான்ஸ்
 • ஜெர்மனி
 • இந்தோனேசியா
 • ஜப்பான்

Select Answer : a. b. c. d.

25. Who recently received the Sumitra Charat Ram Award?

 • Uma Sharma
 • Sowmya Swaminathan
 • Sudha Seshayyan
 • Gita Gopinath
சமீபத்தில், சுமித்ரா சரத் ராம் விருதினைப் பெற்ற நபர் யார்?

 • உமா சர்மா
 • சௌமியா சுவாமிநாதன்
 • சுதா சேஷய்யன்
 • கீதா கோபிநாத்

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.