TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - December 2023 (Part 5)

1358 user(s) have taken this test. Did you?

1. The second edition of Kashi Tamil Sangamam was held at

 • Lucknow
 • Mamallapuram
 • Varanasi
 • Chunar
இரண்டாவது காசி தமிழ் சங்கமம் எங்கு நடத்தப் பட்டது?

 • லக்னோ
 • மாமல்லபுரம்
 • வாரணாசி
 • சுனார்

Select Answer : a. b. c. d.

2. ‘Zero Trust Authentication’ process is related with

 • Secure e-mail Communications
 • Secure UPI Payment
 • RBI Transaction
 • Centre to State funding
'நம்பிக்கை சாராத உறுதிப்படுத்துதல் சார்ந்த சரிபார்ப்பு' செயல்முறை எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • பாதுகாப்பான மின்னஞ்சல் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள்
 • பாதுகாப்பான UPI பணம் செலுத்தல்
 • இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பரிவர்த்தனை
 • மாநில அரசிற்கான மத்திய அரசின் நிதி

Select Answer : a. b. c. d.

3. Which of the following team won their maiden Vijay Hazare Trophy 2023?

 • Rajasthan
 • Uttar Pradesh
 • Tamil Nadu
 • Haryana
பின்வருவனவற்றில் 2023 ஆம் ஆண்டு விஜய் ஹசாரே போட்டியில் தங்களது முதல் கோப்பையினை வென்ற அணி எது?

 • ராஜஸ்தான்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு
 • ஹரியானா

Select Answer : a. b. c. d.

4. Which country was the first to establish a research station in Arctic region?

 • India
 • Japan
 • China
 • Russia
முதன்முறையாக ஆர்க்டிக் பகுதியில் ஓர் ஆராய்ச்சி நிலையத்தை நிறுவிய நாடு எது?

 • இந்தியா
 • ஜப்பான்
 • சீனா
 • ரஷ்யா

Select Answer : a. b. c. d.

5. The Salton Sea is located within the boundary of

 • United States
 • China
 • Russia
 • Canada
சால்டன் கடல் எந்த நாட்டின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ளது?

 • அமெரிக்கா
 • சீனா
 • ரஷ்யா
 • கனடா

Select Answer : a. b. c. d.

6. Which country topped in remittance recipient?

 • Mexico
 • China
 • India
 • Egypt
பண அனுப்பீடுகளில் முதலிடம் பிடித்த நாடு எது?

 • மெக்சிகோ
 • சீனா
 • இந்தியா
 • எகிப்து

Select Answer : a. b. c. d.

7. Which organization has released a new small language model—Phi-2?

 • Microsoft
 • Facebook
 • Meta
 • Twitter
பை-2 என்ற புதிய சிறிய மொழி மாதிரியை வெளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது?

 • மைக்ரோசாப்ட்
 • முகநூல்
 • மெட்டா
 • கீச்சகம்

Select Answer : a. b. c. d.

8. Gelephu Smart city Project was developed by

 • India
 • Bhutan
 • Myanmar
 • Bangladesh
கெலேபு சீர்மிகு நகரத் திட்டத்தினை உருவாக்கிய நாடு எது?

 • இந்தியா
 • பூடான்
 • மியான்மர்
 • வங்காளதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

9. Which year has been designated as the International Year of Camelids?

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2030
சர்வதேச ஒட்டகங்கள் ஆண்டாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆண்டு எது?

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2030

Select Answer : a. b. c. d.

10. Which state was topped in the Khelo India Para Games 2023 medal Talley?

 • Haryana
 • Uttar Pradesh
 • Tamil Nadu
 • Maharashtra
2023 ஆம் ஆண்டு மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான கேலோ இந்தியா போட்டியின் பதக்கப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ள மாநிலம் எது?

 • ஹரியானா
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

11. Which airlines become the first Indian airline to carry 100 million passengers in a single calendar year?

 • SpiceJet
 • Indigo
 • Vistara
 • Air India
ஓராண்டில் 100 மில்லியன் பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற பெருமைக்குரிய முதல் இந்திய விமான நிறுவனம் எது?

 • ஸ்பைஸ்ஜெட்
 • இண்டிகோ
 • விஸ்தாரா
 • ஏர் இந்தியா

Select Answer : a. b. c. d.

12. The Great Unconformity event is related to

 • Weather phenomenon
 • Volcano phenomenon
 • Earth quake phenomenon
 • Earth crust erosion
பாறைகளில் காணப்படும் பெரிய அளவிலான பதிவு இடைவெளி எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • வானிலை நிகழ்வு
 • எரிமலை நிகழ்வு
 • நிலநடுக்க நிகழ்வு
 • புவி கண்ட மேலோட்டு அரிப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

13. Who won the Sahitya Akademi Awards for 2023 in Tamil?

 • Imaiyam
 • Vannadasan
 • Devibharathi
 • Puviarasu
சாகித்ய அகாடமியின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ் மொழிப் பிரிவு விருதினை வென்றவர் யார்?

 • இமயம்
 • வண்ணதாசன்
 • தேவிபாரதி
 • புவியரசு

Select Answer : a. b. c. d.

14. National Mathematics Day is observed on

 • December 22
 • December 23
 • December 24
 • December 25
தேசிய கணித தினம் எப்போது அனுசரிக்கப் படுகிறது?

 • டிசம்பர் 22
 • டிசம்பர் 23
 • டிசம்பர் 24
 • டிசம்பர் 25

Select Answer : a. b. c. d.

15. The United Nations Convention against Corruption was signed in

 • 1993
 • 1998
 • 2003
 • 2008
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஊழலுக்கு எதிரான ஒப்பந்தம் எப்போது கையெழுத்தானது?

 • 1993
 • 1998
 • 2003
 • 2008

Select Answer : a. b. c. d.

16. Operation Prosperity Guardian was launched to secure

 • Atlantic Ocean shipping
 • South China sea Shipping
 • Red Sea shipping
 • Mediterranean Sea shipping
பிராஸ்பெரிட்டி கார்டியன் நடவடிக்கையானது எதனைப் பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி தொடங்கப் பட்டது?

 • அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் கப்பல் போக்குவரத்து
 • தென் சீனக் கடல் கப்பல் போக்குவரத்து
 • செங்கடல் கப்பல் போக்குவரத்து
 • மத்தியத் தரைக்கடல் கப்பல் போக்குவரத்து

Select Answer : a. b. c. d.

17. TEMPO Satellite was launched by

 • JAXA
 • GEMS
 • ISRO
 • NASA
டெம்போ செயற்கைக்கோள் விண்ணில் யாரால் ஏவப் பட்டது?

 • JAXA
 • GEMS
 • ISRO
 • NASA

Select Answer : a. b. c. d.

18. Which of the following state recently passed the Local Resident Bill?

 • Bihar
 • Odisha
 • Andra Pradesh
 • Jharkhand
பின்வருவனவற்றுள் சமீபத்தில் மாநில உள்ளூர்வாசிகள் என்ற மசோதாவை நிறைவேற்றிய மாநிலம் எது?

 • பீகார்
 • ஒடிசா
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்
 • ஜார்க்கண்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

19. The sixth edition of the Rabindranath Tagore Literary Prize was awarded to

 • Sukrita Paul Kumar
 • Malashri Lal
 • Namita Gokhale
 • Vibha Singh Chauhan
6வது ரவீந்திரநாத் தாகூர் இலக்கியப் பரிசு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது?

 • சுக்ரிதா பால் குமார்
 • மாலாஸ்ரீ லால்
 • நமிதா கோகலே
 • விபா சிங் சவுகான்

Select Answer : a. b. c. d.

20. Elysium Planitia is the youngest volcanic terrain of

 • Jupiter
 • Europa
 • Mercury
 • Mars
எலிசியம் பிளானிஷியா என்பது எந்தக் கோளில் அமைந்த புதிய எரிமலை சார்ந்த நிலப்பரப்பு ஆகும்?

 • வியாழன்
 • ஐரோப்பா
 • புதன்
 • செவ்வாய்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Which of the following has not awarded Dhyan Chand Award for lifetime achievement?

 • Manjusha Kanwar
 • Vineet Kumar Sharma
 • Shivendra Singh
 • Kavitha Selvaraj
பின்வருபவர்களில் வாழ்நாள் சாதனைக்கான தியான் சந்த் விருதை பெறாத நபர் யார்?

 • மஞ்சுஷா கன்வார்
 • வினீத் குமார் சர்மா
 • சிவேந்திர சிங்
 • கவிதா செல்வராஜ்

Select Answer : a. b. c. d.

22. Who has won the women's hockey goalkeeper of the year award for the third time in a row?

 • Savita Punia
 • Bichu Devi
 • Nikki Pradhan
 • Ishika Chaudhary
தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆண்டின் சிறந்த மகளிர் ஹாக்கி கோல் கீப்பர் விருதை வென்றவர் யார்?

 • சவிதா புனியா
 • பிச்சு தேவி
 • நிக்கி பிரதான்
 • இஷிகா சவுத்ரி

Select Answer : a. b. c. d.

23. Which Ministry has launched “Paat-Mitro” mobile application to provide important information about MSP?

 • Ministry of Finance
 • Ministry of Tribal Affairs
 • Ministry of Textiles
 • Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை பற்றிய முக்கியமான தகவல்களை வழங்குவதற்காக "பாத்-மித்ரோ" என்ற கைபேசி செயலியை அறிமுகப்படுத்திய அமைச்சகம் எது?

 • நிதி அமைச்சகம்
 • பழங்குடியினர் விவகார அமைச்சகம்
 • ஜவுளி அமைச்சகம்
 • வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம்

Select Answer : a. b. c. d.

24. Who will be visiting India as the Chief Guest for the 75th Republic Day celebrations?

 • The President of Egypt
 • The President of France
 • The President of South Africa
 • The President of Tanzania
75வது குடியரசு தின விழாவின் தலைமை விருந்தினராகப் பங்கேற்பதற்கு இந்தியா வர உள்ள தலைவர் யார்?

 • எகிப்து அதிபர்
 • பிரான்சு அதிபர்
 • தென்னாப்பிரிக்க அதிபர்
 • தான்சானியா அதிபர்

Select Answer : a. b. c. d.

25. The Project PRAYAS is related with

 • Arms Production of India
 • Bilateral Military Exercise
 • Remittance of Indians
 • Migration of Indians
PRAYAS திட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • இந்தியாவின் ஆயுத உற்பத்தி
 • இருதரப்பு இராணுவப் பயிற்சி
 • இந்தியர்களின் பண அனுப்பீடுகள்
 • இந்தியர்களின் புலம்பெயர்வு

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.