TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - February 2024 (Part 3)

1891 user(s) have taken this test. Did you?

1. Which state has the highest number (8375) of colleges in the country?


 • Uttar Pradesh
 • Maharashtra
 • Karnataka
 • Tamil Nadu
நாட்டிலேயே அதிக எண்ணிக்கையிலான (8375) கல்லூரிகளைக் கொண்ட மாநிலம் எது?

 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • மகாராஷ்டிரா
 • கர்நாடகா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

2. Idhayam Kappom initiative was launched in

 • 2017
 • 2019
 • 2021
 • 2023
இதயம் காப்போம் முன்னெடுப்பு ஆனது எப்போது தொடங்கப் பட்டது?

 • 2017
 • 2019
 • 2021
 • 2023

Select Answer : a. b. c. d.

3. Gyanvapi Mosque is located at

 • Lucknow
 • Varanasi
 • Prayagraj
 • Mathura
ஞானவாபி மசூதி எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • லக்னோ
 • வாரணாசி
 • பிரயாக்ராஜ்
 • மதுரா

Select Answer : a. b. c. d.

4. Which country recently executed untested method known as nitrogen hypoxia?

 • South Korea
 • North Korea
 • China
 • USA
நைட்ரஜன் வாயு செலுத்தி மரண தண்டனை நிறைவேற்றம் எனப்படும் சோதிக்கப்படாத முறையில் சமீபத்தில் மரண தண்டனையினை செயல்படுத்திய நாடு எது?

 • தென் கொரியா
 • வட கொரியா
 • சீனா
 • அமெரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

5. Which state recently got GI tag for Nyishi textiles?

 • Andhra Pradesh
 • Himachal Pradesh
 • Arunachal Pradesh
 • Madhya Pradesh
நைஷி ஜவுளிகளுக்குச் சமீபத்தில் புவிசார் குறியீடு பெற்ற மாநிலம் எது?

 • ஆந்திரப் பிரதேசம்
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • மத்தியப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

6. India’s first pilot technology project to make jet fuel from alcohol was inaugurated at

 • Gurugram
 • Surat
 • Pune
 • Nagpur
ஆல்கஹாலில் இருந்து ஜெட் விமான எரிபொருள் தயாரிக்கும் இந்தியாவின் முதல் சோதனைத் தொழில்நுட்ப திட்டம் ஆனது எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது?

 • குருகிராம்
 • சூரத்
 • புனே
 • நாக்பூர்

Select Answer : a. b. c. d.

7. Operation Black Gold was conducted by

 • Central Bureau of Investigation
 • Directorate of Revenue Intelligence
 • Directorate of Enforcement
 • Central Board of Indirect Taxes & Customs
பிளாக் கோல்டு என்ற நடவடிக்கையினை நடத்திய அமைப்பு எது?

 • நடுவண் புலனாய்வு வாரியம்
 • வருவாய்ப் புலனாய்வு இயக்குநரகம்
 • அமலாக்க இயக்குநரகம்
 • மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியம்

Select Answer : a. b. c. d.

8. G77 + China third south summit was held in

 • Madrid
 • Durban
 • Kampala
 • Davos
G77 + சீனா அமைப்பின் மூன்றாவது தெற்கு உச்சி மாநாடு எங்கு நடத்தப் பட்டது?

 • மாட்ரிட்
 • டர்பன்
 • கம்பாலா
 • டாவோஸ்

Select Answer : a. b. c. d.

9. Ingenuity Mars Helicopter was launched by

 • NASA
 • ESA
 • JAXA
 • CNSA
இன்ஜெனூட்டி எனும் செவ்வாய்க் கிரக ஆய்விற்கான ஹெலிகாப்டர் ஆனது எந்த நிறுவனத்தினால் ஏவப்பட்டது?

 • NASA
 • ESA
 • JAXA
 • CNSA

Select Answer : a. b. c. d.

10. The IUCN status of White Rhinoceros is

 • Vulnerable
 • Endangered
 • Critically Endangered
 • Extinct
IUCN பட்டியலில் வெள்ளை காண்டாமிருகத்தின் பாதுகாப்பு அந்தஸ்து என்ன?

 • எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய இனம்
 • அருகி வரும் இனங்கள்
 • மிகவும் அருகிய இனம்
 • அழிந்து போன இனம்

Select Answer : a. b. c. d.

11. Which of the following state launched a comprehensive caste census recently?

 • Bihar
 • Odisha
 • Andhra Pradesh
 • Chhattisgarh
பின்வருவனவற்றுள் சமீபத்தில் ஒரு விரிவான சாதிவாரி கணக்கெடுப்பைத் தொடங்கிய மாநிலம் எது?

 • பீகார்
 • ஒடிசா
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்
 • சத்தீஸ்கர்

Select Answer : a. b. c. d.

12. The 4th National Chilika Bird Festival was held in

 • Bihar
 • Odisha
 • Assam
 • Chhattisgarh
4வது தேசிய சிலிகா பறவைத் திருவிழா எங்கு நடைபெற்றது?

 • பீகார்
 • ஒடிசா
 • அசாம்
 • சத்தீஸ்கர்

Select Answer : a. b. c. d.

13. Who will be the host state/UT of Khelo India Winter Games 2024?

 • Sikkim
 • Ladakh
 • Uttarakhand
 • Himachal Pradesh
2024 ஆம் ஆண்டு கேலோ இந்தியா குளிர்கால விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்த உள்ள மாநிலம் எது?

 • சிக்கிம்
 • லடாக்
 • உத்தரகாண்ட்
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

14. Which of the following is not the part of recently added five Ramsar wetlands site list?

 • Ankasamudra Bird Conservation Reserve
 • Aghanashini Estuary
 • Karaivetti Bird Sanctuary
 • karikili bird sanctuary
பின்வருவனவற்றில் சமீபத்தில் சேர்க்கப்பட்ட ஐந்து ராம்சர் ஈரநிலங்கள் பட்டியலில் இடம் பெறாதது எது?

 • அங்கசமுத்ரா பறவைகள் வளங்காப்பு சரணாலயம்
 • அகநாசினி கழிமுகம்
 • கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம்
 • கரிகிலி பறவைகள் சரணாலயம்

Select Answer : a. b. c. d.

15. Which state host the highest number of Ramsar wetland sites?

 • Tamil Nadu
 • Karnataka
 • Odisha
 • Maharashtra
ராம்சார் ஈர நிலங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள மாநிலம் எது?

 • தமிழ்நாடு
 • கர்நாடகா
 • ஒடிசா
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

16. Which state launched ‘Sadak Surakhya Force’ for road safety?

 • Arunachal Pradesh
 • Gujarat
 • Maharashtra
 • Punjab
சாலைப் பாதுகாப்பிற்காக ‘சதக் சுரக்யா படையினை’ தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது?

 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • குஜராத்
 • மகாராஷ்டிரா
 • பஞ்சாப்

Select Answer : a. b. c. d.

17. Which state was topped in the Khelo India Youth Games medal tally?

 • Tamil Nadu
 • Maharashtra
 • Haryana
 • Delhi
கேலோ இந்தியா இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் பதக்கப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ள மாநிலம் எது?

 • தமிழ்நாடு
 • மகாராஷ்டிரா
 • ஹரியானா
 • டெல்லி

Select Answer : a. b. c. d.

18. ‘SADA TANSEEQ’ joint military exercise was held between

 • India-UAE
 • India-Qatar
 • India-Saudi Arabia
 • India- Oman
‘SADA TANSEEQ’ எனப்படும் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியானது எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்றது?

 • இந்தியா-ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
 • இந்தியா-கத்தார்
 • இந்தியா-சவுதி அரேபியா
 • இந்தியா – ஓமன்

Select Answer : a. b. c. d.

19. Which team won the inaugural Hockey 5s Women's World Cup by defeat India?

 • England
 • Canada
 • Netherlands
 • Poland
முதலாவது ஹாக்கி 5s மகளிர் உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணியைத் தோற்கடித்து வெற்றிக் கோப்பையினை வென்ற அணி எது?

 • இங்கிலாந்து
 • கனடா
 • நெதர்லாந்து
 • போலந்து

Select Answer : a. b. c. d.

20. The Beneficiaries of SMILE scheme is

 • Tribal Community
 • Transgender Community
 • Craftsperson Community
 • Women entrepreneurs
SMILE திட்டத்தின் பயனாளிகள் யார்?

 • பழங்குடியினர் சமூகம்
 • திருநர் சமூகம்
 • கைவினைஞர்கள் சமூகம்
 • பெண் தொழில்முனைவோர்கள்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Which country launched World’s First Malaria Vaccine Program for Children?

 • Angola
 • Chad
 • Cameroon
 • Gabon
உலகிலேயே முதல் முறையாக குழந்தைகளுக்கான மலேரியா தடுப்பூசி வழங்கீட்டுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய நாடு எது?

 • அங்கோலா
 • சாட்
 • கேமரூன்
 • காபோன்

Select Answer : a. b. c. d.

22. Which of the following National Park is not located in the banks of Brahmaputra River?

 • Dibru-Saikhowa National Park
 • Kaziranga National Park
 • Orang National Park
 • Manas National Park
பின்வருவனவற்றுள் பிரம்மபுத்திரா ஆற்றங்கரையில் அமையாத தேசியப் பூங்கா எது?

 • திப்ரு-சைகோவா தேசியப் பூங்கா
 • காசிரங்கா தேசியப் பூங்கா
 • ஒராங் தேசியப் பூங்கா
 • மனாஸ் தேசியப் பூங்கா

Select Answer : a. b. c. d.

23. Who won the women’s singles slam title in Australian Open 2024?

 • Aryna Sabalenka
 • Anastasia Zakharova
 • Hsieh Su-Wei
 • Elise Mertens
2024 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் போட்டியில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்றவர் யார்?

 • அரினா சபலெங்கா
 • அனஸ்டேசியா சகரோவா
 • ஹ்சீஹ் சு-வீ
 • எலிஸ் மெர்டென்ஸ்

Select Answer : a. b. c. d.

24. Which of the following Indian won in the Asian Marathon Championships 2024?

 • Amlan Borgohain
 • Man Singh
 • Gopi Thonakal
 • Avinash Sable
பின்வருபவர்களில் 2024 ஆம் ஆண்டு ஆசிய மராத்தான் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இந்தியர் யார்?

 • அம்லன் போர்கோஹைன்
 • மான் சிங்
 • கோபி தோனகல்
 • அவினாஷ் சேபிள்

Select Answer : a. b. c. d.

25. Who won the BCCI Best Women International Cricketer for 2021-22?

 • Deepti Sharma
 • Smriti Mandhana
 • Priya Punia
 • Mithali Raj
BCCI அமைப்பின் 2021-22 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த மகளிர் சர்வதேச கிரிக்கெட் வீராங்கனை பட்டத்தினை வென்றவர் யார்?

 • தீப்தி சர்மா
 • ஸ்மிருதி மந்தனா
 • பிரியா புனியா
 • மிதாலி ராஜ்

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.