TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - September 2022 (Part 2)

1472 user(s) have taken this test. Did you?

1. India is to set its first night sky sanctuary at

 • Ladakh
 • Jammu
 • Sikkim
 • Arunachal
இந்தியாவின் முதலாவது இரவு நேர வானியல் சரணாலயமானது எங்கு நிறுவப்பட உள்ளது?

 • லடாக்
 • ஜம்மு
 • சிக்கிம்
 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

2. Recently Indian defence minister made the first ever visit in history to

 • Myanmar
 • Nepal
 • Mongolia
 • China
இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் வரலாற்றில் முதன்முறையாக சமீபத்தில் எந்த நாட்டிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டார்?

 • மியான்மர்
 • நேபாளம்
 • மங்கோலியா
 • சீனா

Select Answer : a. b. c. d.

3. The World Social Protection Report 2020-22 was released by

 • World Bank
 • World Economic Forum
 • International Labour Organisation
 • Economic Intelligence Unit
2020-22 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகச் சமூகப் பாதுகாப்பு அறிக்கையினை வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

 • உலக வங்கி
 • உலகப் பொருளாதார மன்றம்
 • சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு
 • பொருளாதாரப் புலனாய்வுப் பிரிவு

Select Answer : a. b. c. d.

4. The new Prime Minister of UK Liz Truss belongs to which party

 • Conservative
 • Labour
 • Liberal
 • Green
ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் புதிய பிரதமர் லிஸ் ட்ரஸ் எந்தக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர் ஆவார்?

 • பழமைவாதம்
 • தொழிலாளர்
 • விடுதலைவாதம்
 • பசுமைவாதம்

Select Answer : a. b. c. d.

5. Nehru Trophy Boat Race is very famous at

 • Goa
 • Kerala
 • Odisha
 • Gujarat
நேரு கோப்பைப் படகுப் போட்டியானது எந்தப் பகுதியில் மிகவும் பிரபலமாக அறியப் படுகிறது?

 • கோவா
 • கேரளா
 • ஒடிசா
 • குஜராத்

Select Answer : a. b. c. d.

6. The First-Ever Mountain Bicycle World Cup will be held at

 • Sri Nagar
 • Shimla
 • Dehradun
 • Leh
முதன்முதலான மலைப்பகுதி மிதிவண்டி உலகக் கோப்பைப் போட்டியானது எங்கு நடைபெறவுள்ளது?

 • ஸ்ரீ நகர்
 • சிம்லா
 • டேராடூன்
 • லே

Select Answer : a. b. c. d.

7. Which state is home to seven of the nine vulture species in India?

 • Kerala
 • Karnataka
 • Tamilnadu
 • Maharashtra
இந்தியாவில் காணப்படும் ஒன்பது பாறுக் கழுகு இனங்களில் ஏழு இனங்களைக் கொண்டுள்ள மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • கர்நாடகா
 • தமிழ்நாடு
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

8. International Day of Charity is observed on the anniversary of

 • Martin Luther King
 • Nelson Mandela
 • Mother Theresa
 • Franklin Roosevelt
யாருடைய நினைவு நாளில் சர்வதேச தொண்டு தினமானது அனுசரிக்கப் படுகிறது?

 • மார்டின் லூதர் கிங்
 • நெல்சன் மண்டேலா
 • அன்னை தெரசா
 • பிராங்க்ளின் ரூஸ்வெல்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

9. Which scheme of Tamilnadu is titled 'Pudhumai Penn'?

 • Higher Education Assurance scheme
 • Chief Minister’s Girl Child Protection Scheme
 • Cradle Baby Scheme
 • Free Bus travel Scheme
தமிழக அரசின் எந்தத் திட்டத்திற்குப் 'புதுமைப் பெண்' என்று பெயரிடப் பட்டுள்ளது?

 • உயர் கல்வி உறுதியளிப்புத் திட்டம்
 • முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் திட்டம்
 • தொட்டில் குழந்தை திட்டம்
 • இலவசப் பேருந்துப் பயணத் திட்டம்

Select Answer : a. b. c. d.

10. India is set to become the third largest economy in the world by

 • 2025
 • 2029
 • 2039
 • 2047
உலகின் மூன்றாவது பெரியப் பொருளாதாரமாக இந்தியா எந்த ஆண்டில் மாற உள்ளது?

 • 2025
 • 2029
 • 2039
 • 2047

Select Answer : a. b. c. d.

11. Which state reported the highest number of murders of elderly people in the country in 2021?

 • Kerala
 • Maharashtra
 • Bihar
 • Tamilnadu
2021 ஆம் ஆண்டில் இந்திய நாட்டிலேயே எந்த மாநிலத்தில் அதிக முதியோர் கொலைகள் பதிவாகியுள்ளது?

 • கேரளா
 • மகாராஷ்டிரா
 • பீகார்
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

12. Which state has successfully set up five bio villages for the first time in India?

 • Kerala
 • Sikkim
 • Tripura
 • Meghalaya
இந்தியாவில் முதல் முறையாக ஐந்து உயிரிக் கிராமங்களை வெற்றிகரமாக நிறுவியுள்ள மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • சிக்கிம்
 • திரிபுரா
 • மேகாலயா

Select Answer : a. b. c. d.

13. The 36th National Games of India will be held at

 • Kerala
 • Goa
 • Gujarat
 • Andhra Pradesh
இந்தியாவின் 36வது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் எங்கு நடைபெற உள்ளன?

 • கேரளா
 • கோவா
 • குஜராத்
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

14. Who has received emergency use authorization for India’s 1st needle-free intranasal COVID-19 vaccine?

 • Bharat Biotech
 • Serum
 • Cadila
 • Dr Reddy
இந்தியாவின் முதலாவது ஊசி இல்லாத நாசி வழி உட்செலுத்தக் கூடிய கோவிட்-19 தடுப்பூசிக்கு அவசரகாலப் பயன்பாட்டு அங்கீகாரத்தைப் பெற்ற நிறுவனம் எது?

 • பாரத் பயோடெக்
 • சீரம்
 • காடிலா
 • டாக்டர் ரெட்டி

Select Answer : a. b. c. d.

15. Which state won the top rank among states in the implementation of the Centre's Poshan Abhiyaan scheme?

 • Kerala
 • Maharashtra
 • Tamilnadu
 • Andhra Pradesh
மத்திய அரசின் போஷான் அபியான் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதில் எந்த மாநிலம் இந்திய மாநிலங்களில் முதல் இடத்தைப் பிடித்தது?

 • கேரளா
 • மகாராஷ்டிரா
 • தமிழ்நாடு
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

16. UNESCO Global Network of Learning cities 2022 does not include which one?

 • Warangal
 • Thrissur
 • Nilambur
 • Coimbatore
யுனெஷ்கோ அமைப்பின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகக் கற்றல் நகரங்கள் வலையமைப்பில் சேர்க்கப் படாத நகரம் எது?

 • வாரங்கல்
 • திருச்சூர்
 • நிலாம்பூர்
 • கோயம்புத்தூர்

Select Answer : a. b. c. d.

17. Which state has been accredited the International Travel Award 2023 for Best Destination for Culture?

 • Telangana
 • West Bengal
 • Kerala
 • Tamilnadu
கலாச்சாரச் சுற்றுலாத் தளத்திற்கான சிறந்த இடத்திற்கான 2023 ஆம் ஆண்டின் சர்வதேசப் பயண விருதினைப் பெற்ற மாநிலம் எது?

 • தெலுங்கானா
 • மேற்கு வங்காளம்
 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

18. Thagaisal Palligal Scheme is based on which state’s model school scheme?

 • Goa
 • Kerala
 • Delhi
 • Punjab
தகைசால் பள்ளிகள் திட்டமானது எந்த மாநிலத்தின் மாதிரிப் பள்ளித் திட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும்?

 • கோவா
 • கேரளா
 • டெல்லி
 • பஞ்சாப்

Select Answer : a. b. c. d.

19. Which country topped the Human Development Index 2021?

 • Norway
 • Sweden
 • Switzerland
 • Canada
2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மனித மேம்பாட்டுக் குறியீட்டில் முதலிடம் பெற்ற நாடு எது?

 • நார்வே
 • ஸ்வீடன்
 • சுவிட்சர்லாந்து
 • கனடா

Select Answer : a. b. c. d.

20. Which country hosted the International Dairy Federation’s World Dairy Summit 2022?

 • Brazil
 • India
 • Norway
 • Sweden
சர்வதேசப் பால்வளக் கூட்டமைப்பின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகப் பால்வள மாநாட்டினை நடத்திய நாடு எது?

 • பிரேசில்
 • இந்தியா
 • நார்வே
 • ஸ்வீடன்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Which country is the world’s largest exporter of rice?

 • China
 • India
 • Brazil
 • Indonesia
உலகிலேயே அதிகளவில் அரிசி ஏற்றுமதி செய்யும் நாடு எது?

 • சீனா
 • இந்தியா
 • பிரேசில்
 • இந்தோனேசியா

Select Answer : a. b. c. d.

22. Which state tops in the issue of disposal of cases under the Digital India Mission?

 • Karnataka
 • Madhya Pradesh
 • Tamilnadu
 • Uttar Pradesh
டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் வழக்குகளை விசாரித்துத் தீர்ப்பதில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் எது?

 • கர்நாடகா
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு
 • உத்தரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

23. Which one has recently released Blue Transformation Roadmap (2022-2030)?

 • World Economic Forum
 • World Bank
 • NITI Aayog
 • Food and Agriculture Organization
சமீபத்தில் கடல்வள பரிமாற்றச் செயல்திட்டத்தினை (2022-2030) வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

 • உலகப் பொருளாதார மன்றம்
 • உலக வங்கி
 • நிதி ஆயோக்
 • உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

24. Which zoo has been ranked best in the country among large zoos?

 • Alipore Zoological Gardens
 • Chennai Snake Park Trust
 • Vandalur Arignar Anna Zoological Park
 • Bannerghatta National Park
மிகப்பெரிய உயிரியல் பூங்காக்களில் எந்த உயிரியல் பூங்காவானது நாட்டின் சிறந்த இடத்தினைப் பெற்றுள்ளது?

 • அலிப்பூர் விலங்கியல் பூங்கா
 • சென்னை பாம்பு பூங்கா அறக்கட்டளை
 • வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா
 • பன்னர்கட்டா தேசியப் பூங்கா

Select Answer : a. b. c. d.

25. Volker Türk of Austria was recently appointed as

 • United Nations Secretary General
 • Chief economist of World bank
 • New Chief of World Bank
 • United Nations High Commissioner for Human Rights
ஆஸ்திரிய நாட்டினைச் சேர்ந்த வோல்கர் டர்க் சமீபத்தில் எந்தப் பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

 • ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் செயலாளர்
 • உலக வங்கியின் தலைமைப் பொருளாதார நிபுணர்
 • உலக வங்கியின் புதிய தலைவர்
 • மனித உரிமைகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உயர் ஆணையர்

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.