TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - November 2022 (Part 2)

7145 user(s) have taken this test. Did you?

1. Who is the top performer in the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Award for the year 2021?

 • Madhya Pradesh
 • Gujarat
 • Uttar Pradesh
 • Tamilnadu
2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா நகர்ப்புற விருதில் சிறந்த செயல்திறனுக்கான விருதினைப் பெற்ற  மாநிலம் எது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • குஜராத்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

2. Who won FIFA U-17 Women’s World Cup in 2022?

 • Italy
 • Spain
 • Colombia
 • France
2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 17 வயதிற்குட்பட்டோருக்கான FIFA மகளிர் உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் வென்ற அணி எது?

 • இத்தாலி
 • ஸ்பெயின்
 • கொலம்பியா
 • பிரான்சு

Select Answer : a. b. c. d.

3. The National Anti-Profiteering Authority (NAA) is likely to merge with the

 • Competition Commission
 • GST Council
 • Income Tax Department
 • Customs Tax department
தேசிய மிகை இலாபத் தடுப்பு ஆணையம் (NAA) ஆனது எதனுடன் இணைக்கப் பட உள்ளது?

 • போட்டி ஆணையம்
 • சரக்கு மற்றும் சேவை வரி மன்றம்
 • வருமான வரித் துறை
 • சுங்க வரித் துறை

Select Answer : a. b. c. d.

4. World Energy Outlook was released by

 • World Economic Forum
 • World Energy Agency
 • World Energy Forum
 • International Energy Agency
உலக ஆற்றல் கண்ணோட்ட அறிக்கையினை வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

 • உலகப் பொருளாதார மன்றம்
 • உலக எரிசக்தி முகமை
 • உலக ஆற்றல் மன்றம்
 • சர்வதேச எரிசக்தி முகமை

Select Answer : a. b. c. d.

5. Thundi beach and Kadmat beach are located in

 • Kerala
 • Andaman
 • Lakshadweep
 • West Bengal
துண்டி கடற்கரை மற்றும் காட்மட் கடற்கரை ஆகியவை எங்கு அமைந்து உள்ளன?

 • கேரளா
 • அந்தமான்
 • லட்சத்தீவு
 • மேற்கு வங்காளம்

Select Answer : a. b. c. d.

6. Who is the first country to provide equal wages for men and women in cricket?

 • India
 • New Zealand
 • Australia
 • England
கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சம ஊதியம் வழங்கிய முதல் நாடு எது?

 • இந்தியா
 • நியூசிலாந்து
 • ஆஸ்திரேலியா
 • இங்கிலாந்து

Select Answer : a. b. c. d.

7. Who recently released a report titled “The coldest year of the rest of their lives”?

 • World bank
 • UNESCO
 • UNICEF
 • World Environment Forum
"The coldest year of the rest of their lives" என்ற தலைப்பிலான அறிக்கையினைச் சமீபத்தில் வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

 • உலக வங்கி
 • யுனெஸ்கோ
 • யுனிசெஃப்
 • உலகச் சுற்றுச்சூழல் மன்றம்

Select Answer : a. b. c. d.

8. Whose birthday is celebrated as Sadhaya Vizha in Tamilnadu?

 • Arunmozhi Varman
 • Rajendra Chozhan
 • Parantaka Chozhan
 • Vandhiya Devan
தமிழ்நாட்டில் யாருடைய பிறந்தநாளானது சதய விழாவாகக் கொண்டாடப் படுகிறது?

 • அருண்மொழி வர்மன்
 • இராஜேந்திர சோழன்
 • பராந்தக சோழன்
 • வந்தியத் தேவன்

Select Answer : a. b. c. d.

9. Who was the world’s largest contributor to deforestation in 2021?

 • China
 • India
 • Brazil
 • Kenya
2021 ஆம் ஆண்டில் காடுகளை அழிப்பதில் உலகில் அதிகளவில் ஈடுபட்ட நாடு எது?

 • சீனா
 • இந்தியா
 • பிரேசில்
 • கென்யா

Select Answer : a. b. c. d.

10. Who was the founder of SEWA (Self Employed Women's Association)?

 • Anni Besant
 • Muthu Lakshmi Reddy
 • Ela Bhatt
 • Medha Patkar
சேவா (சுய தொழில் பெண்கள் சங்கம்) அமைப்பினை நிறுவியவர் யார்?

 • அன்னி பெசன்ட்
 • முத்துலட்சுமி ரெட்டி
 • எலா பட்
 • மேதா பட்கர்

Select Answer : a. b. c. d.

11. Which was observed for the first time in 2022?

 • International Day for Biosphere Reserves
 • World Vegan Day
 • World Tsunami awareness Day
 • National Cancer Awareness Day
2022 ஆம் ஆண்டில் முதன்முறையாக அனுசரிக்கப்பட்ட தினம் எது?

 • சர்வதேச உயிர்க்கோளக் காப்பகங்கள் தினம்
 • உலக சைவ தினம்
 • உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம்
 • தேசியப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு தினம்

Select Answer : a. b. c. d.

12. North India’s first hyper-scale data center was established at

 • Haryana
 • Punjab
 • Uttar Pradesh
 • Rajasthan
வட இந்தியாவின் முதல் மாபெரும் அளவிலான தரவு மையம் எங்கு நிறுவப் பட்டுள்ளது?

 • ஹரியானா
 • பஞ்சாப்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • ராஜஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

13. The final module of Tiangong space station “Mengtian”, was successfully launched by

 • Japan
 • China
 • Russia
 • USA
தியாங்காங் விண்வெளி நிலையத்தின் இறுதி விண்வெளிப் பெட்டகமான “மெங்டியன்” என்பதை வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவிய நாடு எது?

 • ஜப்பான்
 • சீனா
 • ரஷ்யா
 • அமெரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

14. India’s first Aqua Park has been proposed at

 • Madhya Pradesh
 • Uttar Pradesh
 • Arunachal Pradesh
 • West Bengal
இந்தியாவின் முதல் நீரியல் பூங்காவானது எங்கு நிறுவப்பட உள்ளது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • மேற்கு வங்காளம்

Select Answer : a. b. c. d.

15. Jamshed J Irani is popularly known as

 • Water Man of India
 • Tea Man of India
 • Steel Man of India
 • Coal Man of India
ஜாம்ஷெட் J இரானி பிரபலமாக எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார்?

 • இந்தியாவின் நீர் மனிதன்
 • இந்தியாவின் தேயிலை மனிதன்
 • இந்தியாவின் எஃகு மனிதன்
 • இந்தியாவின் நிலக்கரி மனிதன்

Select Answer : a. b. c. d.

16. Lula da Silva is the new president of

 • Sweden
 • Italy
 • Brazil
 • Argentina
லூலா டா சில்வா எந்த நாட்டின் புதிய அதிபர் ஆவார்?

 • சுவீடன்
 • இத்தாலி
 • பிரேசில்
 • அர்ஜென்டினா

Select Answer : a. b. c. d.

17. Mangarh Dham is a National Monument located in

 • Madhya Pradesh
 • Uttar Pradesh
 • Ladakh
 • Rajasthan
மங்கர் தாம் எனப்படும் தேசிய நினைவுச் சின்னம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • லடாக்
 • ராஜஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

18. According to Statista research, who is the largest employer worldwide in 2022?

 • Indian Ministry of Railways
 • Indian Ministry of Defence
 • Indian Ministry of Post
 • Indian Ministry of Roadways
ஸ்டாடிஸ்டா ஆய்வின்படி, 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் அதிக வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் நிறுவனமாக விளங்குவது எது?

 • இந்திய இரயில்வே அமைச்சகம்
 • இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம்
 • இந்திய தபால் அமைச்சகம்
 • இந்திய சாலைகள் அமைச்சகம்

Select Answer : a. b. c. d.

19. Ranipur Tiger Reserve, which has become the 53rd tiger reserve of India, is located at

 • Uttar Pradesh
 • Madhya Pradesh
 • Rajasthan
 • West Bengal
இந்தியாவின் 53வது புலிகள் காப்பகமாக மாறியுள்ள ராணிப்பூர் புலிகள் காப்பகம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • ராஜஸ்தான்
 • மேற்கு வங்காளம்

Select Answer : a. b. c. d.

20. Who has been appointed the Chair of the country’s Civil 20 (C20) in 2022?

 • Amritanandamayi
 • Jaggy Vasudev
 • Sri Ravi Shankar
 • Baba Ramdev
2022 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் குடிமை 20 (C20) பிரிவின் தலைவராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளவர் யார்?

 • அமிர்தானந்தமயி
 • ஜக்கி வாசுதேவ்
 • ஸ்ரீ ரவிசங்கர்
 • பாபா ராம்தேவ்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Which company has once again achieved the No.1 rank in the Indian oil and gas sector for 2022?

 • Hindustan Petroleum
 • Bharat Petroleum
 • Indian Oil
 • Reliance Oil
2022 ஆம் ஆண்டில் இந்திய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுத் துறையில் மீண்டும் முதல் இடத்தைப் பெற்றுள்ள நிறுவனம் எது?

 • இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம்
 • பாரத் பெட்ரோலியம்
 • இந்தியன் ஆயில்
 • ரிலையன்ஸ் ஆயில்

Select Answer : a. b. c. d.

22. The foundation stone for the C295 aircraft manufacturing plant was laid at

 • Rajasthan
 • Maharashtra
 • Karnataka
 • Gujarat
C295 ரக விமானத் தயாரிப்பு ஆலைக்கு எங்கு அடிக்கல் நாட்டப் பட்டுள்ளது?

 • ராஜஸ்தான்
 • மகாராஷ்டிரா
 • கர்நாடகா
 • குஜராத்

Select Answer : a. b. c. d.

23. 3rd National Tribal Dance Festival held at

 • Jharkhand
 • Odisha
 • Chhattisgarh
 • Madhya Pradesh
3வது தேசியப் பழங்குடியினர் நடனத் திருவிழாவானது எங்கு நடைபெற்றது?

 • ஜார்க்கண்ட்
 • ஒடிசா
 • சத்தீஸ்கர்
 • மத்தியப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

24. Which is the only state in India that has a uniform civil code?

 • Gujarat
 • Himachal Pradesh
 • Uttarakhand
 • Goa
இந்தியாவில் பொது உரிமையியல் சட்டத்தினைக் கொண்டுள்ள ஒரே மாநிலம் எது?

 • குஜராத்
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • உத்தரகாண்ட்
 • கோவா

Select Answer : a. b. c. d.

25. Which was the only state capital city in India that remained unconnected through airways till now?

 • Itanagar
 • Shillong
 • Imphal
 • Agartala
இதுவரையில் வான்வழிப் போக்குவரத்து வசதிகள் மூலம் இணைக்கப்படாத இந்தியாவின் ஒரே மாநிலத் தலைநகரம் எது?

 • இட்டாநகர்
 • ஷில்லாங்
 • இம்பால்
 • அகர்தலா

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.