TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - March 2024 (Part 1)

2317 user(s) have taken this test. Did you?

1. The Subika painting style is predominantly belonging to

 • Odisha
 • Manipur
 • Assam
 • Tripura
சுபிகா ஓவிய பாணி எந்தப் பகுதியினைச் சேர்ந்தது?

 • ஒடிசா
 • மணிப்பூர்
 • அசாம்
 • திரிபுரா

Select Answer : a. b. c. d.

2. Which city has been selected as the venue to host the FIFA World Cup 2026?

 • Ahmedabad
 • Gandhinagar
 • Surat
 • Hyderabad
2026 ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக் கோப்பைப் போட்டியினை நடத்துவதற்கான இடமாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நகரம் எது?

 • அகமதாபாத்
 • காந்திநகர்
 • சூரத்
 • ஹைதராபாத்

Select Answer : a. b. c. d.

3. Which country recently announced the 15-day visa-free visiting for Indian tourists?

 • Maldives
 • Iran
 • Russia
 • Brazil
சமீபத்தில், தனது நாட்டிற்கு வருகை தரும் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு நுழைவு இசைவுச் சீட்டு இல்லாத 15 நாட்கள் வரையிலான பயண அனுமதிக் கொள்கையினை அறிவித்த நாடு எது?

 • மாலத்தீவு
 • ஈரான்
 • ரஷ்யா
 • பிரேசில்

Select Answer : a. b. c. d.

4. India's first smart bullets are to be developed by

 • IIT Bombay
 • IIT Madras
 • IIT Guwahati
 • IIT Roorkee
இந்தியாவின் முதல் செயல்திறன் மிகு வெடி மருந்துக் குழல்களை உருவாக்க உள்ள நிறுவனம் எது?

 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம், மும்பை
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம், சென்னை
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம், கௌகாத்தி
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம், ரூர்க்கி

Select Answer : a. b. c. d.

5. Which African country has recently adopted the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing?

 • Cameroon
 • Chad
 • Gabon
 • Uganda
சமீபத்தில் அணுகல் மற்றும் பயன் பகிர்விற்கான நகோயா நெறிமுறையை ஏற்றுக் கொண்டுள்ள ஆப்பிரிக்க நாடு எது?

 • கேமரூன்
 • சாட்
 • காபோன்
 • உகாண்டா

Select Answer : a. b. c. d.

6. Which of the following Indian musician bagged awards in the 2024 Grammy award event?

 • GV Prakash Kumar
 • MM Keeravaani
 • Shankar Mahadevan
 • AR Rahman
பின்வருபவர்களில் 2024 ஆம் ஆண்டு கிராமி விருது விழா நிகழ்வில் விருது வென்ற இந்திய இசைக்கலைஞர் யார்?

 • G,V. பிரகாஷ் குமார்
 • M.M. கீரவாணி
 • சங்கர் மகாதேவன்
 • A.R.ரஹ்மான்

Select Answer : a. b. c. d.

7. Which state recently passed Uniform Civil Code Bill?

 • Himachal Pradesh
 • Uttarakhand
 • Rajasthan
 • Uttar Pradesh
சமீபத்தில் பொது உரிமையியல் சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்றிய மாநில அரசு எது?

 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • உத்தரகாண்ட்
 • ராஜஸ்தான்
 • உத்தரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

8. Who is not the Bharat Ratna 2024 recipient?

 • Karpoori Thakur
 • LK Advani
 • Charan Singh
 • Manohar Parrikar
பின்வரும் நபர்களில் 2024 ஆம் ஆண்டு பாரத ரத்னா விருதினை பெறாத நபர் யார்?

 • கர்பூரி தாக்கூர்
 • L.K. அத்வானி
 • சரண் சிங்
 • மனோகர் பாரிக்கர்

Select Answer : a. b. c. d.

9. Fentanyl Crisis in Mexico is related to

 • Illegal migration
 • Illegal Mining
 • Illegal Arms Trade
 • Illegal Drug usage
மெக்ஸிகோவில் நிலவும் ஃபெண்டானில் நெருக்கடி என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது ஆகும்?

 • சட்டவிரோதப் புலம்பெயர்வு
 • சட்டவிரோத சுரங்க நடவடிக்கை
 • சட்டவிரோத ஆயுத வர்த்தகம்
 • சட்டவிரோத போதைப்பொருள் பயன்பாடு

Select Answer : a. b. c. d.

10. India’s first hypervelocity expansion tunnel test facility was inaugurated in

 • IIT Bombay
 • IIT Guwahati
 • IIT Kanpur
 • IIT Roorkee
இந்தியாவின் முதல் அதி உயர் திசைவேக விரிவாக்க குழலமைப்பு பரிசோதனை மையம் எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது?

 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், மும்பை
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், கௌகாத்தி
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், கான்பூர்
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், ரூர்க்கி

Select Answer : a. b. c. d.

11. National Deworming Day is observed on

 • February 10 and August 10
 • February 14 and August 14
 • February 20 and August 20
 • February 28 and August 28
தேசியக் குடற்புழு நீக்க தினம் எந்த தேதிகளில் அனுசரிக்கப் படுகிறது?

 • பிப்ரவரி 10 மற்றும் ஆகஸ்ட் 10
 • பிப்ரவரி 14 மற்றும் ஆகஸ்ட் 14
 • பிப்ரவரி 20 மற்றும் ஆகஸ்ட் 20
 • பிப்ரவரி 28 மற்றும் ஆகஸ்ட் 28

Select Answer : a. b. c. d.

12. India’s first state-of-the-art Small Animal Hospital was launched by

 • Melinda foundation
 • Tata Trusts
 • Reliance Foundation
 • PETA organization
இந்தியாவின் முதல் அதிநவீன சிறிய விலங்கு நல மருத்துவமனை யாரால் தொடங்கப் பட்டது?

 • மெலிண்டா அறக்கட்டளை
 • டாடா அறக்கட்டளை
 • ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளை
 • PETA அமைப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

13. What is India’s rank in the World Bank’s ‘Logistics Performance Index Report (2023)?

 • 35th Rank
 • 38th Rank
 • 41st Rank
 • 45th Rank
உலக வங்கியின் தளவாடங்கள் செயல்திறன் குறியீட்டு அறிக்கையில் (2023) இந்தியாவின் தரவரிசை என்ன?

 • 35வது இடம்
 • 38வது இடம்
 • 41வது இடம்
 • 45வது இடம்

Select Answer : a. b. c. d.

14. Which state recently restored the Old Pension scheme for state government employees?

 • Sikkim
 • Manipur
 • Assam
 • Uttarakhand
சமீபத்தில், மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் பின்பற்றத் தொடங்கிய மாநில அரசு எது?

 • சிக்கிம்
 • மணிப்பூர்
 • அசாம்
 • உத்தரகாண்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

15. Gemini is the AI chatbot of

 • Microsoft
 • Amazon
 • Meta
 • Google
ஜெமினி என்பது எந்த நிறுவனத்தின் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த உரையாடு மென்பொருள் ஆகும்?

 • மைக்ரோசாஃப்ட்
 • அமேசான்
 • மெட்டா
 • கூகுள்

Select Answer : a. b. c. d.

16. Which state installed AI-based early Railway crossing warning system to save wild elephants?

 • Kerala
 • Karnataka
 • Tamil Nadu
 • Odisha
இரயில்களால் காட்டு யானைகள் தாக்கப்படாமல் அவற்றைக் காப்பதற்காக செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான இருப்புப் பாதை கடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை அமைப்பினை நிறுவியுள்ள மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • கர்நாடகா
 • தமிழ்நாடு
 • ஒடிசா

Select Answer : a. b. c. d.

17. Which country opened its fifth scientific outpost - Qinling in Antarctica?

 • China
 • South Korea
 • Japan
 • Argentina
அண்டார்டிகாவில் தனது ஐந்தாவது அறிவியல் முகாமினை திறந்துள்ள நாடு எது?

 • சீனா
 • தென் கொரியா
 • ஜப்பான்
 • அர்ஜென்டினா

Select Answer : a. b. c. d.

18. Which of the following photo won the Wildlife Photographer of the Year People's Choice award?

 • The Happy Turtle, by Tzahi Finkelstein
 • Shared Parenting, by Mark Boyd
 • Aurora Jellies, by Audun Rikardsen
 • Ice Bed, by Nima Sarikhani.
பின்வருவனவற்றுள் சிறந்த வனவிலங்குப் புகைப்படக்கலைஞர் விருதை வென்ற புகைப்படம் எது?

 • தும்பியுடன் விளையாடும் ஆமை, ஜாஹி ஃபிங்கெல்ஸ்டீன்
 • சிங்கங்களின் பெற்றோர் பண்பு, மார்க் பாய்ட்
 • துருவ ஒளியின் கீழ் நீந்தும் ஜெல்லி மீன்கள், ஆடுன் ரிக்கார்ட்சன்
 • சிறியப் பனிப்பாறையில் உறங்கும் துருவக்கரடி, நிமா சரிகானி

Select Answer : a. b. c. d.

19. Who won the ‘Sportswoman of the year (Individual) award of Sportstar Aces Awards 2024?

 • Grandmaster R. Vaishali
 • Thulasimathi Murugesan
 • Sheetal Devi
 • Aditi Swami
2024 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த விளையாட்டு நாயகருக்கான ஏசஸ் விருது வழங்கும் விழாவில் ‘ஆண்டின் சிறந்த வீராங்கனை (தனிநபர்) விருதை வென்றவர் யார்?

 • கிராண்ட்மாஸ்டர் R.வைஷாலி
 • துளசிமதி முருகேசன்
 • ஷீத்தல் தேவி
 • அதிதி சுவாமி

Select Answer : a. b. c. d.

20. International Day of Women and Girls in Science is observed on

 • February 08
 • February 11
 • February 22
 • February 24
அறிவியல் துறையில் சர்வதேசப் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கான சர்வதேச தினம் அனுசரிக்கப் பட்டது?

 • பிப்ரவரி 08
 • பிப்ரவரி 11
 • பிப்ரவரி 22
 • பிப்ரவரி 24

Select Answer : a. b. c. d.

21. Who became the first transwoman Travelling Ticket Examiner of Southern Railway?

 • Sindhu Ganapathy
 • Kalki Subramaniam
 • Sathya Shri Sharmila
 • Padmini Prakash
தெற்கு இரயில்வே நிர்வாகத்தின் முதல் திருநங்கைப் பயணச் சீட்டு பரிசோதகராகப் பணியமர்த்தப் பட்டுள்ளவர் யார்?

 • சிந்து கணபதி
 • கல்கி சுப்ரமணியம்
 • சத்ய ஸ்ரீ ஷர்மிளா
 • பத்மினி பிரகாஷ்

Select Answer : a. b. c. d.

22. Which state recorded the highest number of road accidents on its National Highways in 2022?

 • Madhya Pradesh
 • Uttar Pradesh
 • Tamil Nadu
 • Karnataka
2022 ஆம் ஆண்டில் எந்த மாநிலத்தின் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான சாலை விபத்துகள் பதிவானது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு
 • கர்நாடகா

Select Answer : a. b. c. d.

23. Kilkari Programme is related to

 • Health care
 • Tribal wealth
 • Start up
 • Women education
கில்காரி திட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • சுகாதாரப் பராமரிப்பு
 • பழங்குடியினர் சொத்து
 • புத்தொழில் நிறுவனம்
 • பெண்கல்வி

Select Answer : a. b. c. d.

24. PACE Mission was launched by

 • ESA
 • ISRO
 • JAXA
 • NASA
PACE கலத்தினை விண்ணில் செலுத்திய நிறுவனம் எது?

 • ESA
 • ISRO
 • JAXA
 • NASA

Select Answer : a. b. c. d.

25. Which state government has introduced an Environment Budget as a separate document along with the State Budget?

 • Assam
 • Himachal Pradesh
 • Tamil Nadu
 • Kerala
தனது மாநில அரசு நிதிநிலை அறிக்கையுடன், சுற்றுச்சூழல் நிதிநிலை அறிக்கையினை ஒரு தனி ஆவணமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநில அரசு எது?

 • அசாம்
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.