TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - November 2023 (Part 2)

1414 user(s) have taken this test. Did you?

1. Which state launched the Hostile Activity Watch Kernel (HAWK) system?

 • Tamil Nadu
 • Telangana
 • Karnataka
 • Kerala
விரோத நடவடிக்கைகளுக்கான முக்கிய கண்காணிப்பு (HAWK) அமைப்பினை அறிமுகப் படுத்தியுள்ள மாநிலம் எது?

 • தமிழ்நாடு
 • தெலுங்கானா
 • கர்நாடகா
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

2. The Joint Military ‘Exercise KAZIND-2023’ was held between

 • India and Afghanistan
 • India and Kyrgyzstan
 • India and Kazakhstan
 • India and Uzbekistan
‘காஷின்ட்-2023’ எனப்படும் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி எந்தெந்த நாடுகளுக்கு இடையில் நடத்தப் பட்டது?

 • இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான்
 • இந்தியா மற்றும் கிர்கிஸ்தான்
 • இந்தியா மற்றும் கஜகஸ்தான்
 • இந்தியா மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

3. 'Breaking the Mould: Reimagining India’s Economic Future,' book is authored by

 • Shaktikanta Das
 • Suman Bery
 • Manmohan Singh
 • Raghuram Rajan
‘Breaking the Mould: Reimagining India’s Economic Future’ என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார்?

 • சக்தி காந்த தாஸ்
 • சுமன் பெரி
 • மன்மோகன் சிங்
 • ரகுராம் ராஜன்

Select Answer : a. b. c. d.

4. Which state became the first state in India to have hallmarking centres in all districts?

 • Tamil Nadu
 • Telangana
 • Kerala
 • Karnataka
அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தனித் தன்மை தரக் குறியீடு வழங்கீட்டு மையங்களைக் கொண்ட இந்தியாவின் முதல் மாநிலம் எது?

 • தமிழ்நாடு
 • தெலுங்கானா
 • கேரளா
 • கர்நாடகா

Select Answer : a. b. c. d.

5. The 'ejecta halo' event is related to

 • Lunar soil
 • Solar Flare
 • Lunar Eclipse
 • Solar Eclipse
‘எஜெக்டா ஹாலோ’ என்ற நிகழ்வு எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • சந்திர மண்
 • சூரியப் பிழம்பு
 • சந்திர கிரகணம்
 • சூரிய கிரகணம்

Select Answer : a. b. c. d.

6. Nasa’s InSight lander is a probe to

 • Moon
 • Mars
 • Jupiter
 • Venus
நாசாவின் இன்சைட் தரையிறங்கு விண்கலம் எந்தக் கோளை ஆய்வு செய்வதற்கான ஆய்வுக் கலம் ஆகும்?

 • சந்திரன்
 • செவ்வாய்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி

Select Answer : a. b. c. d.

7. The ‘One Nation One Registration Platform’ is launched to register

 • Doctors
 • Scientists
 • Entrepreneurs
 • Unicorns
‘ஒரே நாடு ஒரே பதிவுத் தளம்' யாருடைய பதிவு நடவடிக்கைகளுக்காக தொடங்கப் பட்டுள்ளது?

 • மருத்துவர்கள்
 • அறிவியலாளர்கள்
 • தொழில்முனைவோர்
 • புத்தாக்க அல்லது யூனிகார்ன் நிறுவனங்கள்

Select Answer : a. b. c. d.

8. World Energy Outlook 2023 is released by

 • World Bank
 • Organization of the Petroleum Exporting Countries
 • International Energy Agency
 • International Renewable Energy Agency
2023 ஆம் ஆண்டு உலக ஆற்றல் கண்ணோட்ட அறிக்கையினை வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

 • உலக வங்கி
 • பெட்ரோலிய ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் அமைப்பு
 • சர்வதேச எரிசக்தி முகமை
 • சர்வதேசப் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி முகமை

Select Answer : a. b. c. d.

9. Which state exhibits the highest incidence rate of cancer in India?

 • Mizoram
 • Sikkim
 • Assam
 • Tripura
இந்தியாவில் புற்றுநோய் பாதிப்பு விகிதம் அதிகமாக உள்ள மாநிலம் எது?

 • மிசோரம்
 • சிக்கிம்
 • அசாம்
 • திரிபுரா

Select Answer : a. b. c. d.

10. Which country topped in the Asian Para Games 2023 medal tally?

 • India
 • China
 • Japan
 • South Korea
2023 ஆம் ஆண்டு ஆசிய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளின் பதக்கப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த நாடு எது?

 • இந்தியா
 • சீனா
 • ஜப்பான்
 • தென் கொரியா

Select Answer : a. b. c. d.

11. The members of the Lok Sabha’s Ethics Committee are appointed by

 • President of India
 • The Speaker
 • Prime Minister
 • Selection Committee
மக்களவையின் நெறிமுறைக் குழுவின் உறுப்பினர்கள் யாரால் நியமிக்கப் படுகிறார்கள்?

 • இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர்
 • சபாநாயகர்
 • பிரதமர்
 • தேர்வுக் குழு

Select Answer : a. b. c. d.

12. CAIPEEX phase-4 is related to

 • Delhi Air Pollution
 • 6G Connectivity
 • Cloud seeding
 • Cybercrime prevention
CAIPEEX நான்காம் கட்டமானது எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • டெல்லி காற்று மாசுபாடு
 • 6G இணைப்பு
 • மேக விதைப்பு
 • இணையவெளிக் குற்றத் தடுப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

13. Which state approved a policy for the development of ports with private participation?

 • Kerala
 • Maharashtra
 • Tamil Nadu
 • Goa
தனியார் துறைப் பங்களிப்புடன் துறைமுகங்களை மேம்படுத்துவதற்கான கொள்கையை அங்கீகரித்துள்ள மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • மகாராஷ்டிரா
 • தமிழ்நாடு
 • கோவா

Select Answer : a. b. c. d.

14. The aim of ‘Operation Sesha’ is

 • Curb the illegal trade of Timber
 • Curb the illegal trade of endangered species
 • Curb the illegal trade of drugs
 • Curb the illegal trade of gold
‘சேஷா நடவடிக்கையின்’ நோக்கம் என்ன?

 • சட்டவிரோத மர வியாபாரத்தைத் தடுத்தல்
 • அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் சட்டவிரோத வர்த்தகத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல்
 • சட்டவிரோத போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தைத் தடுத்தல்
 • சட்டவிரோத தங்க வர்த்தகத்தைத் தடுத்தல்

Select Answer : a. b. c. d.

15. How many percent people of Tamil Nadu is speaking Tamil as the first language?

 • 88.37 %
 • 83.78 %
 • 78.88 %
 • 73.87 %
தமிழ்நாட்டில் எத்தனை சதவீதம் பேர் தமிழ் மொழியை முதன்மை மொழியாகப் பேசுகிறார்கள்?

 • 88.37 %
 • 83.78 %
 • 78.88 %
 • 73.87 %

Select Answer : a. b. c. d.

16. Which of the following cities are placed in prestigious creative cities list of UNESCO?

 • Indore and Jaipur
 • Kozhikode and Gwalior
 • Hyderabad and Agra
 • Varanasi and Agra
பின்வருவனவற்றில் யுனெஸ்கோ அமைப்பின் மதிப்புமிக்க படைப்பாற்றல் நகரங்களின் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள நகரங்கள் எவை?

 • இந்தூர் மற்றும் ஜெய்ப்பூர்
 • கோழிக்கோடு மற்றும் குவாலியர்
 • ஹைதராபாத் மற்றும் ஆக்ரா
 • வாரணாசி மற்றும் ஆக்ரா

Select Answer : a. b. c. d.

17. Which state saw the highest number of accidents in national highways?

 • Uttar Pradesh
 • Maharashtra
 • Tamil Nadu
 • West Bengal
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் அதிக விபத்துகள் நடந்த மாநிலம் எது?

 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • மகாராஷ்டிரா
 • தமிழ்நாடு
 • மேற்கு வங்காளம்

Select Answer : a. b. c. d.

18. Which of the following country approved Passenger-carrying flying taxi recently?

 • Germany
 • Japan
 • China
 • France
பின்வருவனவற்றில் சமீபத்தில் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் வான்வழி வாடகை வாகனச் சேவைக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள நாடு எது?

 • ஜெர்மனி
 • ஜப்பான்
 • சீனா
 • பிரான்சு

Select Answer : a. b. c. d.

19. The ‘INFUSE Mission’ is launched by

 • NASA
 • CNSA
 • ESA
 • JAXA
‘INFUSE திட்டம்’ யாரால் தொடங்கப் பட்டது?

 • NASA
 • CNSA
 • ESA
 • JAXA

Select Answer : a. b. c. d.

20. The target population of ‘Mera Yuva Bharat Platform’ is

 • Youths
 • Tribals
 • Students
 • Professionals
‘மேரா யுவ பாரத் இணைய தளத்திற்கான’ இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிரிவினர்?

 • இளையோர்கள்
 • பழங்குடியினர்
 • மாணவர்கள்
 • தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Who has been named the winner of the 2023 British Academy Book Prize?

 • Kiran Desai
 • Nandini Das
 • Arundhati Roy
 • Kamala Das
2023 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அகாடமி புத்தகப் பரிசினை வென்றவர் யார்?

 • கிரண் தேசாய்
 • நந்தினி தாஸ்
 • அருந்ததி ராய்
 • கமலா தாஸ்

Select Answer : a. b. c. d.

22. Which of the following country has recently scrapping visas for attracting Indian tourists?

 • Switzerland
 • Poland
 • Thailand
 • New Zealand
பின்வருவனவற்றில் இந்தியச் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்ப்பதற்காக சமீபத்தில் நுழைவு இசைவுச் சீட்டுகளை ரத்து செய்துள்ள நாடு எது?

 • சுவிட்சர்லாந்து
 • போலந்து
 • தாய்லாந்து
 • நியூசிலாந்து

Select Answer : a. b. c. d.

23. Who became the leading wicket taker for India in the World Cup?

 • Jasprit Bumrah
 • Kuldeep Yadav
 • Mohammed Shami
 • Ravichandran Ashwin
உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் இந்திய அணிக்காக அதிக விக்கெட்களை வீழ்த்திய வீரர் யார்?

 • ஜஸ்பிரித் பும்ரா
 • குல்தீப் யாதவ்
 • முகமது ஷமி
 • ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்

Select Answer : a. b. c. d.

24. The Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) project is funded by

 • ISRO
 • ESA
 • JAXA
 • NASA
நிலத்தடிப் பனிக்கட்டி வரைபடமாக்கல் (SWIM) திட்டத்திற்கு நிதி வழங்கிய அமைப்பு எது?

 • ISRO
 • ESA
 • JAXA
 • NASA

Select Answer : a. b. c. d.

25. World Tsunami Awareness Day is observed on

 • November 04
 • November 05
 • November 06
 • November 07
உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் எப்போது கடைபிடிக்கப் படுகிறது?

 • நவம்பர் 04
 • நவம்பர் 05
 • நவம்பர் 06
 • நவம்பர் 07

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.