TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - January 2023 (Part 2)

1858 user(s) have taken this test. Did you?

1. Mission-929 was launched by the Election Commission of India for

 • Karnataka
 • Tripura
 • Madhya Pradesh
 • Rajasthan
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையமானது திட்டம் 929 என்ற திட்டத்தினை எந்த மாநிலத்திற்காகத் தொடங்கியது?

 • கர்நாடகா
 • திரிபுரா
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • ராஜஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

2. Who was the first pontiff to resign in six centuries?

 • Pope Francis
 • Pope Benedict
 • Pope John Paul
 • Pope Pius
ஆறு நூற்றாண்டுகளில் முதல் முறையாக தனது பொறுப்பினை இராஜினாமா செய்த முதல் போப்பாண்டவர் யார்?

 • போப் பிரான்சிஸ்
 • போப் பெனடிக்ட்
 • போப் ஜான் பால்
 • போப் பயஸ்

Select Answer : a. b. c. d.

3. India's first underwater tunnel is planned at

 • Chennai
 • Mumbai
 • Kolkata
 • Kochi
இந்தியாவின் முதல் நீரடி சுரங்கப்பாதை எங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது?

 • சென்னை
 • மும்பை
 • கொல்கத்தா
 • கொச்சி

Select Answer : a. b. c. d.

4. India’s first woman Muslim teacher was

 • Ayesha Malik
 • Sania Mirza
 • Fatima Sheikh
 • Fatima Beevi
இந்தியாவின் முதல் பெண் முஸ்லிம் ஆசிரியர் யார்?

 • ஆயிஷா மாலிக்
 • சானியா மிர்சா
 • பாத்திமா ஷேக்
 • பாத்திமா பீவி

Select Answer : a. b. c. d.

5. Octave 2023 has been celebrated at

 • Thanjavur
 • Jaipur
 • Varanasi
 • Imphal
2023 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆக்டேவ் நிகழ்வு எங்கு கொண்டாடப்பட்டது?

 • தஞ்சாவூர்
 • ஜெய்ப்பூர்
 • வாரணாசி
 • இம்பால்

Select Answer : a. b. c. d.

6. India’s first green hydrogen blending project was established at

 • Jaipur
 • Thoothukudi
 • Surat
 • Agra
இந்தியாவின் முதல் பசுமை ஹைட்ரஜன் கலப்புத் தொழிற்சாலை எங்கு நிறுவப் பட்டுள்ளது?

 • ஜெய்ப்பூர்
 • தூத்துக்குடி
 • சூரத்
 • ஆக்ரா

Select Answer : a. b. c. d.

7. Which country took over leadership of the Asian Pacific Postal Union from 2023?

 • Srilanka
 • China
 • India
 • Bangladesh
2023 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆசிய பசிபிக் தபால் ஒன்றியத்தின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள நாடு எது?

 • இலங்கை
 • சீனா
 • இந்தியா
 • வங்காளதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

8. 18th National Scout and Guide Jamboree was organised at

 • Kerala
 • Madhya Pradesh
 • Rajasthan
 • Maharashtra
18வது தேசிய சாரணர் மற்றும் வழிகாட்டிக் கூட்டமானது எங்கு ஏற்பாடு செய்யப் பட்டது?

 • கேரளா
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • ராஜஸ்தான்
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

9. The Siyom bridge was inaugurated in

 • Meghalaya
 • Arunachal Pradesh
 • Nagaland
 • Manipur
சியோம் பாலம் எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது?

 • மேகாலயா
 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • நாகாலாந்து
 • மணிப்பூர்

Select Answer : a. b. c. d.

10. The world’s longest river cruise was setup at

 • Indus
 • Nile
 • Amazon
 • Ganjes
உலகின் மிக நீளமான நதிப் பயணக் கப்பல் எங்குத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது?

 • சிந்து
 • நைல்
 • அமேசான்
 • கங்கை

Select Answer : a. b. c. d.

11. Who released the report - Urban Forestry and Urban Greening in Drylands?

 • World Bank
 • Food and Agriculture Organization
 • World Food Programme
 • United Nations Environment Programme
வறண்ட நிலங்களில் உள்ள நகர்ப்புற காடுகள் மற்றும் நகர்ப்புற பசுமைப் படுத்துதல் என்ற அறிக்கையை வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

 • உலக வங்கி
 • உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு
 • உலக உணவு திட்டம்
 • ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம்

Select Answer : a. b. c. d.

12. Which state won the UN-Habitat's World Habitat Awards 2023?

 • Kerala
 • Odisha
 • Meghalaya
 • Tamilnadu
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் வாழ்விட அமைப்பின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக வாழ்விட விருதுகளை வென்ற மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • ஒடிசா
 • மேகாலயா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

13. The 17th edition of the Pravasi Bharatiya Divas Convention was held at

 • Jaipur
 • Agra
 • Indore
 • Mysuru
17வது பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் மாநாடானது எங்கு நடைபெற்றது?

 • ஜெய்ப்பூர்
 • ஆக்ரா
 • இந்தூர்
 • மைசூர்

Select Answer : a. b. c. d.

14. ‘Birsa Munda Hockey Stadium’ was established at

 • Chhattisgarh
 • Odisha
 • Haryana
 • Gujarat
'பிர்சா முண்டா ஹாக்கி மைதானமானது' எங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது?

 • சத்தீஸ்கர்
 • ஒடிசா
 • ஹரியானா
 • குஜராத்

Select Answer : a. b. c. d.

15. The Lithium triangle is found at

 • North America
 • South America
 • Asia
 • Africa
லித்தியம் முக்கோண இருப்பு அமைவு எங்கு காணப்படுகிறது?

 • வட அமெரிக்கா
 • தென் அமெரிக்கா
 • ஆசியா
 • ஆப்பிரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

16. The World’s first Palm-leaf Manuscript Museum was setup at

 • Tamilnadu
 • Gujarat
 • Kerala
 • Maharashtra
உலகின் முதல் பனை ஓலை கையெழுத்துப் படிவ அருங்காட்சியகமானது எங்கு அமைக்கப் பட்டுள்ளது?

 • தமிழ்நாடு
 • குஜராத்
 • கேரளா
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

17. The first G-20 meeting in 2023 will be held at

 • Jaipur
 • Agra
 • Puducherry
 • Mumbai
G-20 நாடுகளின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான முதல் கூட்டமானது எங்கு நடைபெற உள்ளது?

 • ஜெய்ப்பூர்
 • ஆக்ரா
 • புதுச்சேரி
 • மும்பை

Select Answer : a. b. c. d.

18. As of now, who is the largest contributor to the peace keeping missions of the UN?

 • Bangladesh
 • India
 • Brazil
 • South Africa
தற்போதைய நிலவரப்படி, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அமைதி காப்புப் பணிகளில் அதிக அளவில் பங்களிப்பினை வழங்கி வரும் நாடு எது?

 • வங்காளதேசம்
 • இந்தியா
 • பிரேசில்
 • தென்னாப்பிரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

19. Which is India's best city for women’s employment?

 • Chennai
 • Pune
 • Bengaluru
 • Mumbai
பெண்கள் வேலைவாய்ப்பில் இந்தியாவில் சிறந்து விளங்கும் நகரம் எது?

 • சென்னை
 • புனே
 • பெங்களூரு
 • மும்பை

Select Answer : a. b. c. d.

20. Which is the considered the first deadliest parasitic killer in the world?

 • Dengue
 • Malaria
 • AIDS
 • Kala-azar
உலகின் முதல் கொடிய ஒட்டுண்ணி உயிர்க்கொல்லி எது?

 • டெங்கு
 • மலேரியா
 • எய்ட்ஸ்
 • கருங்காய்ச்சல்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Who is the largest auto market globally?

 • India
 • China
 • USA
 • Japan
உலகளவில் மிகப்பெரிய வாகன சந்தையாக விளங்கும் நாடு எது?

 • இந்தியா
 • சீனா
 • அமெரிக்கா
 • ஜப்பான்

Select Answer : a. b. c. d.

22. Which country has approved use of the world's first vaccine for honey bees?

 • Japan
 • Japan
 • India
 • USA
உலகில் முதல் முறையாக தேனீக்களுக்கான தடுப்பூசியைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள நாடு எது?

 • ஜப்பான்
 • பிரேசில்
 • இந்தியா
 • அமெரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

23. Which was the first country to introduce hydrogen powered trains in the World?

 • USA
 • Germany
 • China
 • Japan
உலகில் முதல் முறையாக ஹைட்ரஜனில் இயங்கும் இரயில்களை அறிமுகப் படுத்திய முதல் நாடு எது?

 • அமெரிக்கா
 • ஜெர்மனி
 • சீனா
 • ஜப்பான்

Select Answer : a. b. c. d.

24. Which is the first state in the country to go fully digital in its banking service?

 • Gujarat
 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Maharashtra
முழுவதுமாக எண்ணிம மயமாக்கப்பட்ட வங்கி சேவையினைக் கொண்டுள்ள நாட்டின் முதல் மாநிலம் எது?

 • குஜராத்
 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

25. The Landslide-subsidence zone Joshimath is in the state of

 • Sikkim
 • Himachal Pradesh
 • Ladakh
 • Uttarakhand
நிலச்சரிவு - நில அமிழ்தல் மண்டலமான ஜோஷிமத் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது?

 • சிக்கிம்
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • லடாக்
 • உத்தரகாண்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.