TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - December 2023 (Part 1)

1705 user(s) have taken this test. Did you?

1. Which state has unveiled the world’s first 3D-printed temple?

 • Uttar Pradesh
 • Telangana
 • Karnataka
 • Rajasthan
முப்பரிமாண அச்சிடல் தொழில்நுட்ப முறையில் கட்டமைக்கப்பட்ட உலகின் முதல் கோவில் எந்த மாநிலத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது?

 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • தெலுங்கானா
 • கர்நாடகா
 • ராஜஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

2. SURYA KIRAN is the joint military exercise between India and

 • Srilanka
 • Myanmar
 • Nepal
 • Bangladesh
SURYA KIRAN என்பது இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையேயான கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியாகும்?

 • இலங்கை
 • மியான்மர்
 • நேபாளம்
 • வங்காளதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

3. Mabella vaccine is used for

 • Measles
 • Rubella
 • Maria
 • Both 1 and 2
மபெல்லா தடுப்பூசி எதன் சிகிச்சைக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 • தட்டம்மை
 • ரூபெல்லா
 • மரியா
 • 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

Select Answer : a. b. c. d.

4. The National Cadet Corps was established at

 • 1947
 • 1948
 • 1950
 • 1956
தேசிய மாணாக்கர் படை எப்போது நிறுவப்பட்டது?

 • 1947
 • 1948
 • 1950
 • 1956

Select Answer : a. b. c. d.

5. Who was associated with the magazine Oru Paisa Tamilan?

 • Bharathi
 • Iyothee thass
 • Thiru Vi Ka
 • Kamarajar
ஒரு பைசா தமிழன் இதழுடன் தொடர்புடையவர் யார்?

 • பாரதி
 • அயோத்தி தாசர்
 • திரு.வி.க
 • காமராஜர்

Select Answer : a. b. c. d.

6. Noida International Airport is located at

 • Haryana
 • Rajasthan
 • Uttar Pradesh
 • Punjab
நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • ஹரியானா
 • ராஜஸ்தான்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • பஞ்சாப்

Select Answer : a. b. c. d.

7. Barda Wildlife Sanctuary is located at

 • Rajasthan
 • Uttar Pradesh
 • Madhya Pradesh
 • Gujarat
பர்தா வனவிலங்கு சரணாலயம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • ராஜஸ்தான்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • குஜராத்

Select Answer : a. b. c. d.

8. The World AIDS day is observed on

 • December 1st
 • December 2nd
 • December 3rd
 • December 4th
உலக எய்ட்ஸ் தினம் எப்போது கடைப்பிடிக்கப் படுகிறது?

 • டிசம்பர் 01
 • டிசம்பர் 02
 • டிசம்பர் 03
 • டிசம்பர் 04

Select Answer : a. b. c. d.

9. X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) has been planned by

 • USA
 • Japan
 • India
 • Russia
ஊடுகதிர் முணைவாக்கமானி செயற்கைக்கோள் (XPoSat) எந்த நாட்டினால் திட்டமிடப்பட்ட ஆய்வுத் திட்டமாகும்?

 • அமெரிக்கா
 • ஜப்பான்
 • இந்தியா
 • ரஷ்யா

Select Answer : a. b. c. d.

10. The 28th conference of Parties of UNFCCC or COP-28 of UNFCCC is hosted by

 • UAE
 • India
 • USA
 • Italy
ஐக்கிய நாடுகளின் பருவநிலை மாற்ற மாநாடு மீதான 28வது பங்குதாரர்கள் மாநாடு ஆனது எந்த நாட்டினால் நடத்தப் படுகிறது?

 • ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
 • இந்தியா
 • அமெரிக்கா
 • இத்தாலி

Select Answer : a. b. c. d.

11. Who becomes first South Asian nation to register same-sex marriage?

 • India
 • Srilanka
 • Nepal
 • Bhutan
ஓரினச்சேர்க்கை திருமணங்களை அங்கீகரித்த முதல் தெற்காசிய நாடு எது?

 • இந்தியா
 • இலங்கை
 • நேபாளம்
 • பூடான்

Select Answer : a. b. c. d.

12. United National Liberation Front (UNLF) is very active at

 • Mizoram
 • Meghalaya
 • Assam
 • Manipur
ஐக்கிய தேசிய விடுதலை முன்னணி (UNLF) அமைப்பானது எந்த பகுதியில் துடிப்பான செயல்பாட்டில் உள்ளது?

 • மிசோரம்
 • மேகாலயா
 • அசாம்
 • மணிப்பூர்

Select Answer : a. b. c. d.

13. PM Janman is targeted at

 • Tribals
 • Minorites
 • Women
 • Children
பிரதான் மந்திரி ஜன்மன் எந்தப் பிரிவினரை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது?

 • பழங்குடியினர்
 • சிறுபான்மையினர்
 • பெண்கள்
 • குழந்தைகள்

Select Answer : a. b. c. d.

14. Nansen Award is given for the development of

 • Poverty eradication
 • Refugee development
 • Hunger eradication
 • Climate control
நான்சென் விருது எதற்காக வழங்கப் படுகிறது?

 • வறுமை ஒழிப்பு
 • அகதிகளின் மேம்பாடு
 • பட்டினி நிலை ஒழிப்பு
 • பருவநிலைக் கட்டுப்பாடு

Select Answer : a. b. c. d.

15. R. Vaishali from Tamilnadu belongs to which one of the following sports?

 • Badminton
 • Table Tennis
 • Chess
 • Carrom
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த R. வைஷாலி பின்வரும் எந்த விளையாட்டுத் துறையைச் சேர்ந்தவர் ஆவார்?

 • பூப்பந்தாட்டம்
 • மேசைப் பந்தாட்டம்
 • சதுரங்கம்
 • கேரம்

Select Answer : a. b. c. d.

16. Sparsh Bharati is related with the development of

 • Nuclear reactor
 • Railway safety
 • Nuclear Missile
 • Language
ஸ்பர்ஷ் பாரதி எதன் உருவாக்கத்துடன் தொடர்புடையது?

 • அணு உலை
 • இரயில்வே பாதுகாப்பு
 • அணுசக்தி ஏவுகணை
 • மொழி

Select Answer : a. b. c. d.

17. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme is extended till

 • 2027
 • 2028
 • 2029
 • 2030
பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டம் எந்த ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது?

 • 2027
 • 2028
 • 2029
 • 2030

Select Answer : a. b. c. d.

18. Which country leads in new coal plant construction in the World?

 • India
 • USA
 • Russia
 • China
உலகில் புதிய நிலக்கரி ஆலை கட்டுமானத்தில் முன்னணியில் உள்ள நாடு எது?

 • இந்தியா
 • அமெரிக்கா
 • ரஷ்யா
 • சீனா

Select Answer : a. b. c. d.

19. Indian Navy Day is related with 

 • 1947 War
 • 1962 War
 • 1965 War
 • 1971 War
இந்தியக் கடற்படை தினம் எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • 1947 ஆம் ஆண்டு போர்
 • 1962 ஆம் ஆண்டு போர்
 • 1965 ஆம் ஆண்டு போர்
 • 1971 ஆம் ஆண்டு போர்

Select Answer : a. b. c. d.

20. Authentic was selected as the 2023 word of the year by the which dictionary?

 • Oxford
 • Merriam-Webster
 • Collin
 • Wiktionary
Authentic என்ற சொல்லானது எந்த அகராதியில் 2023 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த சொல்லாக தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டது?

 • ஆக்ஸ்போர்டு
 • மெரியம்-வெப்ஸ்டர்
 • கொலின்
 • விக்கிசனரி

Select Answer : a. b. c. d.

21. Who becomes Chair of International Sugar Organisation (ISO) for 2024 to lead global sugar sector?

 • India
 • Brazil
 • China
 • South Africa
உலகளாவிய சர்க்கரைத் துறையை வழிநடத்துவதற்காக 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச சர்க்கரை அமைப்பின் (ISO) தலைமைப் பொறுப்பினை ஏற்றுள்ள நாடு எது?

 • இந்தியா
 • பிரேசில்
 • சீனா
 • தென்னாப்பிரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

22. Who produces the largest amount of Milk in India?

 • Gujarat
 • Uttar Pradesh
 • Tamilnadu
 • Karnataka
இந்தியாவில் அதிக அளவு பால் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் எது?

 • குஜராத்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு
 • கர்நாடகா

Select Answer : a. b. c. d.

23. The major contribution in the total wool production comes from 

 • Kashmir
 • Uttarakhand
 • Rajasthan
 • Himachal Pradesh
கம்பளியின் மொத்த உற்பத்தியில் பெரும் பங்களிப்பினைக் கொண்டுள்ள மாநிலம் எது?

 • காஷ்மீர்
 • உத்தரகாண்ட்
 • ராஜஸ்தான்
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

24. The major contribution in the total meat production comes from 

 • Madhya Pradesh
 • West Bengal
 • Tamilnadu
 • Uttar Pradesh
இறைச்சியின் மொத்த உற்பத்தியில் பெரும் பங்களிப்பினைக் கொண்டுள்ள மாநிலம் எது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • மேற்கு வங்காளம்
 • தமிழ்நாடு
 • உத்தரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

25. Who has inaugurated the world’s largest single-site solar power plant?

 • India
 • UAE
 • Brazil
 • China
உலகின் மிகப்பெரிய ஒற்றை-தள சூரியசக்தி மின் நிலையத்தைத் தொடங்கியுள்ள நாடு எது?

 • இந்தியா
 • ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
 • பிரேசில்
 • சீனா

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.