TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - May 2023 (Part 2)

1262 user(s) have taken this test. Did you?

1. India’s first water metro was inaugurated at

 • Karnataka
 • Gujarat
 • Goa
 • Kerala
இந்தியாவின் முதல் நீர்வழி மெட்ரோ சேவையானது எங்கு தொடங்கப் பட்டது?

 • கர்நாடகா
 • குஜராத்
 • கோவா
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

2. Who is set to host the third in-person Quad Summit in 2023?

 • Japan
 • India
 • USA
 • Australia
2023 ஆம் ஆண்டில் மூன்றாவது நேரடி குவாட் உச்சி மாநாட்டினை நடத்த உள்ள நாடு எது?

 • ஜப்பான்
 • இந்தியா
 • அமெரிக்கா
 • ஆஸ்திரேலியா

Select Answer : a. b. c. d.

3. The World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies was released by the

 • International Monetary Fund
 • World Economic Forum
 • World Bank
 • World Trade Organization
உலக மேம்பாட்டு அறிக்கை 2023: புலம்பெயர்ந்தோர், அகதிகள் மற்றும் சமூகங்கள் என்ற அறிக்கையினை வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

 • சர்வதேச நாணய நிதியம்
 • உலகப் பொருளாதார மன்றம்
 • உலக வங்கி
 • உலக வர்த்தக அமைப்பு

Select Answer : a. b. c. d.

4. The “world’s first liquid nano DAP (Di-Ammonia Phosphate) fertilizer” was launched by

 • China
 • Brazil
 • USA
 • India
"உலகின் முதல் நுண்திரவ DAP (டை-அமோனியா பாஸ்பேட்) உரம்" ஆனது எந்த நாட்டில் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது?

 • சீனா
 • பிரேசில்
 • அமெரிக்கா
 • இந்தியா

Select Answer : a. b. c. d.

5. Priority watch list 2023 is released by

 • China
 • USA
 • France
 • UK
2023 ஆம் ஆண்டு முதன்மைக் கண்காணிப்புப் பட்டியலினை வெளியிடும் நாடு எது?

 • சீனா
 • அமெரிக்கா
 • பிரான்சு
 • ஐக்கியப் பேரரசு

Select Answer : a. b. c. d.

6. Dimasa National Liberation Army was very active at

 • Assam
 • Nagaland
 • Manipur
 • Tripura
திமாசா தேசிய விடுதலை இராணுவம் எந்த மாநிலத்தில் அதிகளவில் செயல்படுகிறது?

 • அசாம்
 • நாகாலாந்து
 • மணிப்பூர்
 • திரிபுரா

Select Answer : a. b. c. d.

7. In India, the first Labour Day was celebrated on May 1, 1923 at

 • Kanpur
 • Madras
 • Delhi
 • Cochin
இந்தியாவில், முதல் தொழிலாளர் தினமானது 1923 ஆம் ஆண்டு மே 01 ஆம் தேதியன்று எங்கு கொண்டாடப் பட்டது?

 • கான்பூர்
 • மதராஸ்
 • டெல்லி
 • கொச்சின்

Select Answer : a. b. c. d.

8. Who is known as Sinthanai Sirpi in Tamilnadu?

 • Jeevanandham
 • Singara Velar
 • Bharathiyar
 • Bharathi Dasan
தமிழ்நாட்டில் சிந்தனைச் சிற்பி என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?

 • ஜீவானந்தம்
 • சிங்கார வேலர்
 • பாரதியார்
 • பாரதிதாசன்

Select Answer : a. b. c. d.

9. Who has been the top borrowing state in India for the third consecutive year?

 • Punjab
 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Karnataka
இந்தியாவில் அதிகளவில் கடன் பெறும் மாநிலங்களில் தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது?

 • பஞ்சாப்
 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • கர்நாடகா

Select Answer : a. b. c. d.

10. After 110 years, a Tiger was spotted at

 • Punjab
 • Haryana
 • Gujarat
 • Delhi
எந்தப் பகுதியில் 110 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு புலி தென்பட்டுள்ளது?

 • பஞ்சாப்
 • ஹரியானா
 • குஜராத்
 • டெல்லி

Select Answer : a. b. c. d.

11. India established the first-ever "Millets Experience Centre (MEC)" at

 • Hyderabad
 • Jaipur
 • New Delhi
 • Bhopal
இந்தியாவின் முதலாவது "சிறு தானியங்கள் அனுபவ மையம் (MEC)" எங்கு நிறுவப் பட்டுள்ளது?

 • ஹைதராபாத்
 • ஜெய்ப்பூர்
 • புது டெல்லி
 • போபால்

Select Answer : a. b. c. d.

12. Who leads five countries named as the “Laundromat” countries?

 • China
 • India
 • Turkiye
 • Singapore
"லாண்ட்ரோமேட்" நாடுகள் என குறிப்பிடப்படும் ஐந்து நாடுகளில் முன்னணியில் உள்ள நாடு எது?

 • சீனா
 • இந்தியா
 • துருக்கி
 • சிங்கப்பூர்

Select Answer : a. b. c. d.

13. Which one has become the first district in the country to be declared ODF (open defecation-free) Plus?

 • Wayanad
 • Cochin
 • Agra
 • Indore
திறந்தவெளி மலம் கழித்தல் இல்லாத மாவட்டம் பிளஸ் என அறிவிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் மாவட்டம் எது?

 • வயநாடு
 • கொச்சின்
 • ஆக்ரா
 • இந்தூர்

Select Answer : a. b. c. d.

14. GigaChat, an Artificial Intelligence tool, has been launched by

 • China
 • Russia
 • Japan
 • USA
ஜிகாசாட் என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு வசதியினை அறிமுகப்படுத்திய நாடு எது?

 • சீனா
 • ரஷ்யா
 • ஜப்பான்
 • அமெரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

15. Which state has been chosen as the most innovative state in India?

 • Kerala
 • Andhra Pradesh
 • Tamilnadu
 • Karnataka
இந்தியாவில் மிகவும் புத்தாக்கமிக்க மாநிலமாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு
 • கர்நாடகா

Select Answer : a. b. c. d.

16. Ajit Kumar Mohanty has been appointed as the chairman of the

 • Life Insurance Corporation
 • Indian Space Research Organization
 • Atomic Energy Commission
 • Council of Scientific and Industrial Research
அஜித்குமார் மொகந்தி எந்த அமைப்பின் தலைவராக நியமிக்கப் பட்டு உள்ளார்?

 • ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம்
 • இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
 • அணுசக்தி ஆணையம்
 • அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி சபை

Select Answer : a. b. c. d.

17. Which is the main agency probing allegations under PMLA (prevention of money laundering act)?

 • Income Tax
 • Enforcement Directorate
 • Central Bureau of Investigation
 • Intelligence Bureau
பணமோசடித் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்கும் முக்கிய நிறுவனம் எது?

 • வருமான வரி
 • அமலாக்க இயக்குநரகம்
 • மத்தியப் புலனாய்வுப் பிரிவு
 • புலனாய்வுப் பணியகம்

Select Answer : a. b. c. d.

18. In the recent times, Article 355 was imposed on which state?

 • Manipur
 • Punjab
 • Jammu and Kashmir
 • Meghalaya
355வது சட்டப்பிரிவானது சமீபத்தில் எந்த மாநிலத்தில் விதிக்கப் பட்டது?

 • மணிப்பூர்
 • பஞ்சாப்
 • ஜம்மு காஷ்மீர்
 • மேகாலயா

Select Answer : a. b. c. d.

19. Meitei is a majority community in

 • Meghalaya
 • Tripura
 • Manipur
 • Nagaland
மெய்தே என்ற பிரிவினர் எந்த மாநிலத்தில் பெரும்பான்மைச் சமூகமாக உள்ளனர்?

 • மேகாலயா
 • திரிபுரா
 • மணிப்பூர்
 • நாகாலாந்து

Select Answer : a. b. c. d.

20. Which State Secretariat complex, named Dr BR Ambedkar State Secretariat, was inaugurated recently?

 • Madhya Pradesh
 • Maharashtra
 • Andhra Pradesh
 • Telangana
சமீபத்தில் டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் மாநிலச் செயலகம் என்று பெயரிடப்பட்ட மாநிலச் செயலக வளாகம் எங்கு திறக்கப் பட்டது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • மகாராஷ்டிரா
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்
 • தெலுங்கானா

Select Answer : a. b. c. d.

21. India’s first international Multi-Modal Logistic Park is to be developed at

 • Maharashtra
 • Telangana
 • Assam
 • Kerala
இந்தியாவின் முதல் சர்வதேசப் பல்முனைத் தளவாடப் பூங்கா எங்கு உருவாக்கப்பட உள்ளது?

 • மகாராஷ்டிரா
 • தெலுங்கானா
 • அசாம்
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

22. Which state has less than half the level of internet penetration in India?

 • Arunachal Pradesh
 • Uttar Pradesh
 • Madhya Pradesh
 • Bihar
இந்தியாவில் இணைய ஊடுருவல் அளவில் பாதிக்கும் குறைவான அளவு இணைய ஊடுருவலைக் கொண்டுள்ள மாநிலம் எது?

 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • பீகார்

Select Answer : a. b. c. d.

23. Which district of Tamilnadu has topped in terms of district wise topper in the Class 12 Results in 2023?

 • Tirupur
 • Erode
 • Virudhu Nagar
 • Kanyakumari
2023 ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளில் மாவட்ட வாரியாக முதலிடம் பெற்ற தமிழக மாவட்டம் எது?

 • திருப்பூர்
 • ஈரோடு
 • விருது நகர்
 • கன்னியாகுமரி

Select Answer : a. b. c. d.

24. Which country recently returned to Arab League?

 • Iran
 • South Sudan
 • Syria
 • South Africa
அரபு லீக் கூட்டமைப்பில் சமீபத்தில் மீண்டும் இணைந்துள்ள நாடு எது?

 • ஈரான்
 • தெற்கு சூடான்
 • சிரியா
 • தென் ஆப்பிரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

25. Which one is the second State in India to conduct the Caste census survey?

 • Odisha
 • Rajasthan
 • Maharashtra
 • Tamilnadu
இந்தியாவில் சாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பினை மேற்கொள்ளும் இரண்டாவது மாநிலம் எது?

 • ஒடிசா
 • ராஜஸ்தான்
 • மகாராஷ்டிரா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.