TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - November 2022 (Part 4)

889 user(s) have taken this test. Did you?

1. Lifestyle for Environment was proposed by

 • Japan
 • Brazil
 • Bhutan
 • India
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வாழ்க்கை முறை என்ற திட்டத்தினை முன்மொழிந்த நாடு எது?

 • ஜப்பான்
 • பிரேசில்
 • பூடான்
 • இந்தியா

Select Answer : a. b. c. d.

2. The Malabar Naval Exercise 2022 was hosted by

 • India
 • Japan
 • USA
 • Australia
2022 ஆம் ஆண்டு மலபார் கடற்படைப் பயிற்சியினை நடத்திய நாடு எது?

 • இந்தியா
 • ஜப்பான்
 • அமெரிக்கா
 • ஆஸ்திரேலியா

Select Answer : a. b. c. d.

3. The International Drought Resilience Alliance (IDRA) was launched by

 • Spain
 • Senegal
 • India
 • Both A and B
சர்வதேச வறட்சி நெகிழ்திறன் கூட்டணியினைத் தொடங்கிய (IDRA) நாடு எது?

 • ஸ்பெயின்
 • செனகல்
 • இந்தியா
 • A மற்றும் B இரண்டும்

Select Answer : a. b. c. d.

4. Which country has the worst gender wealth gap in the Asia-Pacific?

 • India
 • Srilanka
 • Japan
 • Singapore
ஆசிய-பசிபிக் நாடுகளில் மிக மோசமான அளவிலான பாலினம் சார்ந்த செல்வ இடைவெளியைக் கொண்டுள்ள நாடு எது?

 • இந்தியா
 • இலங்கை
 • ஜப்பான்
 • சிங்கப்பூர்

Select Answer : a. b. c. d.

5. Global Gender Wealth Equity Report was developed by

 • Willis Towers Watson (WTW)
 • World Bank
 • World Economic Forum
 • Both A and C
உலகளாவிய பாலினச் செல்வச் சமநிலை அறிக்கையினை உருவாக்கிய நாடு எது?

 • வில்லிஸ் டவர்ஸ் வாட்சன் (WTW)
 • உலக வங்கி
 • உலகப் பொருளாதார மன்றம்
 • A மற்றும் C இரண்டும்

Select Answer : a. b. c. d.

6. India’s first multimodal logistics park (MMLP) has been planned at

 • Agra
 • Chennai
 • Jaipur
 • Surat
இந்தியாவின் முதலாவது பல்வகை தளவாடப் பூங்கா (MMLP) ஆனது எங்கு நிறுவப்பட உள்ளது?

 • ஆக்ரா
 • சென்னை
 • ஜெய்ப்பூர்
 • சூரத்

Select Answer : a. b. c. d.

7. The Gandhigram Rural Institute of Higher Education was established at

 • Dindigul
 • Madurai
 • Tenkasi
 • Tiruchi
காந்திகிராம் கிராமப்புற உயர்கல்வி நிறுவனம் எங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது?

 • திண்டுக்கல்
 • மதுரை
 • தென்காசி
 • திருச்சி

Select Answer : a. b. c. d.

8. The south India’s first Vande Bharat Express runs between

 • Chennai to Madurai
 • Chennai to Mysuru
 • Mysuru to Kochi
 • Mysuru to Pune
தென்னிந்தியாவின் முதல் வந்தே பாரத் விரைவு இரயிலானது எந்தப் பகுதிகளின் இடையே இயக்கப் படுகிறது?

 • சென்னை முதல் மதுரை வரை
 • சென்னை முதல் மைசூரு வரை
 • மைசூரு முதல் கொச்சி வரை
 • மைசூரு முதல் புனே வரை

Select Answer : a. b. c. d.

9. 19th ASEAN-India Summit held at

 • Bali
 • Singapore
 • Phnom Penh
 • Kulalumpur
19வது ஆசியான்-இந்தியா உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது?

 • பாலி
 • சிங்கப்பூர்
 • புனோம் பென்
 • கோலாலம்பூர்

Select Answer : a. b. c. d.

10. 17th G20 Summit was held at

 • Bali
 • Singapore
 • Phnom Penh
 • Kulalumpur
17வது G20 உச்சி மாநாடானது எங்கு நடைபெற்றது?

 • பாலி
 • சிங்கப்பூர்
 • புனோம் பென்
 • கோலாலம்பூர்

Select Answer : a. b. c. d.

11. The world’s population has reached 8 billion on

 • November 01
 • November 08
 • November 10
 • November 15
உலக மக்கள் தொகையானது எந்த தேதியில் 8 பில்லியன் எண்ணிக்கையினை எட்டியது?

 • நவம்பர் 01
 • நவம்பர் 08
 • நவம்பர் 10
 • நவம்பர் 15

Select Answer : a. b. c. d.

12. The Currency Monitoring List is released by

 • World Bank
 • International Monetary Fund
 • World Economic Forum
 • None of the Above
நாணயக் கண்காணிப்புப் பட்டியலினை வெளியிடப்பட்ட அமைப்பு எது?

 • உலக வங்கி
 • சர்வதேச நாணய நிதியம்
 • உலகப் பொருளாதார மன்றம்
 • மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

Select Answer : a. b. c. d.

13. The Global Shield Plan was launched by

 • G7
 • G20
 • BRICS
 • ASEAN
உலக கவசப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தினைத் தொடங்கிய அமைப்பு எது?

 • G7
 • G20
 • பிரிக்ஸ்
 • ஆசியான்

Select Answer : a. b. c. d.

14. The Statue of Prosperity was opened at

 • Hyderabad
 • Sriperumbudur
 • Kevadia
 • Bengaluru
செழுமையின் சிலை எங்கு திறக்கப்பட்டது?

 • ஹைதராபாத்
 • ஸ்ரீபெரும்புதூர்
 • கேவாடியா
 • பெங்களூரு

Select Answer : a. b. c. d.

15. Major Dhyan Chand Khel Ratna Award in 2022 has been awarded to

 • Sharath Kamal
 • Virat Kohli
 • Surya Kumar Yadav
 • Elavenil Valarivan
2022 ஆம் ஆண்டிற்கான மேஜர் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது?

 • சரத் கமல்
 • விராட் கோலி
 • சூர்ய குமார் யாதவ்
 • இளவேனில் வாலறிவன்

Select Answer : a. b. c. d.

16. Birsa Munda’s birthday coincides with the formation of

 • Odisha
 • Chhattisgarh
 • Jharkhand
 • Madhya Pradesh
பிர்சா முண்டா அவர்களின் பிறந்த நாளானது எந்த மாநிலத்தின் உருவாக்கத் தினத்துடன் ஒத்துப் போகிறது?

 • ஒடிசா
 • சத்தீஸ்கர்
 • ஜார்க்கண்ட்
 • மத்தியப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

17. India’s first national repository for life science data was setup at

 • Ahmedabad
 • Hyderabad
 • Faridabad
 • Aurangabad
வாழ்வியல் அறிவியல் தரவுகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் தேசியக் களஞ்சியமானது எங்கு நிறுவப் பட்டது?

 • அகமதாபாத்
 • ஹைதராபாத்
 • ஃபரிதாபாத்
 • ஒளரங்காபாத்

Select Answer : a. b. c. d.

18. Which country is now home to the world’s longest passenger train?

 • Russia
 • China
 • Canada
 • Switzerland
உலகின் மிக நீளமான பயணிகள் இரயிலானது தற்போது எந்த நாட்டில் இயக்கப்படுகிறது?

 • ரஷ்யா
 • சீனா
 • கனடா
 • சுவிட்சர்லாந்து

Select Answer : a. b. c. d.

19. Who will be hosting the Khelo India National University Games in 2023 in India?

 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Uttar Pradesh
 • Haryana
இந்தியாவில் 2023 ஆம் ஆண்டு கேலோ இந்தியா தேசியப் பல்கலைக்கழக விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்த உள்ள மாநிலம் எது?

 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • ஹரியானா

Select Answer : a. b. c. d.

20. Who has been conferred with the India Agribusiness Award-2022 in the category of ‘Best State’?

 • Kerala
 • Haryana
 • Odisha
 • Karnataka
‘சிறந்த மாநிலம்’ என்ற பிரிவில் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய வேளாண் வணிக விருதானது எந்த மாநிலத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது?

 • கேரளா
 • ஹரியானா
 • ஒடிசா
 • கர்நாடகா

Select Answer : a. b. c. d.

21. National Education Day in India is celebrated on the birth anniversary of

 • APJ Abdul Kalam
 • Maulana Abul Kalam Azad
 • Chandra Sekhar Azad
 • Sardar Vallabhai Patel
இந்தியாவில் தேசியக் கல்வி தினமானது யாருடைய பிறந்த நாளன்று கொண்டாடப் படுகிறது?

 • APJ அப்துல் கலாம்
 • மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்
 • சந்திர சேகர் ஆசாத்
 • சர்தார் வல்லபாய் படேல்

Select Answer : a. b. c. d.

22. Which state registered the highest number of cases against sitting and former law makers in 2021?

 • Maharashtra
 • Uttar Pradesh
 • Madhya Pradesh
 • Tamilnadu
2021 ஆம் ஆண்டில் நடப்பு மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக அதிக எண்ணிக்கையிலான வழக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ள மாநிலம் எது?

 • மகாராஷ்டிரா
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

23. India’s first Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel for

 • Varanasi
 • Kochi
 • Agra
 • Chennai
ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் மின்கலனில் இயங்கும் இந்தியாவின் முதல் கட்டுமரம் வகையிலான படகானது எங்கு உருவாக்கப்பட உள்ளது?

 • வாரணாசி
 • கொச்சி
 • ஆக்ரா
 • சென்னை

Select Answer : a. b. c. d.

24. Who is the third-largest e-waste generator in the world?

 • USA
 • China
 • India
 • Japan
உலகிலேயே அதிகளவில் மின்னணுக் கழிவுகளை உருவாக்கும் நாடுகளில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ள நாடு எது?

 • அமெரிக்கா
 • சீனா
 • இந்தியா
 • ஜப்பான்

Select Answer : a. b. c. d.

25. Rule of Law Index 2022 has been topped by

 • USA
 • England
 • India
 • Denmark
2022 ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் ஆட்சிக் குறியீட்டில் முதலிடத்தில் உள்ள நாடு எது?

 • அமெரிக்கா
 • இங்கிலாந்து
 • இந்தியா
 • டென்மார்க்

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.