TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - August 2022 (Part 1)

1495 user(s) have taken this test. Did you?

1. Who launched the “Wentian” space station modules?

 • Japan
 • Russia
 • China
 • USA
"வென்ஷியன்" என்ற விண்வெளி நிலையப் பெட்டகங்களை விண்ணில் ஏவிய நாடு எது?

 • ஜப்பான்
 • ரஷ்யா
 • சீனா
 • அமெரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

2. Neeraj Chopra belongs to which sport?

 • Javelin throw
 • Weightlifting
 • Boxing
 • Badminton
நீரஜ் சோப்ரா எந்த விளையாட்டுத் துறையைச் சேர்ந்தவர் ஆவார்?

 • ஈட்டி எறிதல்
 • பளு தூக்குதல்
 • குத்துச் சண்டை
 • பூப்பந்து

Select Answer : a. b. c. d.

3. Sakurajima volcano is located near in the

 • Atlantic Ocean
 • Pacific Ocean
 • Indian Ocean
 • Arctic Ocean
சகுராஜிமா எரிமலை எதன் அருகில் அமைந்துள்ளது?

 • அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்
 • பசிபிக் பெருங்கடல்
 • இந்தியப் பெருங்கடல்
 • ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்

Select Answer : a. b. c. d.

4. The first Certified ‘Har Ghar Jal’ district in the Country is located at

 • Maharashtra
 • Madhya Pradesh
 • Uttar Pradesh
 • Rajasthan
இந்தியாவில் 'ஹர் கர் ஜல்' சான்றிதழைப் பெற்ற முதல் மாவட்டம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • மகாராஷ்டிரா
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • ராஜஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

5. How many Ramsar Wetlands are in India now?

 • 99
 • 54
 • 75
 • 42
இந்தியாவில் தற்போது எத்தனை ராம்சார் சதுப்பு நிலங்கள் உள்ளன?

 • 99
 • 54
 • 75
 • 42

Select Answer : a. b. c. d.

6. Sakhya Sagar wetland is located in

 • Uttar Pradesh
 • Rajasthan
 • Madhya Pradesh
 • Maharashtra
சாக்ய சாகர் சதுப்பு நிலம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • ராஜஸ்தான்
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

7. Johar greeting is used in which language?

 • Odia
 • Bhojpuri
 • Santali
 • Mithali
ஜோஹர் வரவேற்பு எந்த மொழியில் பயன்படுத்தப் படுகிறது?

 • ஒடியா
 • போஜ்புரி
 • சந்தாலி
 • மிதாலி

Select Answer : a. b. c. d.

8. White Onion is predominantly grown at

 • Madhya Pradesh
 • Gujarat
 • Rajasthan
 • Maharashtra
வெள்ளை வெங்காயம் ஆனது பெரும்பாலும் எங்குப் பயிரிடப்படுகிறது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • குஜராத்
 • ராஜஸ்தான்
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

9. Which state has set up the first ever all women-run cooperative bank called in India?

 • Madhya Pradesh
 • Rajasthan
 • Kerala
 • Gujarat
இந்தியாவில் முதன்முதலில் முழுவதுமாக பெண்களால் நடத்தப்படும் கூட்டுறவு வங்கியை நிறுவிய மாநிலம் எது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • ராஜஸ்தான்
 • கேரளா
 • குஜராத்

Select Answer : a. b. c. d.

10. What is the target to double the tiger population in the World?

 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
உலகில் புலிகளின் எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக்குவதற்காக நிர்ணயிக்கப் பட்டுள்ள இலக்கு ஆண்டு எது?

 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Select Answer : a. b. c. d.

11. Who has recently been appointed as the chief economist of the World Bank?

 • Gita Gopinath
 • Arvind Subramaniam
 • Indermit Gill
 • Raghuram Rajan
உலக வங்கியின் தலைமைப் பொருளாதார நிபுணராக சமீபத்தில் நியமிக்கப் பட்டவர் யார்?

 • கீதா கோபிநாத்
 • அரவிந்த் சுப்ரமணியம்
 • இண்டர்மிட் கில்
 • ரகுராம் ராஜன்

Select Answer : a. b. c. d.

12. Which state inaugurated the free breakfast for government school students for the first time in India?

 • Karnataka
 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Gujarat
இந்தியாவில் முதல் முறையாக அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச காலை உணவு வழங்கும்  திட்டத்தினை அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எது?

 • கர்நாடகா
 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • குஜராத்

Select Answer : a. b. c. d.

13. The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure is led by

 • Japan
 • India
 • China
 • USA
பேரிடர்களைத் தாங்கக் கூடிய உள்கட்டமைப்பிற்கான கூட்டணி  எந்த நாட்டின் தலைமையில் செயல்படுகிறது?

 • ஜப்பான்
 • இந்தியா
 • சீனா
 • அமெரிக்கா

Select Answer : a. b. c. d.

14. India’s richest woman in 2022 is

 • Kiran Mazumdar
 • Falguni Nayar
 • Renu Munjal
 • Roshni Nadar Malhotra
2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பணக்காரப் பெண்மணியாக மாறிய நபர் யார்?

 • கிரண் மசூம்தார்
 • ஃபால்குனி நாயர்
 • ரேணு முஞ்ஜால்
 • ரோஷ்னி நாடார் மல்ஹோத்ரா

Select Answer : a. b. c. d.

15. Which state received the 1st prize in Rashtriya Khanij Puraskar for the auction of Minor Minerals?

 • Madhya Pradesh
 • Gujarat
 • Odisha
 • Jharkhand
ராஷ்ட்ரிய கனிஜ் புரஸ்கார் விருது விழாவில் சிறியச் சுரங்கங்களின் ஏலத்திற்கான முதல் பரிசைப் பெற்ற மாநிலம் எது?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • குஜராத்
 • ஒடிசா
 • ஜார்க்கண்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

16. From India, which airport has topped in the World Airport Traffic Dataset 2021?

 • Chennai
 • Mumbai
 • Kolkata
 • Delhi
2021 ஆம் ஆண்டு உலக விமான நிலையப் போக்குவரத்து தரவுத் தொகுப்புப் பட்டியலில் முதலிடத்தினைப் பெற்ற விமான நிலையம் எது?

 • சென்னை
 • மும்பை
 • கொல்கத்தா
 • டெல்லி

Select Answer : a. b. c. d.

17. Earth overshoot day was observed in 2022 on

 • July 28th
 • August 1st
 • June 30th
 • July 1st
2022 ஆம் ஆண்டு புவியின் சுற்றுச்சூழல் வள எல்லை மீறல் தினம் எப்போது அனுசரிக்கப் பட்டது?

 • ஜூலை 28
 • ஆகஸ்ட் 01
 • ஜூன் 30
 • ஜூலை 01

Select Answer : a. b. c. d.

18. Agriculture Census in India is conducted after every

 • 10 years
 • 5 years
 • 3 years
 • 2 years
வேளாண் கணக்கெடுப்பானது இந்தியாவில் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடத்தப் படுகிறது?

 • 10 ஆண்டுகள்
 • 5 ஆண்டுகள்
 • 3 ஆண்டுகள்
 • 2 வருடங்கள்

Select Answer : a. b. c. d.

19. Which state received the highest FDI in 2021/22?

 • Maharashtra
 • Karnataka
 • Tamilnadu
 • Haryana
2021/22 ஆம் ஆண்டில் அதிக அந்நிய நேரடி முதலீட்டைப் பெற்ற மாநிலம் எது?

 • மகாராஷ்டிரா
 • கர்நாடகா
 • தமிழ்நாடு
 • ஹரியானா

Select Answer : a. b. c. d.

20. Which state government will launch its own e-taxi service for the first time in India?

 • Goa
 • Madhya Pradesh
 • Punjab
 • Kerala
இந்தியாவில் முதன்முறையாக தனக்கென்றுச் சொந்தமாக ஒரு  இணைய வழி வாடகை வாகனச் சேவையைத் தொடங்கவுள்ள மாநில அரசு எது?

 • கோவா
 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • பஞ்சாப்
 • கேரளா

Select Answer : a. b. c. d.

21. Which is the first state in India to release a dedicated semiconductor policy

 • Maharashtra
 • Tamilnadu
 • Odisha
 • Gujarat
இந்தியாவில் பிரத்தியேக குறைகடத்திக் கொள்கையை வெளியிட்ட முதல் மாநிலம் எது?

 • மகாராஷ்டிரா
 • தமிழ்நாடு
 • ஒடிசா
 • குஜராத்

Select Answer : a. b. c. d.

22. The next ICC Women's Cricket World Cup in 2025 will be hosted by

 • Australia
 • Pakistan
 • India
 • Srilanka
அடுத்து நடைபெற உள்ள 2025 ஆம் ஆண்டு ICC மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை எந்த நாட்டினால் நடத்தப்பட உள்ளது?

 • ஆஸ்திரேலியா
 • பாகிஸ்தான்
 • இந்தியா
 • இலங்கை

Select Answer : a. b. c. d.

23. Which state’s Police is the first from south India to receive the President’s colour award?

 • Kerala
 • Tamilnadu
 • Karnataka
 • Andhra Pradesh
பிரசிடென்சி கலர்ஸ் விருதினைப் பெற்ற முதல் தென்னிந்திய மாநிலக் காவல்துறை எது?

 • கேரளா
 • தமிழ்நாடு
 • கர்நாடகா
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

24. Karikiyoor rock paintings is found at

 • Madhya Pradesh
 • Gujarat
 • Maharashtra
 • Tamilnadu
கரிக்கியூர் பாறை ஓவியங்கள் எங்கு காணப்படுகின்றன?

 • மத்தியப் பிரதேசம்
 • குஜராத்
 • மகாராஷ்டிரா
 • தமிழ்நாடு

Select Answer : a. b. c. d.

25. Which country became highest recipient of aid from developed countries in 2020?

 • India
 • Srilanka
 • Pakistan
 • Afghanistan
2020 ஆம் ஆண்டில் வளர்ச்சிப் பெற்ற நாடுகளிடமிருந்து அதிக நிதி உதவிகளைப் பெற்றுள்ள நாடு எது?

 • இந்தியா
 • இலங்கை
 • பாகிஸ்தான்
 • ஆப்கானிஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.