TNPSC Thervupettagam

TP Quiz - January 2024 (Part 3)

2067 user(s) have taken this test. Did you?

1. North India’s first industrial biotech park was inaugurated at

 • Jammu
 • Himachal Pradesh
 • Punjab
 • Uttarakhand
வட இந்தியாவின் முதல் தொழில்துறை சார் உயிரித் தொழில்நுட்பப் பூங்கா எங்கு திறக்கப் பட்டுள்ளது?

 • ஜம்மு
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • பஞ்சாப்
 • உத்தரகாண்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

2. Kongalnagaram Archaeological site is located in

 • Cuddalore
 • Krishnagiri
 • Tiruppur
 • Tenkasi
கொங்கல்நகரம் தொல்லியல் தளம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • கடலூர்
 • கிருஷ்ணகிரி
 • திருப்பூர்
 • தென்காசி

Select Answer : a. b. c. d.

3. Indian Landslide Susceptibility Map was created by

 • IIT Bombay
 • IIT Madras
 • IIT Kharagpur
 • IIT Delhi
இந்திய நிலச்சரிவு பாதிப்பு வரைபடத்தினை உருவாக்கிய நிறுவனம் எது?

 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், மும்பை
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், சென்னை
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், காரக்பூர்
 • இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம், டெல்லி

Select Answer : a. b. c. d.

4. Which state recently gave Scheduled Tribe (ST) status to the Hattee community?

 • Andhra Pradesh
 • Himachal Pradesh
 • Uttar Pradesh
 • Madhya Pradesh
ஹட்டீ சமூகத்திற்குச் சமீபத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் (ST) என்ற அந்தஸ்தை வழங்கிய மாநிலம் எது?

 • ஆந்திரப் பிரதேசம்
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • மத்தியப் பிரதேசம்

Select Answer : a. b. c. d.

5. Which state recently got GI tag for Simlipal Kai Chutney?

 • Arunachal Pradesh
 • West Bengal
 • Odisha
 • Gujarat
சிமிலிபால் காய் சட்னிக்குச் சமீபத்தில் புவிசார் குறியீட்டினைப் பெற்ற மாநிலம் எது?

 • அருணாச்சலப் பிரதேசம்
 • மேற்கு வங்காளம்
 • ஒடிசா
 • குஜராத்

Select Answer : a. b. c. d.

6. All India Conference of Directors General and Inspectors Generals of Police 2023 was held at

 • Nagpur
 • Jaipur
 • Jodhpur
 • Jaisalmer
2023 ஆம் ஆண்டிற்கான அகில இந்தியக் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்கள் மற்றும் காவல்துறை தலைமை ஆய்வாளர் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது?

 • நாக்பூர்
 • ஜெய்ப்பூர்
 • ஜோத்பூர்
 • ஜெய்சால்மர்

Select Answer : a. b. c. d.

7. Which organization accepted to have an inclusive and gender-balanced workforce in Tamil Nadu?

 • Godrej Consumer Products
 • Mitsubishi
 • Tata Electronics
 • JSW Energy
தமிழ்நாட்டில் உள்ளார்ந்த மற்றும் பாலினச் சமச்சீர் பணியாளர் வள முறையை ஏற்றுக் கொண்ட நிறுவனம் எது?

 • கோத்ரெஜ் நுகர்வோர் தயாரிப்புகள்
 • மிட்சுபிஷி
 • டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ்
 • JSW எனர்ஜி

Select Answer : a. b. c. d.

8. The status of the Northeast African Cheetah is reclassified as

 • Vulnerable
 • Critically Endangered
 • Endangered
 • Extinct in the Wild
வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்க சிவிங்கிப் புலியின் வகைப்பாட்டு நிலை எவ்வாறு மறுவகைப் படுத்தப் பட்டுள்ளது?

 • எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய இனம்
 • மிகவும் அருகி வரும் இனம்
 • அருகி வரும் இனம்
 • காடுகளில் அழிந்து விட்ட இனம்

Select Answer : a. b. c. d.

9. The 19th edition of the NAM summit will be held in

 • Iran
 • Uganda
 • Chile
 • Peru
அணி சேரா இயக்கத்தின் 19வது உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது?

 • ஈரான்
 • உகாண்டா
 • சிலி
 • பெரு

Select Answer : a. b. c. d.

10. The Special Economic Zones Act was enacted in

 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
சிறப்புப் பொருளாதார மண்டலச் சட்டம் எப்போது இயற்றப்பட்டது?

 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005

Select Answer : a. b. c. d.

11. Which city has emerged as the top Indian city for women in 2023 in terms of inclusivity and conduciveness to working women?

 • Bengaluru
 • Coimbatore
 • Chennai
 • Mumbai
2023 ஆம் ஆண்டில், பணிபுரியும் பெண்களுக்கான உள்ளடக்கம் மற்றும் சாதகத் தன்மையின் அடிப்படையில் சிறந்த இந்திய நகரமாக உருவெடுத்துள்ளது எது?

 • பெங்களூரு
 • கோயம்புத்தூர்
 • சென்னை
 • மும்பை

Select Answer : a. b. c. d.

12. Who become the world's longest-serving female head of state?

 • Giorgia Meloni
 • Sheikh Hasina
 • Laura Chinchilla
 • Julia Gillard
உலகில் அதிக காலம் பதவி வகித்த பெண் அரச தலைவர் யார்?

 • ஜார்ஜியா மெலோனி
 • ஷேக் ஹசீனா
 • லாரா சின்சில்லா
 • ஜூலியா கில்லார்ட்

Select Answer : a. b. c. d.

13. Which country has officially declared the snow leopard as its national symbol?

 • Kazakhstan
 • Uzbekistan
 • Tajikistan
 • Kyrgyzstan
பனிச்சிறுத்தையை தனது தேசியச் சின்னமாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ள நாடு எது?

 • கஜகஸ்தான்
 • உஸ்பெகிஸ்தான்
 • தஜிகிஸ்தான்
 • கிர்கிஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

14. REJUPAVE Technology is related to?

 • Blockchain technology
 • Construction technology
 • Space technology
 • AI technology
REJUPAVE தொழில்நுட்பம் எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • தொடர் சங்கிலித் தொழில்நுட்பம்
 • கட்டுமானத் தொழில்நுட்பம்
 • விண்வெளி தொழில்நுட்பம்
 • செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம்

Select Answer : a. b. c. d.

15. Earth’s Rotation Day is observed on

 • January 04
 • January 05
 • January 07
 • January 08
புவி சுழற்சி தினம் எப்போது அனுசரிக்கப் படுகிறது?

 • ஜனவரி 04
 • ஜனவரி 05
 • ஜனவரி 07
 • ஜனவரி 08

Select Answer : a. b. c. d.

16. STEPS Survey is related to

 • Literacy
 • STEM knowledge
 • Poverty
 • Non-Communicable Diseases
STEPS கணக்கெடுப்பு எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • எழுத்தறிவு
 • STEM அறிவு
 • வறுமை
 • தொற்றா நோய்கள்

Select Answer : a. b. c. d.

17. PRITHVI VIGYAN Scheme is related to

 • Earth observation
 • AI Research
 • Defence Research
 • Legal Aid
PRITHVI VIGYAN திட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையது?

 • புவிக் கண்காணிப்பு
 • செயற்கை நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி
 • பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி
 • சட்ட உதவி

Select Answer : a. b. c. d.

18. Palace of Aigai is located in

 • Iran
 • Israel
 • Greece
 • Türkiye
ஐகை அரண்மனை எங்கு அமைந்துள்ளது?

 • ஈரான்
 • இஸ்ரேல்
 • கிரீஸ்
 • துருக்கி

Select Answer : a. b. c. d.

19. Which is the first state to map all accident black spots in India?

 • Himachal Pradesh
 • Punjab
 • Haryana
 • Rajasthan
இந்தியாவில் உள்ள அதிக விபத்துகள் நடைபெறும் அனைத்துப் பகுதிகளையும் வரைபடமாக்கிய முதல் மாநிலம் எது?

 • இமாச்சலப் பிரதேசம்
 • பஞ்சாப்
 • ஹரியானா
 • ராஜஸ்தான்

Select Answer : a. b. c. d.

20. Which state launched 'Baayu,' an app-based 100% electric bike taxi service?

 • Telangana
 • Kerala
 • Manipur
 • Assam
'பாயு' எனப்படும் 100% மின்சார இருசக்கர வாடகை வாகனச் சேவைச் செயலியை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எது?

 • தெலுங்கானா
 • கேரளா
 • மணிப்பூர்
 • அசாம்

Select Answer : a. b. c. d.

21. Pravasi Bharatiya Divas is observed on

 • January 09
 • January 11
 • January 17
 • January 19
பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது?

 • ஜனவரி 09
 • ஜனவரி 11
 • ஜனவரி 17
 • ஜனவரி 19

Select Answer : a. b. c. d.

22. The Maori community inhabited in

 • Botswana
 • Algeria
 • New Zealand
 • Tanzania
மாவோரி சமூகத்தினர் எந்தப் பகுதியில் வசித்து வருகின்றனர்?

 • போட்ஸ்வானா
 • அல்ஜீரியா
 • நியூசிலாந்து
 • தான்சானியா

Select Answer : a. b. c. d.

23. The first Biodiversity Heritage Site of Tamil Nadu is

 • Arittapatti
 • Idayapatti
 • Kuriyanapalli
 • Kasampatti
தமிழகத்தின் முதல் பல்லுயிர்ப் பெருக்கப் பாரம்பரியத் தளம் எது?

 • அரிட்டாபட்டி
 • இடையப்பட்டி
 • குரியனப்பள்ளி
 • காசம்பட்டி

Select Answer : a. b. c. d.

24. Which state accounted for highest total headcount burden of child marriages in girls during 1993–2021?

 • West Bengal
 • Uttar Pradesh
 • Bihar
 • Maharashtra
1993-2021 ஆம் ஆண்டு காலக் கட்டத்தில் பெண் குழந்தைகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான குழந்தைத் திருமணங்கள் பதிவான மாநிலம் எது?

 • மேற்கு வங்காளம்
 • உத்தரப் பிரதேசம்
 • பீகார்
 • மகாராஷ்டிரா

Select Answer : a. b. c. d.

25. Which country has the world’s largest reserves of Thorium?

 • Australia
 • Argentina
 • Russia
 • India
உலகின் மிகப்பெரிய தோரிய இருப்பினைக் கொண்டுள்ள நாடு எது?

 • ஆஸ்திரேலியா
 • அர்ஜென்டினா
 • ரஷ்யா
 • இந்தியா

Select Answer : a. b. c. d.

Thank you! Your feedback has be submitted successfully.