TNPSC Thervupettagam

கட்டுரைகள்

போரில் குழந்தைகள் கொல்லப்படும் அவலம் முற்றுப்பெற வேண்டும்!

July 16, 2024 3 days 83 0

நீதியும் பரிவுணர்வும்

July 16, 2024 3 days 76 0

பூமியின் உள் பகுதி எதிர்த்திசையில் சுற்றுகிறதா?

July 16, 2024 3 days 58 0

கருணை காட்ட காசு வேண்டுமோ?

July 16, 2024 3 days 16 0

எரிசக்தி துறையில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

July 15, 2024 4 days 55 0

ஜெஃப் பிசோஸ் நிகழ்த்திய புரட்சி | அமேசான் @ 30

July 15, 2024 4 days 42 0

காற்று மாசு பிரச்சினை: கட்டுக்குள் வருவது எப்போது?

July 15, 2024 4 days 115 0

தலைவருக்கான இலக்கணமாக மாறிய பெருந்தலைவர்!

July 15, 2024 4 days 197 0

வங்கிகளின் பல்வேறு கடன் கணக்குகள்

July 15, 2024 4 days 37 0

அரிய பண்புகளின் உருவகம் காமராஜா்!

July 15, 2024 4 days 119 0

மலா்களின் மறுசுழற்சியில் மணக்கும் பொருளாதாரம்!

July 15, 2024 4 days 38 0

இந்தக் கேள்விகளுக்கு யார் பதில் சொல்வார்கள்?

July 14, 2024 5 days 77 0

விஷச் சுழலை உடையுங்கள்

July 14, 2024 5 days 48 0

குல்பெங்கியான் விருதின் முக்கியத்துவம் என்ன?

July 14, 2024 5 days 58 0

பிரிவுகள்